Uczelnie chcą wspólnie działać

744

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy, m.in. na rzecz zwiększenia skali zastosowań efektów działalności naukowej w przemyśle biotechnologicznym i działalności klinicznej. Połączenie sił zespołów badawczych oraz potencjałów zaplecza technicznego obu uczelni ma wspierać udział naukowców WUM i PW w międzynarodowych projektach i sprzyjać pozyskiwaniu środków na badania, rozwój i prace wdrożeniowe.

Zespoły naukowe WUM i PW będą też wspólnie przygotowywać publikacje w krajowych i światowych pismach naukowych oraz brać udział w seminariach i konferencjach. Planowane są też wspólne programy akademickie, a także wymiany naukowców, pracowników i studentów.

Podpisy pod dokumentem złożyli rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong oraz rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba.

„Jeżeli chcesz iść szybko idź sam, jeżeli chcesz zajść daleko musisz iść razem. Politechnika jest dla nas idealnym partnerem. Współczesna medycyna to nowoczesne technologie, Politechnika oferuje nowoczesne technologie. Bardzo liczymy, że z tej współpracy osiągniemy bardzo konkretne korzyści, ale współpraca ma sens tylko jeżeli obaj partnerzy na tym zyskają” – powiedział rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong, cytowany w komunikacie uczelni.

„Dziedziny, które reprezentujemy, przenikają się, są komplementarne. Medycyna potrzebuje przedstawicieli świata techniki, my z kolei potrzebujemy wyzwań, które stawia nam medycyna. Plany są ogromne, mam nadzieję, że ta współpraca będzie rozkwitać i przyniesie nam wiele ciekawych naukowych efektów. Planujemy także współpracę w dziedzinie dydaktyki” – dodał rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba.

W porozumieniu zapisano, że WUM i PW nawiązują strategiczną współpracę „biorąc pod uwagę multidyscyplinarne podejście do procesów tworzenia innowacji oraz zintegrowane zarządzanie działalnością innowacyjną, od odkrycia w ramach badań podstawowych, przez rozwój pomysłu w ramach działalności rozwojowej do etapu komercjalizacji skończonego produktu oraz fakt, iż działalności badawczo-rozwojowej dominują współcześnie modele partnerskie i sieciowe, budowane wokół klastrów naukowych i technologicznych, przy istotnym udziale firm farmaceutycznych i biotechnologicznych”.

„Jestem przekonany, że wspólnie możemy osiągnąć więcej, w różnych obszarach, na przykład analizy danych, czy zastosowania sztucznej inteligencji do wspomagania rozpoznań w różnych sytuacjach klinicznych. Inżynieria biomateriałowa jest również dziedziną, w której razem możemy osiągnąć więcej. Jeden plus jeden to może być więcej niż dwa” – wskazał prorektor WUM ds. nauki i transferu technologii prof. Piotr Pruszczyk.

„Trudno sobie wyobrazić współczesną, nowoczesną medycynę bez korzystania z nowych technologii, a z drugiej strony my na politechnice bardzo chcielibyśmy, aby te technologie, nad którymi pracujemy, miały swoje odzwierciedlenie w medycynie” – zaznaczył dyrektor Cezamat PW Mariusz Wielec.

„Myślę, że głównym obszarem współpracy z Politechniką Warszawską jest wykorzystanie danych naukowych i danych medycznych. Jest to pole rozwoju w perspektywie najbliższych lat, tym bardziej, że Warszawski Uniwersytet Medyczny jest zainteresowany stworzeniem, być może we współpracy z Politechniką Warszawską, centrum medycyny cyfrowej” – dodała dyrektor ds. projektów naukowo-dydaktycznych WUM Dorota Szubstarska.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest uniwersytetem z ponad 200-letnią tradycją nauczania medycyny i wiodącym ośrodkiem naukowo-badawczym w Polsce w zakresie prac nad innowacyjnymi technologiami w dyscyplinach: nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki farmaceutyczne.

Politechnika Warszawska jest uczelnią techniczną, w której funkcjonuje wiele zespołów naukowo-badawczych działających na styku techniki, technologii z szeroko pojętym obszarem BIO, którego istotnym elementem odniesienia jest biologia, medycyna i inne dziedziny z obszaru nauk o życiu. Jest to jeden z czterech strategicznych obszarów badań i rozwoju technologicznego w Polsce, a jednym z czterech filarów nowej Strategii PW jest „Zdrowe, zrównoważone środowisko życia”. Prace badawcze mieszczące się w szeroko pojętej biotechnologii i inżynierii biomedycznej, w szczególności dotyczące opracowywania nowych metod diagnostycznych, a także nowych, efektywnych form terapii chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza w obszarach onkologii oraz kardiologii, stanowią ważny cel polityki naukowej państw europejskich i są zgodne z wieloletnimi krajowymi programami badań.

Nauka w Polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here