UKSW laureatem konkursu LUMEN w kategorii rozwój

887

Firma doradczo-technologiczna PCG Academia, we współpracy z Fundacją Rektorów Polskich od trzech lat  jest organizatorem konkursu na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w sektorze uczelnianym Leaders in University Management – LUMEN 2019. W tegorocznej, trzeciej edycji konkursu Kapituła, złożona z wybitnych przedstawicieli świata akademickiego oraz praktyków zarządzania a także partnerów instytucjonalnych oceniała prace konkursowe w trzech kategoriach: Rozwój, Zarządzanie i Współpraca.

Konkurs jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej w 2015 roku i ma na celu identyfikację najlepszych praktyk związanych z profesjonalnym zarządzaniem szkolnictwem wyższym.

W kategorii Rozwój dedykowanej projektom realizowanym w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni laureatem został Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jury wysoko oceniło ambitny projekt utworzenia  Centrum Technologii  Informacyjnych Nauk Humanistyczno – Społecznych, który powstał we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej i Ośrodkiem Przetwarzania Informacji. Centrum jest odpowiedzią na współczesne potrzeby i wymagania środowiska naukowego, studenckiego, a także osób szukających łatwego, wygodnego oraz szybkiego kontaktu ze specjalistami różnych dziedzin medycyny, humanistyki, prawa, socjologii i psychologii. Powstałe Centrum to zbiór nowoczesnych rozwiązań  zapewniających stały i bezpieczny dostęp do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwiającej prowadzenie nowatorskich badań, a także łączność z międzynarodowymi , naukowymi sieciami teleinformatycznymi.

Tworzone w ramach Centrum ośrodki, w znakomitej większości są nowatorską inicjatywą, a ich potencjał przybliży nas do światowych osiągnięć z zakresu szeroko rozumianej infrastruktury informatycznej dla humanistyki i nauk społecznych, cyfryzacji czy rozwoju wirtualnej medycyny.

W imieniu  zaangażowanego w te prace zespołu naukowego nagrodę odebrał ks.prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW. (JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here