Technologie cyfrowe dla dobra wspólnego

1465

Kończy się pewien etap misji  i podwójnej kadencji ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego wizjonerskie plany oraz intensywna praca przez 8 lat przyniosły fantastyczne efekty. Wizerunek uczelni odmieniły innowacyjne centra badawczo-wdrożeniowe w zakresie cyfrowej nauki i technologii, nowatorskie metody interdyscyplinarnego kształcenia w obszarze nauk społecznych, humanistycznych, biologicznych i medycznych. Podkreślali to wielokrotnie uczestnicy  uroczystego wmurowania kamienia węgielnego z Nazaretu w stan surowy budynku Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego, który powstaje w Dziekanowie  Leśnym na terenie trzeciego kampusu uczelni.

Będzie to unikatowy w skali Polski ośrodek, który umożliwi prowadzenie badań w obszarach nauk społecznych, humanistycznych, medycznych oraz nauk informatycznych i przyrodniczych. Projekt otrzymał ponad 55 mln zł dofinansowania w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji to blisko 77 mln zł.

– Jesteśmy w miejscu, które będzie sercem tworzenia zaawansowanych technologii oraz wdrażania idei służących społeczeństwu i gospodarce. Dzięki zaangażowaniu naszych partnerów tworzymy unikatowe miejsce współpracy naukowców i przedsiębiorców i właśnie tutaj będą wdrażane rozwiązania z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii cyfrowych. Budowane Multidyscyplinarne Centrum Badawcze pozwala nam nawiązać dialog ze światem nauki – nie tylko w Polsce, Europie, ale również poza Europą – podkreślił ks. prof. Stanisław Dziekoński.

stan surowy MCB

W centrum zostanie utworzona nowoczesna serwerownia i liczne laboratoria m.in. Laboratorium Napędów Elektrycznych, Łączności Bezprzewodowej, Bezpiecznego Przechowywania i Przetwarzania Danych UAV, Badań Geoinformacyjnych, Laboratorium RTV z funkcją auli konferencyjnej, Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, Symulator Centrum Zarządzania Kryzysowego, Laboratorium druku 3D, Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych/Laboratorium Metod Jakościowych/Studio Dźwiękowe.

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze odgrywać będzie istotną rolę w rozwoju  technologii cyfrowych i naukowym z udziałem wszystkich instytucji tworzących konsorcjum, którego strategicznymi partnerami jest PGE i KGHM Polska Miedź. Prowadzone tu badania będą w pełni zgodne z aktualnymi potrzebami przedsiębiorców i gospodarki.

Stan surowy dwóch połączonych ze sobą obiektów trwa od 7 miesięcy. Prace budowlane wykonuje w imponującym tempie F.B.I. TASBUD. Dzisiejsza uroczystość była okazją do podsumowania realizacji projektu i podziękowania wszystkim partnerom oraz podkreślenia ogromnych zasług w dziedzinie dynamicznego rozwoju uczelni.

ks.prof. Stanisław Dziekoński, wicemarszałek Elżbieta Lanc, prof. Marek Niezgódka

– Rektor jest wizjonerem, który potrafi swoją pasją wszystkich zarażać i wciągnąć  ich do realizacji swoich planów – wyznała Elżbieta Lanc, wicemarszałek województwa mazowieckiego. –  Multidyscyplinarne Centrum Badawcze jest przedsięwzięciem wyjątkowym, które zrodziło się w umyśle ks. rektora Stanisława Dziekońskiego. Do tego dzieła dobrał bardzo dobrą drużynę i wszystkich przekonał do tej inwestycji, od ministrów, przedstawicieli samorządu województwa mazowieckiego po wybitnych uczonych. Bez tego współdziałania i środków europejskich nie udałoby się takiego dzieła zrealizować. Życzę żeby to dzieło znalazło godnych następców i żebyśmy mogli w przyszłej perspektywie to centrum doskonale wyposażyć.

Do kontynuowania tej dobrej tradycji i misji rektora zachęcał też wielki kanclerz UKSW, kardynał Kazimierz Nycz. – Szybka reakcja na współczesne  wyzwania rewolucji cyfrowej jest godna podziwu i za to dziękuję  osobiście ks. rektorowi, który przez te 8 lat, zwłaszcza  tę drugą kadencję, bardzo mocno poświęcił na otwarcie UKSW na technologie cyfrowe. Tych procesów już nie da się  zatrzymać, dlatego trzeba  je z taką samą intensywnością kontynuować. Jestem przekonany, że następcy ks. prof. Stanisława Dziekańskiego będą to robić w tym samym duchu.

Prof. Jan Schmidt, rektor Politechniki Warszawskiej wyraził wdzięczność za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na UKSW, który rozwija się nie tylko pod kątem nauk społecznych, ale również zaawansowanych technologii: „Jestem przekonany, że nasza współpraca zrodzi wiele ciekawych pomysłów mając na uwadze człowieka i jego dobro”.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr Wojciech Kamieniecki w swoim wystąpieniu mówił o finansowaniu projektów, które mają swoje umocowanie w życiu gospodarczym i są nastawione na komercjalizację. Wspomniał o wspólnych działaniach NCBiR i MCB, które znajdą odzwierciedlenie w życiu społecznym.

Programy realizowane na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przez Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii, którym kieruje prof. dr hab. Marek Niezgódka, są kluczem do stworzenia rozwiązań pozwalających na budowanie modeli użytecznych w strategicznych dziedzinach gospodarki i opieki zdrowotnej.  – W naszym centrum realizujemy projekty naukowe, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe o znaczeniu gospodarczym. Za kilka miesięcy podzielimy się już wynikami tych prac. Większość z nich jest zamawiana bezpośrednio przez naszych strategicznych partnerów, czyli KGHM Polska Miedź i PGE, ale zainteresowanie zgłaszają również inne firmy. Jeśli chodzi o nowoczesną energetykę, jest to obszar, w którym szczególną rolę będzie odgrywać kompleksowe, wieloskalowe zarządzanie systemowe. Będzie się pojawiała nowa formuła funkcjonowania systemu energetycznego i jego poszczególnych segmentów, uwzględniająca lokalne sposoby generacji energii wykorzystujące m.in. różne rodzaje technologii odnawialnych. W tym zakresie pojawia się wiele wyzwań, zarówno strukturalnych jak i badawczych. W naszym centrum podjęliśmy realizację projektów o bardzo różnej skali, od małych przedsięwzięć aplikacyjnych do dużych programów badawczych, które dotyczą obszarów nauki o kluczowym znaczeniu dla rozwoju całej gospodarki.

Podpisanie aktu erekcyjnego i symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego było zwieńczeniem dzisiejszej uroczystości w Dziekanowie Leśnym. Ks. rektor Stanisław Dziekoński podziękował wszystkim za ośmioletnią współpracę i wsparcie w urzeczywistnianiu strategicznych zadań uczelni.

Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here