Uroczysta Gala XXVIII edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” 2021

1110

Laureatom 28 edycji plebiscytu redakcji Przeglądu Technicznego i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT o tytuł „Złotego Inżyniera” wręczone zostały prestiżowe statuetki i dyplomy podczas uroczystej Gali 30 marca, która odbyła się tradycyjnie w 116 letnim Domu Technika w Warszawie. Tytuły są przyznawane w różnych kategoriach odpadających dziedzinie, w której laureat ma znaczący dorobek. Zaszczytne tytuły  Złotego Inżyniera otrzymało 9  wybitnych twórców techniki, 6 przyznano tytuły Srebrnego Inżyniera, dwóch laureatów uhonorowano tytułem Młodego Inżyniera oraz wyróżniono 7 osób w kilku  różnych kategoriach.  O tym kto uzyskał tytuł decydują Czytelnicy Przeglądu Technicznego.  

Tytuł Diamentowego Inżyniera zdobył prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, wybitny specjalista w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej oraz telekomunikacji, były rektor Politechniki Wrocławskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni (w latach 2012-16), a obecnie dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego.

Jak co roku przyznano także dwóm laureatom tytuły Honorowego Złotego inżyniera 2021. Otrzymał go dr Stanisław Latek, który z pasją i znawstwem upowszechnia wiedzę dotyczącą energii jądrowej i pożytków, jakie z niej ma człowiek, pracownik Instytutu Badań Jądrowych w Świerku. Druga statuetkę dostał Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Waldemar Pytel, technik budowlany. To pierwsze wykształcenie Księdza Biskupa miało znaczący udział w doprowadzeniu zaniedbanego i zdewastowanego Kościoła Pokoju w Świdnicy do wpisania go na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz na Listę Pomników Historii Polski.

Tegoroczna uroczystość z względu na dramat za naszą wschodnią granicą  miała nieco skromniejszy charakter, ale była bardzo  ważnym wydarzeniem nie tylko dla laureatów, ale również dla wszystkich zaproszonych gości, którzy bardzo licznie przybyli na tę wyjątkową uroczystość dla środowiska inżynierskiego. Wśród nich byli : wysocy rangą przedstawiciele resortów, dyrektorzy i profesorowie instytutów badawczych, uczelni, przedsiębiorcy, działacze ruchu stowarzyszeniowego z całego kraju, oraz laureaci XXVIII edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego, jak również z poprzednich edycji.

Swoją obecnością Galę zaszczycili m.in. : Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Wojciech Murdzyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar, Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP, Michał Kleiber, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Bogusław Smólski, przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.

 – Pomimo dramatycznej sytuacji na Ukrainie, nie przełożyliśmy naszej uroczystości, która jest wyjątkowym świętem dla środowiska inżynierskiego. wyrazić nasze wielki uznanie i podziękowanie, dla wszystkich twórców techniki, którzy na swoje laury pracują całe zawodowe życie – powiedziała Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. – Dzisiejsze święto jest zupełnie inne, niż to sprzed 28 laty, ale dokonania inżynierskie są tak samo cenne dla rozwoju cywilizacyjnego i poprawy standardu życia. Smutne jest jedynie to, że wspaniały dorobek twórców techniki może pewnego dnia zamienić się z stertę gruzu, tak jak stało się to na Ukrainie. Gdyby politycy oddali rządzenie światem w ręce inżynierów, wszystko byłoby przewidywalne i prostsze w zachowaniu pokoju na świecie.   

W czasie wystąpień organizatorów i zaproszonych gości wiele było odniesień do dramatu za wschodnią granicą, ale także do dokonań twórców techniki i podziękowań za ich wkład w rozwój każdej branży i dziedziny życia. We współczesnym świecie inżynierowie stoją przed zupełnie innymi wyzwaniami niż 28 lat temu, kiedy przeprowadzono pierwszy plebiscyt, ale bez nich nie byłoby postępu na świecie.

Na ręce pani Ewy Mańskiewicz-Cudny, prezesa zarządu FSNT NOT, wpłynęło wiele przesłań i listów gratulacyjnych od najważniejszych osób w państwie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, oprócz uznania i wdzięczności za nieoceniony wkład polskich inżynierów w wielkie dzieło modernizacji naszego kraju i budowę pomyślności rodaków, podziękował całemu środowisku inżynierskiemu za niesienie ofiarnej pomocy Ukrainie.   Przesłanie odczytał Andrzej Dera, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

W swoim wystąpieniu podczas uroczystej Gali wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzyk nawiązał również do dramatu na Ukrainie i podkreślił jak niepowetowana stratą jest niszczenie wielopokoleniowego dorobku twórców techniki. I dodał – Okoliczności sprawiają, że miejsce inżynierów nabiera we współczesnym świecie szczególnej wagi. Pojawiają się coraz nowe wyzwania, które pokazują ile ciężkiej pracy i wysiłku trzeba będzie  teraz włożyć w odbudowę  kraju zniszczonego przez sowieckiego agresora. Polscy inżynierowie będą się aktywnie włączać w tę sąsiedzką pomoc służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzisiaj staramy się w MEiN tworzyć mechanizmy przyjmowania  również inżynierów i naukowców w różnych dziedzinach, żeby mogli też swoją pracę kontynuować.  Jest tyle fantastycznych wynalazków techniki do wdrożenia i to powinna być przestrzeń do konkurowania  w świecie, a nie na polu walki.

Gratulując organizatorom XVIII edycji plebiscytu i laureatom zaszczytnego tytułu Złotego Inżyniera, który budzi szczególny szacunek w środowisku, Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar zaznaczył, że „wspieranie środowiska inżynierskiego i techników jest nieodzownym warunkiem efektywnego funkcjonowania społeczeństwa i konkurencyjnej gospodarki w skali krajowej, regionalnej i globalnej”

Marszałek województwa Mazowieckiego Adam Struzik w swoim przesłaniu podziękował za wspierania wszelkich inicjatyw związanych z działalnością naukowo-badawczą, która jest warunkiem budowania  gospodarki silnej, konkurencyjnej i wykorzystującej nowatorskie osiągnięcia. W podobnym tonie prezentowano  pozostałe przesłania dla organizatorów plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera i  wyróżnionych laureatów.  

Na zakończenie uroczystości, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Piotr Szymczak wręczył Redakcji Przeglądu Technicznego, najstarszego polskiego czasopisma, Medal 100-lecia SEP w dowód uznania wybitnych zasług w upowszechnianiu osiągnięć twórców techniki, a także w podziękowaniu za ponad 100-letnią owocną współpracę.  I dodał, że Stowarzyszenie podtrzymuje tradycje i wartości swych założycieli, szczyci się znaczącym dorobkiem naukowo-technicznym i bardzo sobie ceni współpracę z zarządem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.  

Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here