Unijne regulacje rynku gazu

603

UE dokona przeglądu swoich przepisów dotyczących rynku gazu, aby dostosować je do celów redukcji emisji CO2 na lata 2030 i 2050, w tym poprzez wprowadzenie przepisów dotyczących gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, oraz w celu poprawy funkcjonowania rynku. Przedstawiciele branży instalacyjno-grzewczej wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Komisję Europejską w celu zebrania opinii zainteresowanych stron na temat przeglądu prawodawstwa UE dotyczącego rynku gazu („pakiet dotyczący rynku gazu”).

Sekretariat EHI (European Heating Industry) w którym przedstawicielem ze strony Polski jest Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) przedstawił opinie środowiska instalacyjno-grzewczego UE na temat wniosków legislacyjnych, a także przegląd kompatybilności domowych urządzeń grzewczych z wykorzystaniem gazów odnawialnych i gazów zdekarbonizowanych. Szacunki EHI dotyczące kosztów urządzeń pracujących z gazami zielonymi zostały szczególnie dobrze przyjęte i uznane za przydatne.

Wystąpienia innych interesariuszy na spotkaniu pokazały, że wykorzystanie zielonych gazów do ogrzewania budynków pozostaje bardzo dyskusyjne. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, przemysłu elektroenergetycznego (Solar Power Europe) i stowarzyszenia konsumentów (BEUC) wyraźnie wykluczyli możliwość wykorzystania wodoru do ogrzewania. BEUC podniosło wątpliwości co do gotowości technologii grzewczych i ich kosztów, podczas gdy inni wskazywali na zbyt niską podaż i zbyt wysokie koszty wodoru jako powody wykluczenia ogrzewania. Producenci gazu i operatorzy sieci, a także stowarzyszenie wodoru (Hydrogen Europe) opowiedzieli się za wykorzystaniem wodoru do ogrzewania.

Komisja Europejska nie wykluczyła wykorzystania do ogrzewania budynków odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, w tym wodoru. Podkreślili jednak znaczenie wykorzystywania wodoru tam, gdzie „jest najbardziej potrzebny”, czyli w przemyśle i transporcie, ponieważ „elektryfikacja będzie trudna ekonomicznie lub technicznie niewykonalna” na tych obszarach. Takie priorytety wyraziła również jednostka ds. energii odnawialnej DG ENER na spotkaniu bilateralnym z EHI. EHI będzie nadal pracować nad utrzymaniem otwartych drzwi do wykorzystania odnawialnych i niskoemisyjnych gazów w budynkach oraz organizować spotkania z instytucjami UE i odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Następne kroki:

• 18 czerwca 2021 r.: ostateczny termin udzielenia przez zainteresowane strony (w tym EHI  reprezentujące branże instalacyjno-grzewczą) odpowiedzi na konsultacje dotyczące przeglądu  pakietu dotyczącego rynku gazu Komisji Europejskiej.

• Połowa lipca 2021 r.: spodziewana publikacja propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu  dyrektywy w sprawie energii odnawialnej, która prawdopodobnie obejmie część dotyczącą  zielonych gazów; rozpoczęcie negocjacji między państwami członkowskimi a posłami do  Parlamentu Europejskiego.

• Do końca 2021 r.: spodziewana jest publikacja propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu  pakietu rynku gazu. (SPIUG)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here