Warsaw New Tech University Foundation już działa

2397

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego umożliwił Warsaw New Tech University Foundation podjęcie działań integrujących środowiska na rzecz rozwoju nauki i techniki oraz budowania  wspólnej sieci partnerskich powiązań na styku nauki, gospodarki i życia społecznego. Fundacja, która powstała z inicjatywy ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 2002 – 2020, zyskała już wielu krajowych i międzynarodowych sojuszników.  Inicjator i Rada Fundacji zapowiadają  wypracowanie własnego know-how  dotyczącego  funkcjonowania uniwersytetu przyszłości oraz tworzenia  w tym zakresie takich rozwiązań, które będą  wzorcowe na globalnym rynku.

Jednych z najważniejszych zadań Fundacji będzie prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym wypracowanie nowego modelu kształcenia i działania  szkolnictwa akademickiego, dostosowanego do aspiracji młodego pokolenia i wymagań cyfrowego światawyjaśnia ks. prof. Stanisław Dziekoński, Warsaw New Tech University Foundation. – W nowych uwarunkowaniach istnieje potrzeba  zmiany sposobu podejścia do kształcenia. Niezbędne jest także lepsze wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacyjnych w edukacji prowadzonej w ramach szkolnictwa wyższego. To mają być rozwiązania wiarygodne i akceptowalne dla młodego człowieka, które pozwolą mu się realizować w życiu zawodowym i społecznym.

Łatwość komunikacji powoduje, że  wśród młodego pokolenia zmienia się  i jednocześnie globalizuje system wartości. Dla Fundacji najwyższą wartością będzie promowanie godności człowieka, a także zrównoważona i spersonalizowana edukacja, która w cyfrowym świecie ma kluczowe znaczenie. – W wizji tworzenia nowego uniwersytetu nie odchodzimy od podstawowego zamysłu, czym powinien on być dla społeczeństwa i środowiska, ale chcemy zmienić pewne paradygmaty. Zamierzamy skupić się przede wszystkim na rozwoju młodego człowieka,  a przy okazji uczyć go zawodu i racjonalnego wykorzystania techniki, która tak wszechstronnie wkroczyła we wszystkie sfery naszego życia. Naszą wizję będziemy konkretyzować z wieloma ekspertami w ramach  działalności Fundacji, z którą właśnie wystartowaliśmy, podsumowuje prezes Warsaw New Tech University Foundation, która ma swoją siedzibę przy ul. Nowy Świat 2 w Warszawie. (JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here