W cyfrowym świecie

1182

Stowarzyszenie BIM jest organizacją zrzeszającą osoby i firmy, które chcą podążać ścieżką cyfrowego rozwoju. Skupia w swoim środowisku ekspertów cyfrowych technologii oraz podmioty tworzące nowe cyfrowe rozwiązania. Jego misją jest pomoc w zrozumieniu transformacji cyfrowej w taki sposób, aby świat cyfrowy był osiągalny dla każdego.

Zadaniem rzecznika prasowego Stowarzyszenia BIM będzie popularyzowanie dokonań i bieżących działań w mediach społecznościowych i czasopismach a także organizowanie konferencji prasowych oraz inspirowanie dziennikarzy do bezpośrednich kontaktów z członkami Stowarzyszenia BIM.

Rys historyczny Stowarzyszenia BIM

Stowarzyszenie pod nazwą „BIM dla polskiego budownictwa” powstało w 2014 roku. Celem powołania Stowarzyszenia było utworzenie płaszczyzny współpracy między wszystkimi podmiotami, zajmującymi się wprowadzaniem metodyki BIM w Polsce, m. in. przedsiębiorstwami, jednostkami projektowymi, jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami wspomagającymi biznes, a także promowanie metodyki BIM w organach ustawodawczych.

W 2018 roku Stowarzyszenie zaczęło prowadzić działalność gospodarczą w obszarze edukacji BIM dla podmiotów prywatnych i publicznych dedykując im szkolenie „BIMw5H”, które miało na celu wprowadzenie słuchaczy do metodyki BIM przez pokazanie podstawowych obszarów zastosowania nowych technologii i podanie praktycznych przykładów zastosowanie metodyki BIM.

W 2020 roku w obliczu zdarzeń wywołanych pandemią i w obliczu nowej rzeczywistości biznesowej, w której transformacja cyfrowa stała się koniecznością Stowarzyszenie BIM odpowiedziało na zapotrzebowania rynku angażując się w działania mające na celu edukacje z wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz rozszerzając profil działalności na wszystkie branże cyfrowej gospodarki.

W 2021 roku Stowarzyszenie BIM dla polskiego budownictwa przyjęło nową nazwę „Stowarzyszenie BIM” a celem strategicznym Stowarzyszenia jest zbudowanie cyfrowej sieci wzajemnych powiązań, która integruje ludzi, technologie i biznes. Od początku 2021 roku Stowarzyszenie BIM aktywnie włącza się w działania wspierające nowe cyfrowe schematy i rozwiązania technologiczne stając się Cyfrową Platformą umożliwiającą wymianę wiedzy, doświadczeń i nawiązywanie relacji biznesowych.

Lokalizacja Stowarzyszenia BIM znajduje się w siedzibie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa w Warszawie.

Oficjalna strona Stowarzyszenie BIM  https://plbim.org/

Kontakt do Jolanty Czudak – Tomaka, rzecznika prasowego  Stowarzyszenie BIM: jczudak7@gmail.com tel. + 48  660 – 400 – 468

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here