Ustawa o cenach energii – najpierw nowelizacja, potem rozporządzenia

1623

Ograniczenia roli Urzędu Regulacji Energetyki zawarte w ustawie zamrażającej ceny energii elektrycznej na poziomie 2018 r, budzą zastrzeżenia Komisji Europejskiej w zakresie ustalania nowych taryf i swobody konkurencji. Ustawa musi być znowelizowana. Dopiero po jej uchwaleniu wydane zostaną rozporządzenia wykonawcze. Według Jadwigi Emilewicz,  minister przedsiębiorczości i technologii, potrwa to kilka tygodni.  

Minister Emilewicz zapewniła jednak, że zapowiadany na koniec pierwszego kwartału termin wejścia w życie rekompensat z tytułu podwyżek cen energii musi być dotrzymany, aby uniknąć naruszenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i niepewności wśród przedsiębiorców.

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku wprowadza kilka mechanizmów, których uruchomienie wymaga wydania kilku rozporządzeń wykonawczych. Ustawa w sprawie cen prądu tworzy Krajowy system zielonych inwestycji, który ma być finansowany ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. I tu m.in. minister energii, w porozumieniu z ministrem środowiska, ma określić w drodze rozporządzenia rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.

Przyjęta ustawa zakłada też ustalenie na 2019 rok poziomu cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym (dla danego przedsiębiorstwa działającego w tym zakresie) niż poziom z dnia 31.12.2018 r. oraz stawek opłat dotyczących sprzedaży energii na poziomie nie wyższym (dla danego przedsiębiorstwa działającego w tym zakresie) niż poziom z dnia 30.06.2018.

Trudno przewidzieć jak długo potrwa chaos związany z cenami energii na 2019 r i jakie przyniesie skutki dla przedsiębiorców i gospodarki.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here