W Jachrance trwają Jesienne Warsztaty Okulistyczne 2019 z udziałem ponad 550 polskich lekarzy

2262

Program trzydniowej konferencji  naukowo – szkoleniowej o najnowszych metodach diagnozowania i leczenia chorób oczu jest bardzo bogaty. Rozpoczęcie obrad  (3 października), poprzedził blok warsztatowy poświęcony chirurgii zaćmy oraz diagnostyce i leczeniu jaskry.  Wiedzą w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej aparatu ochronnego oczu, adaptacji pacjentów do zmian korekcji optycznej, zastosowania  koherentnej tomografii OCT w diagnostyce jaskry oraz wielu innych zagadnień  podzielili się z uczestnikami wybitni specjaliści z tych dziedzin. Gościem specjalnym konferencji był światowej sławy uczony, prof.  Eberhart Zrenner z Uniwersytetu w Tybindze, który wygłosił wykład inauguracyjny o metodach terapeutycznych w leczeniu dziedzicznych dystrofii siatkówki.

Organizatorem „Jesiennych Warsztatów Okulistycznych”  jest  Wojskowy Instytut Medyczny pod egidą Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.  Za poziom merytoryczny cyklicznego wydarzenia, odpowiada  wieloosobowy Komitet Naukowy, złożony z najwybitniejszych polskich specjalistów i autorytetów z dziedziny okulistyki.

Uroczysta sesja rozpoczęła się od symbolicznego podziękowania uczonym za ich ogromny wkład w rozwój nowoczesnych  technologii i terapii lekowych, które skutecznie ratują wzrok przez utratą widzenia. Redakcja Liderów Innowacyjności wspólnie  ze Stowarzyszeniem Chirurgów Okulistów Polskich oraz Retina AMD Polska przyznała Patenty Liderów Innowacyjności prof. Eberhartowi Zrennerowi na imponujące dokonania w światowej okulistyce oraz prof. Markowi Rękasowi, krajowemu konsultantowi ds. okulistyki za innowacyjne zmiany w systemie polskiej okulistyki.

Prof. Eberhart Zrenner jest od 30 lat kierownikiem Zakładu Okulistyki w Instytucie Badań Okulistycznych Centrum Okulistyki Uniwersytetu w Tybindze. Zajmuje się wieloma badaniami w  dziedzinie m.in. patofizjologii i degeneracji siatkówki, neurooftalmologii, implantów siatkówki, elektrofizjologii i nowatorskimi  metodami nieinwazyjnego badania funkcji wzrokowych. Przez ostatnie lata  niezwykle intensywnie pracuje nad nowymi terapiami genowymi w okulistyce m.in. w zakresie leczenia dziedzicznych dystrofii siatkówki. W sesji otwierającej obrady „ Jesiennych Warsztatów Okulistycznych” wybitny uczony, podzielił się z polskimi okulistami swoja wiedzą i doświadczeniami w dziedzinie.

Dziękując prof. Zrennerowi za wybitne osiągnięcia naukowe, prof. Robert Rejdak, szef Kliniki Okulistyki Ogólnej  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich nawiązał do  wieloletniej współpracy jaka łączy obu partnerów oraz rezultatów wspólnych badań.

Przy wręczaniu statuetki „Patenty Liderów Innowacyjności” drugiemu laureatowi prof. Rejadak  przypomniał dokonania i zasługi prof. Marka Ręksa  i powiedział m.in. – Pacjenci zawdzięczają konsultantowi krajowemu do spraw okulistyki liczne zmiany w reorganizacji systemu leczenia i finansowania chorób oczu.  Wśród znaczących dokonań prof. Marka Rękasa było wprowadzenie programu lekowego wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), efektywnego systemu kwalifikowania pacjentów do terapii, usprawnienie procesu leczenia w publicznych placówkach służby zdrowia poza szpitalem i skrócenie kolejek  dla osób oczekujących na operację zaćmy.

Po krótkiej ceremonii rozpoczęła się oficjalna sesja zainagurowana wykładem prof. Eberhara Zrenera o metodach  diagnozowania i leczenia  dziedzicznej dystrofii siatkówki, choroby zróżnicowanej pod względem etiologicznym i klinicznym o podłożu genetycznym. Zastosowanie technik genetyki molekularnej doprowadziło w ostatnich latach do wykrycia wielu mutacji genetycznych odpowiedzialnych za dziedziczne degeneracje siatkówki. Potwierdzono tym samym fakt, że za podobny obraz chorobowy mogą być odpowiedzialne różne defekty genetyczne zlokalizowane na różnych chromosomach. Właściwa diagnostyka genetyczna jest niezbędna do prawidłowego stosowania leczenia przyczynowego dystrofii siatkówkowych. Koszt jednostkowej terapii jest na razie bardzo kosztowany. Wynosi ok. 3 mln zł, ale  najważniejsze jest dobro pacjenta, dlatego w Niemczech będzie refundowany przez państwo.

Kolejne prezentacje przedstawione przez uczonych dotyczyły m.in. badań w zakresie soczewek multifokalnych, diagnostyki i leczenia dystrofii Fuchsa, krótkowzroczności i jaskry.

Podczas kolejnych debat z udziałem towarzystw naukowych omawiane są prognozy związane z przyszłością polskiej okulistyki, jej organizacji, finansowania, a także metod szkolenia w ramach specjalizacji. Środowisko oczekuje zmian w programie szkolenia chirurgów okulistów, dlatego SCOP we współpracy z konsultantem krajowym ds. okulistyki, wypracowuje nowe metody i nowy sposób  szkolenia. Zmienia się model kształcenia w przygotowaniu lekarzy do pracy.  W czasie rezydentury po studiach będą prowadzone profesjonalne, a nie fikcyjne jak się często zdarzało  szkolenia. Środki na ten cel powinny pochodzić z budżetu państwa. Będziemy o tym dyskutować z przedstawicielami resortu, wskazując na korzyści, które wynikają z  dobrego przygotowania do zawodu.   Egzaminy mają być certyfikowane przez towarzystwa okulistyczne.

Wnioski z trzydniowych debat i dyskusji będą po konferencji wnikliwie analizowane przez środowisko okulistów, konsultanta ds.  okulistyki oraz Stowarzyszenie Okulistów Chirurgów Polskich.

(JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here