W ratowaniu życia ważny jest efekt tzw. Złotej Godziny

3189

Ofiary  katastrof i wypadków komunikacyjnych z wielonarządowymi obrażeniami  wymagają natychmiastowego i kompleksowego leczenie wraz z pełną rehabilitacją. Zmniejsza się wtedy śmiertelność wśród  poszkodowanych, ryzyko powikłań, a także przyspiesza powrót pacjentów do zdrowia i sprawności fizycznej. Jest to korzystne również dla budżetu państwa, ze względu na ograniczanie wydatków na świadczenia wypłacane ofiarom, wyłączonym z aktywności społecznej i zawodowej.  Koncepcja utworzenia takiego ośrodka w Otwocku  jest już opracowana od dawna i gotowa do przygotowania projektu. Brakuje jednak poparcia wojewody mazowieckiego i resortu zdrowia dla urzeczywistnienia tej idei.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku, który zajmuje się od 45 lat leczeniem chorób i urazów narządu ruchu u pacjentów, od dawna bezskutecznie o to zabiega. Do realizacji takiego przedsięwzięcia niezbędne jest również rozszerzenie działalności szpitala ortopedycznego o dodatkowe specjalizacje z zakresu: chirurgii ogólnej i naczyniowej, urologii, neurochirurgii, okulistyki i laryngologii.

– Nie możemy stworzyć  ośrodka leczenia wielonarządowych obrażeń, ponieważ nie jest to uwzględnione w priorytetach wojewody mazowieckiego i nie dostaniemy środków na taką inwestycję – wyjaśnia dr n. med. Mieczysław Błaszczyk, dyrektor  SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku. –  Jej koszt szacujemy na prawie 250 mln zł. Przed wzrostem cen na usługi budowlane i materiały było to ok. 180 mln zł. Połowę tego wkładu chcieliśmy zapewnić we własnym zakresie. Nie udało nam się jednak przekonać decydentów do realizacji tego przedsięwzięcia, od którego zależy skuteczność leczenia i ratowania życia ofiarom wypadków i różnych katastrof.

Na terenie Polski środkowo-wschodniej nie ma jednostki oferującej kompleksowe leczenie obrażeń wielonarządowych wraz z rehabilitacją, która w swojej strukturze posiada oddziały neurologii, neurochirurgii, kardiologii, kardiochirurgii, ortopedii i traumatologii. – Nasz projekt proponuje udzielanie takiej pomocy pacjentom natychmiast po nieszczęśliwym zdarzeniu. Przewidujemy zapewnienie opieki szpitalnej chorym z urazami ortopedycznymi, obrażeniami wielonarządowymi oraz chorobami współistniejącymi, np. kardiologicznymi, włączając w to najszybciej jak to możliwe najwyższej jakości usługi rehabilitacyjne.

Zakres takich świadczeń ograniczony jest obecnie do leczenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Pacjenci z urazami wielonarządowymi i chorobami współistniejącymi muszą być transportowani do ośrodków znacznie oddalonych od miejsca zdarzenia.  Często na ratowanie życia w takich przypadkach jest już za późno.  

Efekt Złotej Godziny

Dostępne technologie medyczne oraz metody operacyjne pozwalają na udzielanie skutecznej pomocy ofiarom nawet najcięższych wypadków komunikacyjnych i katastrof, jednak warunkiem koniecznym, aby pomoc była skuteczna, jest możliwość udzielenia jej w jak najkrótszym czasie, czyli w ciągu tzw. Złotej Godziny. Poddanie pacjentów  kompleksowemu leczeniu i wczesnej rehabilitacji zmniejsza śmiertelność, wykluczenie społeczne, liczbę powtórnych hospitalizacji i umożliwia szybszy powrót takiej osoby pracy.

Rozbudowa szpitala ortopedycznego  im. Grucy w Otwocku  o dodatkowe specjalności umożliwiłaby prowadzenie takiej działalności medycznej oraz naukowej i dydaktycznej zgodnie z najlepszymi osiągnięciami wiedzy i najwyższymi standardami jakościowymi. Jednocześnie w oparciu o rozbudowaną bazę kliniczną rozszerzona zostanie działalność naukowa i dydaktyczna prowadzona przez szpital w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

– Obecnie w powiecie otwockim, na południowym Mazowszu a właściwie na terenie Polski środkowo – wschodniej nie ma jednostki mogącej zaoferować kompleksowe leczenie obrażeń wielonarządowych wraz z pełną rehabilitacją – stwierdza dyrektor szpitala. – Dzięki planowanej przez nas inwestycji pacjenci z takimi obrażeniami uzyskaliby dostęp do szerokiego zakresu wysokospecjalistycznych usług medycznych. Powstałaby unikatowa w kraju jednostka medyczna o ogólnopolskim zasięgu z zespołem wybitnych specjalistów, którzy deklarują chęć pracy w takim ośrodku. Doświadczenie zdobyte przy poprzednich rozbudowach gwarantuje, że jesteśmy w stanie z sukcesem przeprowadzić taką inwestycję.

Ośrodek leczący urazy wielonarządowe zlokalizowany poza aglomeracją Warszawy z łatwym dojazdem z większości dróg szybkiego ruchu i obwodnic stolicy mógłby to zagwarantować i  zabezpieczyć nie tylko potrzeby Mazowsza w zakresie leczenia pacjentów po wypadkach komunikacyjnych. Planowane lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego pozwoliłoby na ich transport śmigłowcami z dalszych odległości.

Wysoki standard usług medycznych

Po przeprowadzonej  przed kilku laty modernizacji szpital im. Grucy  posiada obecnie 13 nowoczesnych, świetnie wyposażonych sal operacyjnych, 20-łóżkowy oddział pooperacyjny i sześciołóżkowy oddział intensywnej terapii oraz liczące 126 łóżek centrum rehabilitacji. Zakład diagnostyki obrazowej dysponuje pięcioma cyfrowymi aparatami rentgenowskimi, dwiema pracowniami rezonansu magnetycznego, pracownią tomografii komputerowej oraz nowoczesnym sprzętem  w pracowniach USG.  – Jesteśmy w czołówce szpitali ortopedycznych w Polsce – zapewnia dr Mieczysław Błaszczyk. – Mamy świetną kadrą. Zatrudniamy w szpitalu 730 osób, w tym 80 lekarzy ortopedów z różnych specjalności i 40 rezydentów. Hospitalizujemy ok. 12 tys. pacjentów rocznie, a operujemy blisko 9 tys.  Nasza przychodnia przyjmuje rocznie kilkadziesiąt tysięcy osób. Przy takim potencjale i rozbudowie szpitala o dodatkowe specjalności moglibyśmy zrobić dużo więcej dobrego dla chorych i ofiar wypadków.

Rozbudowa szpitala umożliwiłaby  utworzenie i wyposażenie oddziałów zabiegowych zapewniających kompleksowość świadczonych usług medycznych. Dzięki inwestycji w szpitalu działalność rozpoczęłyby oddziały chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, urologii, okulistyki i laryngologii zabiegowej. W dobudowanym do szpitala budynku byłyby zlokalizowane przychodnie specjalistyczne dla powstałych specjalności. W nowym kompleksie zaplanowano też dodatkowy blok operacyjny i centralną sterylizatornię. W ramach inwestycji przewidziana jest również rozbudowa zaplecza dydaktycznego szpitala poprzez uruchomienie centrum naukowo – dydaktycznego oraz ośrodka symulacji.

Tak przygotowany ośrodek  jest gwarancją zapewnienia właściwej opieki medycznej w różnych okoliczności,  także na wypadek zdarzeń terrorystycznych i działań wojskowych. Ten argument decydenci powinni również brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji takich inwestycji. Szpitale w centrach zatłoczonych miast mogą takim funkcjom nie podołać. Otwocki szpital im. Grucy spełnia wszystkie warunki do podjęcia takiej działalności i zapewnienia bezpieczeństwa medycznego pacjentom. W ciągu ostatnich 12 lat zaniedbany wcześniej szpital dzięki profesjonalnemu zarządzaniu, stał się jedyny z najwcześniejszych ośrodków ortopedycznych i rehabilitacyjnych w kraju. Nie ma żadnych kłopotów finansowych, ani zadłużeń. Decydenci powinni to docenić przy analizowaniu wniosku o rozbudowie tego szpitala. Miejmy nadzieje, ze podejmą rozsądną decyzję.

Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here