W kształceniu studentów Wydziału Medycznego ważne jest łączenie wiedzy z praktyką

2011

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zapewnia taką możliwość studentom, którzy w tym roku akademickim rozpoczynają naukę w nowoutworzonym Collegium Medicum.  Uczelnia podjęła współpracę z wieloma różnymi szpitalami i instytutami badawczymi, w których będą odbywały się zajęcia dydaktyczne. Kolejna ważna umowa o współpracy w zakresie badań naukowych, dydaktyki oraz nowych form kształcenia podpisana została ostatnio między UKSW i  Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, największą i najnowocześniejszą placówką pediatryczną w Polsce. Podpisy pod dokumentem złożyli: ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW oraz dr n. med. Marek Migdał, dyrektor IPCZD.

Zakres współpracy obejmuje praktyczne wykorzystanie wiedzy i wszelkich technik badawczych  dla dobra studentów, doktorantów i pracowników medycznych.  Centrum Zdrowia Dziecka jest nie tylko wysokospecjalistycznym szpitalem pediatrycznym, ale również instytutem badawczym działającym w obszarze nauk medycznych. Najwyższa kategoria A+ w ocenie jednostek naukowych określa pozycję IPCZD.  Wśród 23 medycznych instytutów naukowo-badawczych jedynie dwa mają kategorię A+.  Drugim jest  Instytut Kardiologii im. Stefana Wyszyńskiego w Aninie, sąsiadujący z Centrum Zdrowia Dziecka.

–  Działalność leczniczą prowadzi 16 jednostek naukowo-badawczych wśród instytutów medycznych i my należymy do tej grupy – podkreśla dr n. med. Marek Migdał, dyrektor IPCZD. –  Instytut powstał  42 lata temu jako pomnik, dedykowany pamięci dzieciom zabitym w czasie II wojny światowej. W naszej tradycji stale do tego nawiązujemy, zapewniając małym pacjentom kompleksową  i najlepszą opiekę zdrowotną.  Wprowadzamy nowatorskie formy terapii, zajmujemy się transplantologią i leczymy dzieci na światowym poziomie. Ja pracuję w tym szpitalu od 40 lat, a od niedawna zarządzam tym Centrum.  Od lat czuliśmy pewien niedosyt prowadzenia działalności dydaktycznej w IPCZD, ale teraz to się zmienia, ponieważ rozpoczęliśmy  partnerską współpracę z uczelniami.

Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”  wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego szkoli co roku kilkuset rehabilitantów,  a we współpracy z pięcioma uczelniami także pielęgniarki. – Przez wiele lat staraliśmy się również nawiązać współpracę w zakresie kształcenia lekarzy  i bardzo nas cieszy, że udało się tego dokonać w tym roku, dodaje dyrektor. – Niedawno podpisaliśmy umowę z Uczelnią Łazarskiego i od tego roku akademickiego zaczynamy  w naszym instytucie prowadzenie zajęć z pediatrii dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego. W ramach umowy  zawartej z  rektorem UKSW zakres kształcenia przyszłych lekarzy będzie jeszcze szerszy, ponieważ oprócz zajęć dydaktycznych obejmuje również prowadzenie wspólnych badań w obszarze nauk medycznych. Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni i jest to inicjatywa niezwykle cenna dla obu partnerów.

Studenci będą korzystali z wiedzy najlepszych specjalistów, którzy leczą małych pacjentów, prowadzą działalność naukowo – badawczą i wykorzystują uzyskane wyniki w dalszej pracy klinicznej. Łączenie teorii z zakresu nauk podstawowych z  praktyką i wiedzą kliniczną przynosi najlepsze efekty i ułatwia naukę trudnego i niezwykle odpowiedzialnego zawodu. Zajęcia w nowoczesnych pracowniach IPCZD, wyposażonych w najbardziej zaawansowane metody diagnostyczne np. cytometrię przepływową stosowaną w badaniu komórek, pozwali na skuteczniejszą naukę pod okiem doświadczonych specjalistów i praktyków.

– Wprowadzenie interdyscyplinarnego modelu kształcenia studentów w Collegium Medicum  z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w rozwoju nauk medycznych w dziedzinie profilaktyki, diagnostyki i leczenia było naszym celem – zapewnia ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Podstawą w realizacji tego zamierzenia jest współpraca z najlepszymi instytutami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w obszarze nauk medycznych w kraju i za granicą. Bardzo nam zależało na podjęciu takiego partnerstwa z największą i najnowocześniejszą placówką pediatryczną w Polsce. Podpisanie umowy z IPCZD  sfinalizowało trwające od kilku miesięcy rozmowy i ustalenia. Ogromnie się cieszę, że koordynatorem tych działań dydaktycznych i jednocześnie pełnomocnikiem dyrektora Marka Migdała,  jest pani prof. Anna Dobrzańska (n.z.), wybitny pediatra o imponującym doświadczeniu i dorobku naukowym.

Specyfika kształcenia medycznego jest podobna w wielu uczelniach, ale UKSW, który powstał przed 20 laty z przekształcenia Akademii Teologii Katolickiej,  charakteryzuje pewna odrębność. Uczelnia łączy wielopokoleniową tradycję akademickości w Polsce, wywodzącą się z Wydziałów Teologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, z  ogromnym potencjałem nauk społeczno  –  humanistycznych  oraz innowacyjnym sposobem podejścia zarówno do dydaktyki, jak i sfery badawczej. –  W programie studiów medycznych kładziemy szczególny nacisk nie tylko na przekazywaniu wiedzy medycznej w sposób bardzo nowoczesny, ale chcemy również w  studentach Collegium Medicum kształtować  postawę holistycznego podejścia i szacunku do pacjentów. Centrum Zdrowia Dziecka jest miejscem wyjątkowym, w którym najlepiej będą mogli tego doświadczyć. Jestem przekonany, że wspólnie stworzymy silny ośrodek naukowo-dydaktyczny, zaznacza rektor UKSW.

Uczelnia świadoma swojego dziedzictwa bardzo mocno stawia  także na nowoczesność. Już niedługo powstanie III Kampus  pod nazwą Cyfrowa Nauka i Technologia,  dedykowany w części współpracy UKSW z Instytutem „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”. Będą tam prowadzone prace w obszarze zaawansowanej informatyki, sztucznej inteligencji, bioetyki , a także wiele innych projektów, którymi zainteresowani są obaj partnerzy.

(JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here