W Krośnie powstaje branżowe centrum umiejętności

555

Powiodły się starania Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie podejmowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) w Krakowie o utworzenie branżowego centrum umiejętności (BCU). Partnerami wnioskodawców w tym przedsięwzięciu są Urząd Miasta Krosno, Akademia Górniczo-Hutnicza i PKN ORLEN – Oddział PGNIG Sanok.

– Utworzenie branżowego centrum umiejętności wspólnie ze  Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, to była inicjatywa dyrektorki Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, pani Joanny Kubit, która jest członkiem naszego stowarzyszenia. – informuje Janusz Pudło, sekretarz generalny SITPMiG. – Jak tylko Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki ogłosiła konkurs o utworzeniu i wsparciu funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, od razu w pierwszej turze, która trwała do 15 grudnia, złożyliśmy nasz wniosek. Przeszliśmy pozytywnie weryfikację formalną i merytoryczną, w efekcie której w kwietniu otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków na budowę BCU.

W pierwszej edycji konkursu na utworzenie i wsparcie funkcjonowania 60 branżowych centrów umiejętności (BCU), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, działająca na zlecenie resortu edukacji i nauki przyznała blisko 700 mln zł. Dla 60 podmiotów, które zostaną wyłonione w drugim naborze wniosków, zarezerwowano kolejne 700 mln zł. Do końca 2023 r.  powstanie 20 branżowych centrów umiejętności, a pozostałe 100 do końca 2024 r.

Na terenie całego kraju powstanie łącznie 120  BCU, zajmujących się nową jakością w systemie kształcenia branżowego i technicznego. Łączna kwota wsparcia  w ramach Krajowego Planu Odbudowy wynosi 1,4 mld zł, w podziale na 120 dziedzin od 9 do 16 mln zł. Do czasu przyznania środków z KPO, dotacje wypłacane będą z budżetu państwa. BCU pełnić będą cztery podstawowe funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.

– Ta idea wpisuje się doskonale w nasze oczekiwania i zamierzenia – zaznacza Joanny Kubit, która od 15 lat, jako pierwsza kobieta w 75 letniej historii  Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, kieruje tą placówką. – Bardzo się cieszę, że nasze starania o utworzenie BCU się powiodły. W kształceniu zawodowym dokładnie o to chodzi, aby wokół szkoły branżowej zgromadzić fachowców z danej dziedziny i stworzyć niejako profesjonalny klaster z udziałem stowarzyszenia, wyższych uczelni i specjalistów związanych z określonym sektorem gospodarki. Do tej pory to była ogromna bariera, ponieważ do takiego kształcenia nie można było delegować profesjonalistów, bez ukończenia przez nich dwuletniej szkoły pedagogicznej. Fachowcy zatrudnieni w firmach poszukiwawczych i wydobywczych nie mieli na to czasu. Wreszcie to wszystko się zmienia. Z edukacji w takim branżowym centrum umiejętności będą mogli korzystać również uczniowie. Ośrodek będzie do tego doskonale przygotowany i wyposażony pod względem technicznym i technologicznym.

Janusz Pudło podkreślił że Stowarzyszenie widzi w BCU również szansę na wzrost zainteresowania studentów, młodych pracowników branży poszukiwawczo-wydobywczej tą formą kształcenia oraz na zachęcenie ich do wstąpienia w szeregi SITPNIG. Pierwsze deklaracje w tej sprawie już zaczynają się pojawiać wśród młodego pokolenia.

– Musimy  myśleć o tym, żeby kadry, które szkoła dostarcza dla przemysłu, były przygotowane do tej nowej roli jak najlepiej – zapewnia Joanna Kubit.  -Branżowe centrum stwarza w tym zakresie olbrzymie możliwości.  Rozstrzygnięcie konkursu jest dla nas szczęśliwe, dlatego energicznie zabieramy się do pracy, żeby je zbudować i wyposażyć w nowoczesne technologie do eksperymentowania m.in. z elektrolizerami, pompami ciepła i odnawialnymi źródłami energii. To ma wielkie znaczenie dla gospodarki i transformacji energetycznej.

Profil kształcenia w branży wydobywczej i gazowniczej musi być dostosowany to postępujących zmian i potrzeb rynku. Dzięki współpracy ze  stowarzyszeniem, które uczestniczyło  w opracowaniu autorskiego programu nauczania,  w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych wprowadzono niedawno  nowy przedmiot, jakim jest magazynowanie wodoru w kawernach solnych. Utworzenie branżowego centrum umiejętności otwiera w tym zakresie wiele dodatkowych możliwości.  

W każdej ze 120 dziedzin określonych na potrzeby konkursu powstać ma jedno centrum w kraju. O jego lokalizacji zdecyduje dana branża, przy czym BCU będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub przy centrach kształcenia zawodowego. Branżowe centra umiejętności, łączące potencjał przedsiębiorców, szkół i uczelni, mają być ośrodkami wszechstronnego kształcenia i egzaminowania w poszczególnych dziedzinach.

Wśród 120 dziedzin, w których powstaną centra, znajdą się branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka czy przetwórstwo spożywcze.

Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here