W Brukseli ruszyła Inicjatywa Uniwersytetów Europejskich

646

W Brukseli zainaugurowano 7 listopada Inicjatywę Uniwersytetów Europejskich. Jej częścią jest konsorcjum Młodych Uniwersytetów dla Europy Przyszłości, do którego należy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – poinformowała w czwartek PAP uczelnia. Konsorcjum „Młodych Uniwersytetów dla Europy Przyszłości – YUFE” to strategiczne partnerstwo utworzone przez osiem młodych uniwersytetów badawczych z ośmiu krajów europejskich.

Tworzą go: Maastricht University (koordynator) z Holandii, Carlos III University of Madrid (Hiszpania), University of Antwerp (Belgia), University of Bremen (Niemcy), University of Cyprus (Cypr), University of Eastern Finland (Finlandia), University of Essex (Wielka Brytania), University of Rome Tor Vergata (Włochy).

Konsorcjum YUFE, razem z sześcioma partnerami stowarzyszonymi – jednym z nich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, jedyna placówka z Polski – stworzyło koncepcję budowy europejskiego szkolnictwa wyższego w oparciu o model młodego, skoncentrowanego na studentach, nieelitarnego, otwartego i dostępnego Uniwersytetu Europejskiego. Unikatowy ekosystem łączący uniwersytety i społeczności będzie oparty na ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego, sektora publicznego i prywatnego, oraz mieszkańcami różnych europejskich regionów. Konsorcjum YUFE jest różnorodne geograficznie i obejmuje uniwersytety, miasta i przedsiębiorstwa.

Konsorcjum YUFE jest jednym z 17 konsorcjów uniwersytetów europejskich wybranych przez Komisję Europejską do opracowania i wdrożenia pierwszych modeli Uniwersytetu Europejskiego. „Nasze konsorcjum, w tym dziesięć młodych uniwersytetów, zbuduje pierwszy otwarty dla każdego europejski uniwersytet przyszłości” – mówi profesor Martin Paul, przewodniczący YUFE i Rektor Uniwersytetu w Maastricht, który przewodniczy konsorcjum.

Zgodnie z koncepcją twórców Uniwersytet Europejski YUFE umożliwi przyszłym studentom komponowanie programów studiów w oparciu o ofertę dydaktyczną wszystkich ośmiu uniwersytetów YUFE. Aby zapewnić dostęp do systemów informatycznych oraz infrastruktury na tych uniwersytetach, konsorcjum wprowadzi tzw. kartę studencką YUFE, która będzie uznawana na wszystkich uniwersytetach wchodzących w skład konsorcjum.

Oficjalnym językiem wykładowym będzie angielski, ale studenci odbywający część swoich studiów w innym kraju będą zachęcani i wspierani w nauce języka lokalnego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymają dyplom, który będzie uznawany w całej Europie. Dokument ten będzie poświadczał uzyskane umiejętności akademickie i potwierdzał odbyte mobilności, znajomość języków obcych, zrealizowane szkolenia zawodowe, zdobyte doświadczenia oraz wolontariat na rzecz społeczności lokalnej.

„W przyszłym roku chcemy uruchomić pierwsze programy pilotażowe, które umożliwią studentom ze wszystkich środowisk naukę na naszych 10 uczelniach partnerskich – w tym stowarzyszonych uczelniach partnerskich – oraz poznanie języka, kultury i mieszkańców miast i regionów YUFE” – mówi Daniela Trani, która otrzymała nominację na stanowisko Dyrektora Zarządzającego konsorcjum YUFE. – Kolejnym kluczowym elementem YUFE są szanse na zatrudnienie naszych absolwentów. Będziemy pracować ramię w ramię z sektorem publicznym i prywatnym, aby zapewnić studentom YUFE rozwój kompetencji dostosowanych do potrzeb rynku pracy, dzięki czemu staną się oni wysoko wykwalifikowanymi profesjonalistami w całej Europie”.

„Program YUFE poświęca wiele uwagi regionom, w których znajdują się uczelnie wchodzące w skład konsorcjum. Planowana jest ścisła współpraca uniwersytetów z lokalnymi władzami, otoczeniem gospodarczym i innymi organizacjami. Współpraca będzie dotyczyła obszarów, które znajdują się w centrum zainteresowania poszczególnych regionów” – podkreślono w informacji przesłanej przez UMK.

Nauka w Polsce – PAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here