VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

528

22 kwietnia odbędzie się VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Praktyczne aspekty systemowej poprawy jakości diagnostyki i procesu leczenia w kontekście rozwoju innowacji w medycynie”. Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to interdyscyplinarna, wielowymiarowa przestrzeń, w której krzyżują się punkty widzenia lekarzy, przedstawicieli instytucji rządowych i administracji publicznej.

W praktyce to inspirujące wykłady, panele dyskusyjne oraz debaty z udziałem wybitnych polskich i międzynarodowych ekspertów, poświęcone aspektom medycznym, ekonomicznym czy technologicznym, które stanowią niepowtarzalną okazję do dyskusji nad rozwojem medycyny personalizowanej w Polsce.

W programie przewidziano cztery sesje główne, poprzedzone sesją wystąpień inauguracyjnych. Wśród najważniejszych tematów poruszanych podczas wydarzenia znajdą się kwestie systemu opartego na jakości i dostępności diagnostyki, optymalizacji procesu interwencji medycznej, finansowania terapii komórkowo-genowych w polskim systemie zdrowia, a także diagnostyki molekularnej i patomorfologicznej w chorobach rzadkich.

Wśród międzynarodowych gości swoja obecność potwierdzili m.in:  Denis Horgan, przedstawiciel Europejskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, a także Fred van Eenennaam, założyciel Value-Based Health Care Center Europe (VBHCE) i dr Nicola Normanno z Uniwestytetu w Neapolu oraz prezes International Quality Network for Pathology (IQN Path) i Italian Cancer Society (SIC).

 Fred van Eenennaam – uzyskał doktorat ze strategii na Vrije Universiteit Amsterdam i pracuje również jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytetach w Holandii i na całym świecie (Erasmus University, The George Washington University, St Gallen University, University of Monaco, Monte Carlo; CETYS Universidad i UPAEP, Meksyk i Sanitas Bogota). Jest członkiem inicjatywy mikroekonomicznej konkurencyjności w Harvard Business School, a także przewodniczącym i współzałożycielem Kapituły Europejskiej i rady Global Impact sieci MoC oraz przewodniczącym Holenderskiego Instytutu Konkurencyjności.

Dr Nicola Normanno zajmuje się diagnostyką kliniczną oraz organizacją krajowych i międzynarodowych programów zewnętrznej oceny jakości (EQA) w patologii molekularnej. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zajmujących się badaniami nad rakiem (AACR, ESMO, EACR, AIOM, SIC, GOIM, AIOT). Grupa dr Normanno była jedną z pierwszych, które wykorzystały techniki oparte na sekwencjonowaniu nowej generacji (NGS) do wykrywania biomarkerów w badaniach klinicznych raka płuc i okrężnicy.

Po raz pierwszy wydarzeniu odbędzie towarzyszyło wręczenie nagród w prestiżowym międzynarodowym konkursie „Wartość w Medycynie. Dragon’s Grant and Endorsement”. Konkurs skierowany jest do instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia, które wdrażają praktyczne rozwiązania z obszaru organizacji systemu w oparciu o jakość tzw. Value Based Healthcare. Polscy laureaci konkursu zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w międzynarodowym etapie VBHC Dragon’s Grant & Endorsement i będą konkurować z najlepszymi rozwiązaniami z całego świata. Rozdanie nagród odbędzie się w maju 2021 r. w Holandii.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Patologów, Polska Unia Onkologii.

Więcej informacji na temat wydarzenia: Agnieszka Sznyk, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, a.sznyk@innowo.org

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here