W Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii powstają wyjątkowe projekty

1757

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest ogólnouczelnianą jednostką, która wykonuje zadania badawczo-rozwojowe i edukacyjne o charakterze interdyscyplinarnym. Zakres prac obejmuje dziedziny związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych, m.in. w naukach o życiu i medycynie, innowacyjnej gospodarce oraz istotnych problemach sektora publicznego. 

– Bazując na nowoczesnym zapleczu infrastrukturalnym i potencjale intelektualnym, tworzymy strategiczne projekty i realizujemy specjalistyczne zlecenia w zakresie cyfrowej medycyny, inteligentnego monitoringu środowiska, druku 3D, skanowania 3D, prototypowania i wirtualnej rzeczywistości – mówi prof. dr hab. Marek Niezgódka, dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii, specjalista w dziedzinie matematyki stosowanej, ekspert od modelowania matematycznego procesów i obliczeń wielkoskalowych

Uczeni dzielą się doświadczeniem i wiedzą, tworząc nowatorskie propozycje edukacyjnie w formie kształcenia otwartego, stwarzające studentom warunki do doskonalenia oraz podnoszenia kompetencji w zakresie najnowszych wyzwań związanych z cywilizacyjną transformacją cyfrową oraz jej implikacjami.

– Rewolucja cyfrowa zmieniająca paradygmaty nauki wymaga stworzenia nowej strategii – wyjaśnia dyrektor CCNiT. – Już w tej chwili każda właściwie dyscyplina naukowa korzysta z metod cyfrowych. Potęguje się tendencja do przenikania specjalizacji a w ślad za tym konieczność podejścia multidyscyplinarnego. Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii tworzy pole do współdziałania i umożliwia rozwój prac badawczych w ramach UKSW.

Szczegóły dotyczące współpracy uczonych z biznesem dostępne są na utworzonej ostatnio platformie  UKSW   www.science2business.edu.pl

 

.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here