Uniwersyteckie badania cytyzyny w leczeniu uzależnienia od e-papierosów

962

Uniwersytet Rzeszowski (UR) przeprowadzi pierwsze takie na świecie, duże badania dotyczące cytyzyny w leczeniu uzależnienia od elektronicznych papierosów. Na realizację tego projektu UR otrzymał ponad 9,8 mln zł dofinansowania – poinformował rzecznik uczelni Maciej Ulita.

„Projekt zakłada przeprowadzenie pierwszego na świecie dużego badania, mającego na celu znalezienie skutecznego i bezpiecznego leku w terapii uzależnienia od elektronicznych papierosów (EP). Oczekuje się, że projekt dostarczy dowodów na zastosowanie cytyzyny jako pierwszego leku w terapii +wyłącznego+ uzależnienia od EP i +podwójnego+ uzależnienia, czyli od EP i tytoniowych papierosów (TP)” – czytamy w opisie badania.

Kierownik projektu prof. dr hab. n. med. Piotr Tutka podkreślił, że jeśli badanie zakończy się sukcesem, to jego wyniki będą pierwszymi na świecie naukowymi dowodami, na podstawie których może zostać zarejestrowany pierwszy lek pomagający osobom uzależnionym od elektronicznych papierosów.

„Od strony naukowej będzie to innowacja i przełom na skalę światową, zaś od strony wdrożeniowej badanie będzie miało ogromne znaczenie zdrowotne, społeczne i ekonomiczne dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na całym świecie” – ocenił prof. Tutka.

Rzecznik UR Maciej Ulita przekazał, że projekt „Cytyzyna w leczeniu uzależnienia od elektronicznych papierosów: randomizowane placebo-kontrolowane badanie” zajął pierwsze miejsce w konkursie ogłoszonym przez Agencję Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii.

Prof. Tutka zauważył, że uzależnienie od elektronicznych papierosów stało się w krótkim czasie jednym z największych wyzwań medycyny. „Używanie elektronicznych papierosów, wprowadzonych początkowo jako alternatywa dla tradycyjnych papierosów, dramatycznie wzrosło w ostatnich kilku latach i jest opisywane przez amerykańską Agencję Żywności i Leków jako +epidemia+. Odsetek użytkowników elektronicznych papierosów w populacji młodych Polaków jest już wyższy niż odsetek palaczy tradycyjnych papierosów” – wskazał naukowiec.

Wskazał jednocześnie, że wielu pacjentów chce zaprzestać używania elektronicznych papierosów, ale aż 70 proc. z nich nie otrzymuje żadnej pomocy w tym zakresie. „W ramach projektu będzie realizowane innowacyjne badanie kliniczne, którego efektem będzie opracowanie po raz pierwszy na świecie leczenia farmakologicznego uzależnienia od papierosów elektronicznych oraz tzw. podwójnego i uzależnienia, czyli uzależnienia od elektronicznych i tradycyjnych papierosów” – wyjawił prof. Tutka.

Nabór wniosków do konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii trwał od 5 maja do 30 czerwca 2021 r. W ramach konkursu wpłynęło 27 wniosków o łącznej wartości prawie 220,5 mln zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 26 wniosków.

„Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej rekomendację o finansowaniu w konkursie otrzymało 10 projektów, dla których łączna kwota finansowania wynosi ponad 87 mln zł.” – dodał rzecznik UR. Zwycięski projekt Uniwersytetu Rzeszowskiego będzie realizowany przez Zespół Badawczy z Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Instytutu Nauk Medycznych.(PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here