Unijne finanse na badania naukowe ‒ wizyta komisarza Günthera Oettingera w Polsce

2135

Kierunki wsparcia obszaru badań i nauki w latach 2021‒2027, Wieloletnie Ramy Finansowe, zwiększenie konkurencyjności Europy na rynku globalnym i wzmocnienie innowacyjności gospodarki ‒ to główne tematy poruszane podczas wizyty Günthera Oettingera w Polsce. W spotkaniach z unijnym komisarzem ds. budżetu i zasobów ludzkich uczestniczyli minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w MNiSW Wojciech Maksymowicz, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński oraz ambasador Andrzej Sadoś.

Wsparcie w obszarze nauki i badań

Głównym celem wsparcia w latach 2021‒2027 ma być wzrost produktywności gospodarki. Jego osiągnięcie umożliwią działania skoncentrowane na wzmocnieniu innowacyjności gospodarki oraz restrukturyzacji i modernizacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Kluczowe znaczenie dla realizacji tych celów ma wsparcie wszystkich etapów tworzenia innowacji. Istotne znaczenie będą odgrywać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego współpracujące z podmiotami gospodarczymi.

Będą to działania polegające na wsparciu rozwoju działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów z ich udziałem, wdrażania wyników prac badawczych, rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami, firmami i sektorem nauki oraz przedsiębiorstwami, sektorem nauki i podmiotami sektora publicznego w procesie tworzenia, rozwoju i wdrażania innowacji.

Nacisk położony będzie także na wsparcie zwiększania podaży innowacji ze strony sektora nauki – rozwój kadr, współpracy między instytucjami (w tym z renomowanymi ośrodkami badawczymi z zagranicy) oraz zasobów technicznych niezbędnych do prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych, ukierunkowanie publicznych prac B+R na wybrane obszary problemowe kluczowe dla nowoczesnej gospodarki.  Wspólne działania polegać będą również na rozwoju systemu ochrony własności intelektualnej, transferze technologii oraz na wsparciu infrastruktury B+R (w szczególności w przedsiębiorstwach.

Program Ramowy Horyzont Europa

Ważnym wyzwaniem dla UE, wskazanym w „Polish Position Paper on Future Framework Programme ‒ EU support for scientific, technological and social development” przedstawionym przez wicepremiera Jarosława Gowina w kwietniu 2017 r. w Brukseli, jest zwiększenie konkurencyjności Europy na rynku globalnym. Zatem głównym celem politycznym Horyzontu Europa powinno być budowanie jednolitego rynku europejskiego badań i innowacji, poprzez pełne wykorzystanie potencjału wszystkich krajów UE i wdrażanie wyników projektów realizowanych w tym programie we wszystkich państwach członkowskich.

MNiSW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here