Ustawa o usługach cyfrowych (DSA)

508

Parlament Europejski przedstawi 19 października swoje priorytety związane z przyszłą ustawą o usługach cyfrowych. Chodzi m.in. o to, żeby użytkownicy mieli większą kontrolę nad tym, co pojawia się w Internecie. Postulaty posłów dotyczące sposobu regulacji usług cyfrowych, w tym platform internetowych i rynków, będą przedmiotem debaty w poniedziałek, a głosowania planowane jest we wtorek.

Wraz z przyszłą ustawą o usługach cyfrowych (DSA) Unia Europejska ma na celu kształtowanie gospodarki cyfrowej nie tylko na poziomie UE, ale także ustanowienie standardów dla reszty świata, podobnie jak w przypadku ochrony danych.

W dwóch oddzielnych sprawozdaniach z „inicjatywy ustawodawczej” komisja rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów oraz komisja ds. prawnych wzywają Komisję do zajęcia się obecnymi niedociągnięciami w środowisku internetowym i usunięcia ich w pakiecie DSA, który ma zostać przedstawiony do końca roku.

Oba komitety domagają się wiążącego mechanizmu „powiadamiania i działania” w celu zwalczania nielegalnych treści w internecie. Posłowie z Komisji Rynku Wewnętrznego chcą również, aby rynki internetowe były prawnie zobowiązane do zachowania przejrzystości i udostępniania użytkownikom informacji, takich jak między innymi o niebezpiecznych produktach sprzedawanych w Internecie, zaostrzonych zasadach ochrony konsumentów oraz skutecznych środkach egzekwowania i nadzoru. Dodają, że należy również przedstawić szczegółowe zasady zapobiegania (zamiast jedynie naprawiania) niepowodzeń rynkowych spowodowanych przez duże platformy.

Komisja Prawna apeluje o jasność prawa dla platform i gwarancje ochrony praw podstawowych użytkowników, w tym dostępu do sądowych środków odwoławczych i surowszych przepisów dotyczących szkodliwych treści, takich jak fałszywe wiadomości. Posłowie chcą również, aby użytkownicy mieli większą kontrolę nad tym, co widzą w Internecie (w tym możliwość rezygnacji z kurowania treści), mniej uciążliwe ukierunkowane reklamy, bardziej przejrzyste gromadzenie danych i europejski podmiot do monitorowania i nakładania kar.

Trzecia, nielegislacyjna rezolucja Komisji Wolności Obywatelskich skupia się na kwestiach związanych z prawami podstawowymi i wzywa do „starannego, proporcjonalnego i niedyskryminacyjnego” usuwania treści w celu ochrony wolności wypowiedzi i informacji, a także prywatności i ochrony danych. Posłowie zwracają również uwagę, że mikroukierunkowanie oparte na słabościach ludzi jest problematyczne, podobnie jak szerzenie mowy nienawiści i dezinformacji, prosząc o przejrzystość w polityce monetyzacji platform internetowych. (inf)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here