W Uniwersytecie Szczecińskim zainaugurowano katedrę UNESCO

610

Uroczystym odsłonięciem tablicy zainaugurowano prace katedry UNESCO na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego w Uniwersytecie Szczecińskim. To dziesiąte takie miejsce w Polsce. Katedry odgrywają strategiczną rolę we wzmacnianiu powiązań między wiedzą, badaniami, edukacją i politykami publicznymi.

„Jest to kolejny element umiędzynarodowienia Uniwersytetu Szczecińskiego, ale cele są znacznie bardziej istotne. Walka o rozwój społeczny, o zrównoważony rozwój, o prawa człowieka, o otwarty dostęp do edukacji jest czymś, do czego powołane są uczelnie wyższe” – powiedział podczas inauguracji rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Waldemar Tarczyński.

Obecnie istnieje 850 katedr uniwersyteckich i sieci badawczych UNITWIN w ponad 110 krajach, w tym 10 w Polsce. „Wspólnie z naukowcami z całego świata będziemy zastanawiać się jak idee UNESCO możemy rozwijać, przekonując do tego nasze społeczeństwo” – dodał prof. Tarczyński.

Katedra UNESCO Zrównoważonego Rozwoju Społecznego w Uniwersytecie Szczecińskim za główny obszar swojej działalności podejmuje szerokorozumianą problematykę społeczną m.in.: wyrównywania szans, integracji społecznej, dialogu międzykulturowego, praw człowieka czy otwartej, dostępnej edukacji w społeczeństwie demokratycznym.

„Pod tym hasłem +zrównoważony rozwój społeczny+ mieści się takie projektowanie przyszłości, które nie ogranicza potrzeb przyszłym pokoleniom. Włącza w proces rozwoju grupy, które były do tej pory pomijane” – poinformował kierownik katedry UNESCO dr hab. Maciej Kowalewski. „Krótko mówiąc: przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu, polityki równościowe, dbałość o prawa człowieka, przeciwdziałanie konfliktom zbrojnym – to zwykle mieści się w tym haśle” – doprecyzował.

Program Katedr UNITWIN/UNESCO został utworzony w 1992 r. W tym roku obchodzone jest jego 30-lecie funkcjonowania. Jest to międzysektorowa i interdyscyplinarna sieć służąca współpracy i dzieleniu się wiedzą instytucji szkolnictwa wyższego na całym świecie. Sieć promuje międzynarodową współpracę międzyuniwersytecką.

PAP – Nauka w Polsce, Małgorzata Miszczuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here