Uroczyste obchody 30 lat polskiej przedsiębiorczości, 19.11.2019, Warszawa

69

Pod koniec grudnia 1988 roku Sejm uchwalił ustawę o działalności gospodarczej, zwaną ustawą Wilczka. Ustawa ta do dziś jest uważana za najbardziej liberalną regulacją działalności gospodarczej w Polsce. Przygotowała grunt pod zmiany rynkowe, które przyszły wraz ze zmianą władzy w czerwcu 1989 r. W ówczesnych warunkach była prawdziwą rewolucją – pozwalała każdemu prowadzić działalność gospodarczą na równych prawach, z wykorzystaniem zasady „co nie jest zabronione, jest dozwolone”.

Do współpracy i udziału, WIG zaprasza organizacje samorządu gospodarczego oraz przedsiębiorców. W sposób szczególny zależy nam na udziale w tej inicjatywie ekspertów z Polski, Europy Centralnej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Azji i Ameryki. – Podejmiemy dyskusje i będziemy szukać rozwiązań dotyczących wsparcia polskich przedsiębiorców w kraju u na świecie. Konferencja ma także na celu wypracowania formuły funkcjonowania i współpracy przedsiębiorczych kobiet, która będzie służyć budowaniu relacji, wymianie doświadczeń na arenie polskiej i międzynarodowej oraz podejmowaniu tematów istotnych z punktu widzenia kobiet w sektorach społecznych, kulturalnych i gospodarczych. Ważny jest również walor edukacyjny, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem z przedstawicielkami środowisk wiejskich i małych miast, mówi Marek Traczyk, prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej.

W programie konferencji przewidziano kilka debat:  Polska przedsiębiorczość w oczach świata, Innowacyjność na przełomie trzydziestolecia i przyszłość, Inwestycje i eksport – polskie możliwości, Co hamuje innowacje?, Izby gospodarcze – wsparcie przedsiębiorczości – fakty, Kobiety w biznesie – Jak ograniczyć rozpowszechnianie mowy nienawiści, przemoc i agresję – co musimy zrobić Tu i Teraz?

Uczestnicy konferencji poszukiwać będą odpowiedzi na pytania: Jak polscy przedsiębiorcy wykorzystali swoją szansę? Jak wyglądała przedsiębiorczość na przełomie dekad? W jakim kierunku powinna się rozwijać? Jak samorząd gospodarczy i terytorialny może wspierać polskich przedsiębiorców?

Konferencja 30 LAT POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI odbędzie się w Sali „Pod Kopułą” w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Początek obrad o godz. 10.00

Organizatorami wydarzenia są: Warszawska Izba Gospodarcza i Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here