V ŚZIP i XXVII KTP przeszły do historii

1044

Za nami V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany razem z XXVII Kongresem Techników Polskich (23-25.06.2022). Trzydniowym obradom przyświecało hasło „Inżynierowie dla  zdrowej planety”. Wprawdzie liczebnik piąty nie robi wrażenia, ale 140-lecie Kongresu Techników Polskich, od tego pierwszego z 1882 r. w Krakowie, już tak.

Było to jedno z najważniejszych wydarzeń ruchu stowarzyszeniowego sfederowanego w NOT oraz całego środowiska inżynierskiego. Spotkanie inżynierów, pracujących i odnoszących sukcesy poza granicami kraju z tymi, którzy tu i teraz dążą do dynamicznego rozwoju kraju było, jest i będzie sprawą o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości Polski oraz jej miejsca w Europie i w świecie. Zwłaszcza, że odbywało się w trudnych czasach, po 2 latach pandemii COVID-19, gdy trwa agresja Rosji w Ukrainie, która ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo światowe, kondycję ekonomiczną wszystkich państw oraz zagrożenie głodem w wielu państwach,  a także w trakcie coraz groźniejszych dla nas i naszej planety zmian klimatycznych, kryzysu energetycznego i surowcowego.

Zjazd pod hasłem „Inżynierowie dla zdrowej planety” odbył się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.

Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele środowisk inżynierskich, w tym rektorzy uczelni technicznych, naukowcy, przedsiębiorcy oraz działacze organizacji naukowo-technicznych z kraju i z zagranicy, w tym polonijni inżynierowie m.in.: z Austrii,  Francji, Kanady, Litwy, Niemiec,  Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Głównym organizatorem Zjazdu była Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we współpracy z Europejską Federacją Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Radą Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Politechniką Warszawską, Akademią Inżynierską w Polsce, Radą Główną Instytutów Badawczych, Radą Miejską FSNT-NOT w Gliwicach, Śląską Radą FSNT-NOT w Katowicach oraz gospodarzem miejsca – Politechnikę Śląską w Gliwicach.

Wśród gości V ŚZIP obecni byli  inżynierowie z Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z sekretarzem generalnym Januszem Ptakiem oraz z Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej z jej prezesem prof. dr hab. inż. Andrzejem Nowakiem. Wszyscy mieli świadomość, że wielką nieobecną była Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT – Honorowa Przewodnicząca ŚZIP, której problemy zdrowotne uniemożliwiły udział w tym ważnym wydarzeniu.

Po rozpoczęciu obrad i powitaniu uczestników, które dokonał prof. Marek Pawełczyk – prorektor PŚ, jako pierwszy zabrał głos gospodarz wydarzenia  prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej, który powiedział m.in. – Światowy Zjazd Inżynierów Polskich jest nie tylko okazją do wymiany poglądów i doświadczeń, ale także zastanowienia się nad wyzwaniami, które stoją przed zespołami badawczymi i inżynierami w kontekście zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Bardzo ważna jest integracja naszego środowiska inżynierskiego, współpraca i transfer technologii. Wielu absolwentów naszej uczelni sprawuje nobilitujące funkcje w różnych miejscach świata i chcemy się wspólnie  wymienić doświadczeniami i dobrymi praktykami dla dobra naszej planety.

Wiceprezes FSNT NOT prof. Stefan Góralczyk

Następnie w imieniu FSNT-NOT wystąpił wiceprezes Stefan Góralczyk w zastępstwie Ewy Mańkiewicz- Cudny i odczytał przejmujący adres prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, skierowany do uczestników Zjazdu, w którym nawiązała do dramatycznych wydarzeń związanych z pandemią i wojną na Ukrainie. Wyraziła też niepokój o zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu globalnych konfliktów oraz ich skutków społecznych i gospodarczych. Do tego dochodzą zagadnienia zmian klimatycznych, gospodarki surowcowej i energetycznej. Trzydniowa debata z udziałem wybitnych ekspertów, reprezentujących stowarzyszenia inżynierskie i naukowo-techniczne, może skutecznie wpłynąć na podejmowanie działań zmierzających  do rozwiązania tych niezwykle trudnych problemów.  Ważne jest, aby z wypracowanych wniosków chcieli skorzystać decydenci w budowaniu lepszego świata i takim przekształcaniu planety, aby mogła służyć jeszcze wielu pokoleniom ludzkości.

Prof. Stefan Góralczyk dodał od siebie jak ważny jest transfer wiedzy, nawiązując do historii zjazdów i pogłębienia więzów przyjacielskich w wymianie doświadczeń. Zawsze mamy ogromne wsparcie uczelni technicznych w organizowaniu tych ważnych wydarzeń i popularyzowaniu osiągnięć inżynierskich dla dobra ludzkości.

Kolejne przesłanie w formie zdalnej skierował do uczestników Zjazdu prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego. Nawiązał do rozgrywającego się dramatu na Ukrainie i wskazał na odpowiedzialność jaka spoczywa na twórcach techniki. Z jednej strony inżynierowie tworzą wspaniałe rozwiązania technologiczne we wszystkich dziedzinach życia,   zapewniające nam bezpieczeństwo, nowoczesny transport, środki komunikacji, biotechnologie, ale z drugiej strony  techniki, które zniszczą ludzi, ich kulturę i cywilizację. Technika może być antyludzka, antyhumanistyczna i zbrodnicza, stąd, dlatego apeluję o wypracowanie takich rozwiązań, które pozwolą nam utrzymać świat bez wojny. To jest nasz wielki obowiązek i nasza inżynierska odpowiedzialność. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby nasz rozwój  na Ziemi był zrównoważony, bo nie mamy innej planety, na którą moglibyśmy uciec.

Następnie wystąpili  także inni prelegenci i pozostali współorganizatorzy Zjazdu: mgr inż. Janusz PTAK – Sekretarz Generalny EFPSNT i prof. dr inż. Andrzej Nowak – Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.

W tej części obrad wystąpiło wielu mówców, którzy wnosili wkład merytoryczny do debaty nawiązującej do głównego przesłania,  informując o różnych aspektach stosowania i wdrażania w swoich działaniach nowatorskiej myśli technicznej – jak prezydenci miasta Gliwice i Zabrze – lub przekazując istotne informacje z zakresu działania reprezentowanych instytucji: prof. Jacek Semaniak – prezes GUM i dr Marcin Kraska – Wiceprezes Centrum Łukasiewicz.

Po tych wystąpieniach, praktycznie bez przerwy przystąpiono do prezentacji wykładów inauguracyjnych, które wygłosili prof. dr hab. n. med. inż. Aleksander Sieroń „Medycyna i technika – trwałe małżeństwo z rozsądku” (zdalnie) i dr Małgorzata Włodarczyk-Biegun – Centrum Biotechnologii PŚ „Biodruk 3D – nadzieje i wyzwania”.

SESJE PANELOWE

Następnie w pierwszej sesji panelowej, której moderatorami byli prof. Piotr Moncarz – Stanford University i dr Andrzej Kurkiewicz – pełnomocnik prezesa GUM, zastanawiano się nad rolą inżynierów w świecie po pandemii COVID-19. Na zakończenie obrad pierwszego dnia  prof. Jan Szmidt – Honorowy Przewodniczący KRASP, brawurowo poprowadził panel pt. „Czy sztuczna inteligencja zdetronizuje człowieka ?”

Drugi dzień to równolegle sesje panelowe. Przypomnijmy ich tematy i moderatorów dla dziennikarskiej rzetelności.   „Przyszłość – energetyka wodorowa czy inna?” – moderatorzy prof. Jarosław Milewski – MEL PW i prof. Tadeusz Chmielniak – b. rektor PŚ. Prof. PW Dawid Myszka (STOP) poprowadził panel „Organizacje inżynierskie a młodzież”. „Czy społeczeństwo potrzebuje kultury technicznej?” – panel prowadzony przez prof. Teofila Jesionowskiego – rektora Politechniki Poznańskiej, przewodniczącego KRPUT i prof. Piotra Moncarza ze Stanford University. Wiesław Paluszyński – prezes PTI i prof. Andrzej Nowak z USA moderowali panel „Jak nie zginąć w zalewie informacyjnym”, a  prof. Jerzy Lis – rektor AGH sesję nt. badań kosmicznych. „Co szkodzi ludziom i planecie – perspektywy na przyszłość”  to temat panelu którego moderatorem był ks. prof. Stanisław Dziekoński – prezes Warsaw New Tech University Foundation. Prof. Maria Kaszyńska – prezes PZITB i inż. Jerzy Kusak – prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Niemczech poprowadzili panel nt samowystarczalnych energetycznie domów. „Cyberbezpieczeństwo – problem obywateli i instytucji” – to temat panelu prowadzonego przez prof. Aleksandra Nawrata – dyrektora Centrum Cyberbezpieczeństwa PŚ i dr inż. Mariana Zastawnego ze Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. „Ile techniki w medycynie? Spersonalizowana medycyna” – o tym dyskutowano podczas panelu, który moderowali prof. PW Artur Badyda i dr Jerzy Orkiszewski – prezes US-Polish Trade Council. I ostatni panel – „Ekologiczny transport – kiedy kolej wygrywa z innymi środkami transportu?”, którego moderatorem był prof. Andrzej Szarata –  dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Moderatorzy oraz osoby przez nich upoważnione przedstawili podczas sesji podsumowującej wnioski ze swoich paneli oraz z dyskusji, do których będziemy jeszcze niejednokrotnie powracać.

Poinformowano też, i symbolicznie przekazano pałeczkę organizatorom kolejnego Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, który ma się odbyć w 2025 roku w Poznaniu, o czym poinformował prof. Teofil Jesionowski – rektor Politechniki Poznańskiej.

Podczas tej sesji przyjęto także Przesłanie V ŚZIP i XXVII KTP.

GALA INŻYNIERSKA

Ale Zjazd i Kongres to nie tylko obrady i sesje tematyczne. To także koleżeńskie spotkania i dyskusje kuluarowe. Znakomitą okazją do nich była Gala Inżynierska, która odbyła się wieczorem pierwszego dnia wydarzenia. Gala była okazją do podsumowania kilku form działań prowadzonych przez FSNT-NOT i wręczenia nagród i wyróżnień ich laureatom. Przede wszystkim sztandarowego przedsięwzięcia ruchu stowarzyszeniowego jakim jest Mistrz Techniki NOT.

MISTRZ TECHNIKI

Konkurs Mistrz Techniki ma wieloletnią tradycję. Był i jest ważnym elementem promocji polskich inżynierów oraz ich dorobku. Jego celem jest wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz promocja i utrwalanie dorobku twórców techniki. O jego celach i wynikach tegorocznej edycji poinformował przewodniczący Komisji Konkursu, wiceprezes FSNT-NOT prof. Stefan Góralczyk, który następnie wraz z wiceprezesem FSNT-NOT Jerzym Markowskim wręczyli laureatom pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Mistrz Techniki

Jako pierwszy Nagrodę Specjalną Prezes FSNT-NOT odebrał zespół autorski KGHM Polska Miedź S.A.  Oddział Huta Miedzi „Legnica” za efektywne wdrożenie wynalazku: Wdrożenie i uruchomienie instalacji do topienia złomów miedzianych

W dziedzinie Inżynieria Materiałowa tytuł zdobył zespół z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej i Zakładu Przemysłu Gumowego „STARGUM” za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pn. Nowatorska technologia klejenia węglików spiekanych w wielkogabarytowych nożach do rozdrabniania gumy

W dziedzinie Inżynieria Mechaniczna tytuł otrzymał zespół z z Politechniki Wrocławskiej – Spółki MetalErg za opracowanie pierwszej w Polsce kompleksowa suszarnia dedykowana leczniczym konopiom włóknistym i ziołom.

W dziedzinie Inżynieria Biomedyczna Mistrzem Techniki został zespół autorski Politechniki Wrocławskiej za opracowanie rozwiązania technicznego pn. Mikroprzepływowy ceramiczny biosensor fluorescencyjny do wykrywania neuroprzekaźnika – dopaminy.

W dziedzinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka tytuł zdobył zespół Politechniki Gdańskiej za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pn. Eko-technologia dezintegracji termicznej, niskotemperaturowej zwiększająca efektywność technologiczną i energetyczną procesu przeróbki osadów ściekowych oraz odpadów organicznych rolno-spożywczych

Nagrodę  Główną  –  Mistrz   Techniki 2021/2022 – Komisja Konkursu przyznała zespołowi autorskiemu Spółki Mine Master za opracowanie i budowę prototypowej Samojezdnej Maszyny Górniczej Kotwiącej z napędem bateryjnym

Po nagrodzeniu laureatów konkursu Mistrz Techniki wręczono tytuły Ekspert NOT, który nadano kolejnym 17 osobom. Tym sposobem łączna liczba wzrosła do 76 Ekspertów NOT.

Konkurs TECHNICUS

Kolejną inicjatywą FSNT-NOT, którą podsumowano podczas tego wieczoru był Konkurs TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz poradnik techniczny. Na jego tegoroczną edycję napłynęło 36 pozycji wydanych przez 10 oficyn. Jury Konkursu, które obradowało pod przewodnictwem wiceprezesa FSNT-NOT dr hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, w kategorii najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną przyznało tytuł TECHNICUS 2022 pozycji Macieja Zalewskiego „Ekohydrologia” – Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

W kategorii  najlepszy poradnik techniczny przyznało tytuł TECHNICUS 2022 pozycji „Zarys metod oczyszczania spalin w pojazdach samochodowych”, autorstwa Stanisława W. Kruczyńskiego i Marcina Ślęzaka – Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Sp. z o.o.

Jury przyznało też wyróżnienia w obu kategoriach, które otrzymały pozycje: „Jak zbudować kuchnię błotną. Instrukcja krok po kroku” – autor Michał Rokita  –  Wydawnictwo Nieśpieszne. „Wybrane problemy modelowania predykcyjnego w diagnostyce technicznej i medycznej” – Zbigniew Omiotek – Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. „Energetyka wodorowa – Tadeusz Chmielniak, Tomasz Chmielniak – Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. „Technika rolnicza. Środki techniczne i energetyczne” –  Zbigniew Błaszkiewicz – Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. „Zastosowanie konstrukcji z drewna klejonego w budownictwie ogólnym i mostownictwie” – Wojciech Średniawa – Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Jury przyznało także Wyróżnienia Specjalne, które otrzymały Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej i Wydawnictwa Naukowe PWN S.A.

Medale   im.   Piotra   Stanisława   Drzewieckiego

Medal im. inż. Piotra St. Drzewieckiego jest najwyższym wyróżnieniem honorowym FSNT-NOT. Zgodnie z tradycją Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich, medalem tym są honorowane osoby, które wnoszą duży wkład w integrację polskiego i polonijnego środowiska technicznego. Tak było i tym razem, kiedy wszyscy członkowie Zarządu Głównego FSNT-NOT wręczyli je kolejnej grupie osób obecnych podczas Zjazdu.

Galę Inżynierską okrasił artystycznie występ Zespołu Tanecznego Politechniki  Śląskiej „Dąbrowiacy”. 

Na zakończenie wydarzenia uczestnicy Zjazdu i Kongresu wzięli udział w wyciecze do zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu, a następnie do Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej w Zabrzu.

Do zobaczenia za trzy lata w Poznaniu.

Janusz M. Kowalski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here