Uruchomiono pierwszy w tej części Europy hub obliczeń kwantowych

342

W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) uruchomiono IBM Quantum Hub. Jak podkreślono w trakcie otwarcia, jest to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej hub obliczeń kwantowych IBM. Afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) dołącza do sieci IBM Quantum Network i wspólnie z polskimi naukowcami oraz IBM będzie rozwijać technologie obliczeń kwantowych i ich zastosowań.

Dyrektor generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie Marcin Gajdziński podkreślił, że PCSS uzyskuje dostęp do IBM Quantum Network – elitarnej grupy, liczącej 170 instytucji naukowych, wiodących przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i start-upów zajmujących się pracą z wykorzystaniem przetwarzania kwantowego.

“To jest moment, w którym PCSS uzyskuje dostęp nie tylko do zaplecza kwantowego IBM, ale też do bazy wiedzy o przetwarzaniu kwantowym IBM, do narzędzi, którymi dysponujemy i z których będziemy mogli wspólnie korzystać dla tworzenia nowego oprogramowania, nowych aplikacji i rozwiązań na komputery kwantowe” – powiedział.

“To jest technologiczny reset – zaczynamy trochę w innym miejscu. W pewnych dziedzinach związanych z analityką, ze sztuczną inteligencją przetwarzanie kwantowe jest najlepszym kierunkiem; pozwoli nam, jako regionowi, się rozwinąć. Jesteśmy jedynym takim ośrodkiem w tej części Europy” – dodał.

Sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński podkreślił, że aby zapewnić sobie silną pozycję w europejskiej gospodarce, Polska musi aktywnie uczestniczyć w pracach badawczo-rozwojowych w dziedzinie obliczeń kwantowych.

“Spełnienie ambitnych założeń, jakie postawiliśmy sobie w sferze innowacji cyfrowych na rzecz nauki i społeczeństwa informacyjnego, wymaga zapewnienia Polsce dostępu do najnowocześniejszej e-infrastruktury. To konieczne, aby umożliwić zainteresowanym korzystanie z zaawansowanych symulacji inżynierskich i obliczeń dużej ilości danych. Włączenie superkomputerów do strategicznych zasobów Polski to jedno z zadań, które wyznaczyliśmy sobie do realizacji w ramach obszaru Cyber Poland 2025” – dodał.

Marcin Gajdziński podkreślił, że Polska należy do krajów, które wnoszą istotny wkład w rozwój technologii kwantowych na świecie. “Obliczenia kwantowe stanowią znaczną część tego dorobku, a poza nim należy odnotować stosowane w praktyce systemy komunikacji kwantowej oraz podsystemy elektroniczne, wykorzystywane do przemysłowych zastosowań technologii kwantowych. Uruchomienie IBM Quantum Hub w Polsce to przełomowy krok w kierunku rozszerzenia naszego ekosystemu kwantowego” – powiedział.

Wyjaśnił, że współpraca z IBM pozwoli PCSS na przeprowadzanie nowych odkryć w zastosowaniach dla obliczeń kwantowych, które mogą ostatecznie pomóc w pokonywaniu wyzwań związanych z tworzeniem nowych materiałów lub leków.

Wiceprezes PAN prof. Roman Słowiński podkreślił, że PCSS od lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie obliczeń kwantowych oraz komunikacji kwantowej. To zadecydowało o powierzeniu tej jednostce roli organizacji dostępu do komputera kwantowego dla polskich zespołów naukowych. “Polskie zespoły naukowe zainteresowane obliczeniami kwantowymi wskazały PCSS jako ośrodek o odpowiednim potencjale osobowym i technologicznym dla zapewnienia dostępu do komputera kwantowego IBM. Z tego dostępu skorzystają także uczelnie, które zamierzają kształcić studentów w zakresie obliczeń kwantowych” – powiedział.

Komputery kwantowe pozwolą przeprowadzić najbardziej skomplikowane, wieloczynnikowe i wieloparametryczne symulacje w złożonych oraz dynamicznych procesach z zakresu inżynierii materiałowej oraz nauk o życiu, w tym chemii i biomedycynie oraz innowacji w przemyśle farmaceutycznym. Państwo polskie będzie je wykorzystywać na potrzeby cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, w tym także jako wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań w przemyśle, technologiach kosmicznych, metrologii, czy w modelowaniu kryzysowym.

Nauka w Polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here