Telemedycyna jednym z priorytetów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

3981

Narzędzia telemedyczne w połączeniu z algorytmami sztucznej inteligencji, pozwalają szybciej i dokładniej diagnozować pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi i wieloma innymi schorzeniami. Powszechne wprowadzenie telemedycyny  w służbie zdrowia pozwoliłoby skuteczniej leczyć i opiekować się chorymi. Inicjowanie założeń i opracowanie programów pilotażowych oraz systemowych dotyczących rozwoju telemedycyny na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie nadzorować będzie prof. dr hab. n.med. Robert Rejdak, prorektor ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji. Doświadczenia prorektora w realizacji pilotażowego programu  telemedycznego w okulistyce będą w tych działaniach bardzo pomocne.

Świadczą o tym imponujące efekty  prowadzonego od trzech lat na Lubelszczyźnie  projektu badawczego we współpracy z prof. Marco Zarbinem z Uniwersytetu Rutgersa w New Jersey, współtwórcą telemedycyny w Stanach Zjednoczonych.  Wykorzystanie mobilnych urządzeń i kamer o bardzo dużej rozdzielczości umożliwiło przeprowadzenie badań wśród lokalnej społeczności. Wyniki potwierdziły, że ok.  30 proc. mieszkańców jest zagrożonych różnymi chorobami oczu takimi jak np. zaćma, cukrzycowe zwyrodnienie plamki żółtej czy jaskra. Większość z nich nie miała o tym pojęcia.  Wczesna diagnostyka pozwoliła przebadanym osobom na podjęcie leczenia, ratując ich wzrok przed utratą widzenia.

– Dzięki realizacji pilotażowego projektu, współfinansowanego ze środków Fundacji Fulbrighta udało się  nam stworzyć podstawy metodologiczne w stosowaniu tego typu rozwiązań telemedycznych – podkreśla prof. Robert Rejdak, prorektor UM i szef uniwersyteckiej Kliniki Okulistyki Ogólnej. – Udowodniliśmy ich skuteczność w szybkim diagnozowaniu pacjentów i teraz dążymy do rozszerzenia pilotażu na m.in. neurologię, kardiologię, kardiochirugię, nefrologię, a także inne dziedziny.  Współpracując z ośrodkami amerykańskimi rozwijamy Lubelskie Centrum Telemedycyny, które, mamy nadzieję, odegra w przyszłości wiodącą rolę w kraju. Angażując również środki rządowe chcemy aplikować o granty m.in. z ABM. Dzięki temu będziemy budować wielodyscyplinarną sieć telemedyczną w całej Polsce. Wkrótce rektor lubelskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Wojciech Załuska, powoła Radę ds.Cyfryzacji pod przewodnictwem prof. Marka Niezgódki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Telemedycyna z impetem wkroczyły do ochrony zdrowia wraz z pandemią SARS-CoV-2 jako idealne narzędzie diagnostyczne w warunkach pandemii. Dzięki niej można w czasie badań unikać zbiorowisk ludzkich, kiedy jednego dnia w szpitalu pojawiają się setki pacjentów, którzy mogą się od siebie zarażać i przenosić infekcję na personel. Na ich wprowadzaniu skorzystała z pewnością podstawowa opieka zdrowotna, ale zbudowanie sieci wymaga rozwiązań systemowych, które poszerzą dostęp do świadczeń medycznych. Nadzór nad opracowaniem programów pilotażowych oraz systemowych w tym zakresie na lubelskim Uniwersytecie Medycznym powierzony został prorektorowi ds. cyfryzacji.

– Chcemy wykorzystywać telemedycynę na szeroką skalę, ponieważ jest konieczna nie tylko w czasie pandemii  – kontynuuje prof. Rober Rejdak. – Od wielu lat jest szeroko stosowana na całym świecie. To samo musi być również w Polsce, aby nie ograniczać się tylko do konsultacji telefonicznych. Cyfryzacja na dobre wkroczyła już do medycyny, jak również w proces nauczania studentów. Postęp teleinformatyczny sprawił, że w ten sposób może się odbywać prawie 100 proc. zajęć. Nowinki technologiczne w postaci różnych urządzeń monitorujących z wykorzystaniem właśnie różnych platform komunikacyjnych  to jest właściwy kierunek, którym m.in. będę się teraz zajmował.

Kolejną dziedziną za którą będzie odpowiadał prorektor jest współpraca międzynarodowa, w której prof. Robert Rejdak ma również ogromne doświadczenie.  Od lat uniwersytecka Klinika Okulistyki Ogólnej jest włączona do sieci ESASO – Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki w szwajcarskim Lugano. Wspólnie prowadzona jest działalność naukowa i szkoleniowa. Założone w Lublinie satelitarne centrum badawczo-szkoleniowe ESASO dla Europy środkowowschodniej buduje międzynarodową pozycję lubelskiej okulistyki w zakresie nowoczesnych metod chirurgii oka.  Współpraca międzynarodowa ze światowej sławy ekspertami stawia ośrodek w europejskiej czołówce.   

– Nasza współpraca, przyczyniła się również do rozpoczęcia działalności Europejskiego Centrum Innowacyjnych Terapii Plamki, które będzie odgrywało kluczową rolę w tej części Europy, ponieważ pacjenci otrzymają nie tylko standardowe, ale również najnowsze terapie genowe i farmakologiczne, oparte na badaniach klinicznych nad nowymi metodami leczenia chorób plamki – zapewnia prorektor ds. umiędzynarodowienia.  – Podobne ośrodki okulistyczne działają tylko w kilku miejscach na świecie: w Tybindze i Rostoku (Niemcy), Katanii (Włochy) oraz Newark i San Francisco (USA), z którymi prowadzimy wspólne badania.

Prof. Wojciech Załuska rektor Uniwersytetu Medycznego wybrany na  kadencję 2020-2024 postawił przed każdym z prorektorów wiele ambitnych zadań – informuje prof. Robert Rejdak. – Moją rolą jest wprowadzenie światowych standardów w działalności badawczej i klinicznej kadry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w oparciu o aktywną współpracę i wymianę międzynarodową. A drugim kluczowym nurtem działań strategicznych będzie rozwijanie technologii cyfrowych we wszystkich dziedzinach działalności naukowej, klinicznej i edukacyjnej. Będę robił wszystko, alby z tych zadań wywiązać się jak najlepiej.

W pierwszą zagraniczną podróż jako prorektor, prof. Rejdak poleci 19 września z wykładem dla bawarskich okulistów na Uniwersytecie Fryderyka i Aleksandra w Erlangen i Norymberdze. – To będzie dla mnie podróż sentymentalna, bo pierwszy raz pojechałem z wykładem do Erlangen w RFN jak miałem 28 lat – wspomina. – To był mój pierwszy wyjazd zagraniczny, który zaowocował licznymi kontaktami,  które trwają do dziś. Niemieccy okuliści uczyli mnie wtedy chirurgii, a teraz ja będę miał dla nich wykład na temat chirurgicznego leczenia schorzeń siatkówki. Opowiem m.in. o nowościach w tej dziedzinie, podsumowuje z dumą prorektor.

prof. Anselm Jünemann

Jeszcze w tym roku światowej sławy autorytet w dziedzinie okulistyki prof. Anselm Jünemann  z Kliniki Okulistyki,  poprzednio w Erlangen, a obecnie w Rostocku, otrzyma zaszczytny tytuł  doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Najwyższa godność akademicka przyznana zostanie za wybitne osiągnięcia naukowe profesora, który od ponad 20 lat intensywnie współpracuje z uniwersytecką Kliniką Okulistyki Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 (SPSK1) w Lublinie.  Jako profesor wizytujący, konsultuje pacjentów w lubelskiej klinice i wspiera  pracujących  tam lekarzy dzieląc się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem. Współpraca kliniczna dotyczy także wprowadzania najnowszych metod chirurgii zaćmy, jaskry i witrektomii, również w oparciu o wizualizacje trójwymiarowe.

Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here