Unijne wsparcie dla jednostek naukowych na Mazowszu

1686

Ponad 32 mln złotych trafi wkrótce do trzech jednostek naukowych na Mazowszu. Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Matki i Dziecka otrzymają unijne środki na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, a Uniwersytet Warszawski na utworzenie profesjonalnej sali wystawienniczej do eksponowania cennych zabytków w Bibliotece Uniwersyteckiej. Trzy umowy o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego podpisano z beneficjentami 26 lutego w Urzędzie Marszałkowskim.

Podpisy pod dokumentami o przekazaniu środków złożyły: Ja­ni­na Ewa Orze­łow­ska wi­ce­mar­sza­łek i Elż­bie­ta Lanc, czło­nek za­rzą­du wo­je­wódz­twa ma­zo­wiec­kie­go. Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z RPO WM na lata 2014-2020. W 2018 r. zaplanowano 23 konkursy na kwotę przeszło 480 mln zł na dofinansowanie projektów. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

17,6 mln zł na projekt Cetrix w NCBJ

W Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku powstanie laboratorium centralne w którym realizowane będą m.in. badania radiacyjne, które służą do kontroli wyrobów, jakości dostaw surowcowych, oceny technicznej obiektów infrastrukturalnych i procesów przemysłowych, a także kontroli infrastruktury produkcyjnej. W ramach projektu powstanie centrum badawczo-wdrożeniowe Cetrix. Jednym z kluczowych elementów nowej infrastruktury badawczo-wdrożeniowej, będzie najnowocześniejszy modułowy akcelerator przyspieszający elektrony do energii 30 MeV. Budowa modułowa oznacza, że w zależności od użytych struktur przyspieszających, będzie on mógł wytwarzać wiązki elektronów o kilku energiach konwertowane następnie na wysokoenergetyczne promieniowanie RTG.-Różne energie wiązek są potrzebne do badania obiektów o odmiennych gęstościach oraz do uzyskiwania neutronów, z tarcz naświetlanych elektronami, na potrzeby neutronografii – informował dr hab. Paweł Sobkowicz, zastępca dyrektora ds. innowacji i wdrożeń NCBJ – Akcelerator zostanie zbudowany przez naukowców i konstruktorów ze Świerka, którzy wykorzystają zarówno elementy dostępne komercyjnie, jak i wytworzą od podstaw własne elementy urządzenia. Na świecie sa tylko trzy ośrodki które produkują własne akceleratory i NCBJ jest jednym z nich. Niewielkie rozmiary akceleratora – w podstawowej konfiguracji jego długość wyniesie ok. trzech metrów – ma pozwolić na to, by stał się on podstawą do budowy w przyszłości mobilnych systemów relokowalnych wykorzystywanych w gospodarce.

10,8 mln zł na innowacyjny ośrodek badawczo-rozwojowy

Dzięki wsparciu unijnemu Instytut Matki i Dziecka w Warszawie utworzy Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Matki i Dziecka, innowacyjny na skalę światową ośrodek. Centrum powstanie dwóch jednostek instytutu – Zakładu Genetyki Medycznej oraz Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej. Projekt zakłada wyposażenie ośrodka w wysokospecjalistyczną aparaturę do badań diagnostycznych z zakresu genetyki, diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu i przesiewu diagnostycznego noworodków. Pozwoli to na opracowanie ulepszonych oraz zupełnie nowych metod diagnostycznych. Zwiększy się dzięki temu trafność diagnostyczna i zakres analizowanych parametrów. Możliwa będzie również szybsza wykrywalność chorób w ich wczesnym stadium.

3,4 mln zł na powstanie nowej sali wystawienniczej

W drugiej połowie roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego powstanie nowa sala wystawiennicza – Rembrandt na Powiślu. W ramach projektu wykonany zostanie generalny remont pomieszczenia oraz zakupione zostaną profesjonalne gabloty ekspozycyjne oraz inny sprzęt dla ochrony cennych zabytków, zgromadzonych z Bibliotece Uniwersyteckiej. Realizacja projektu pozwoli w efektywny sposób wykorzystać unikatowe zbiory dziedzictwa kulturowego oraz zwiększy do nich dostęp.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here