Warszawska sieć ciepłownicza coraz większa i nowocześniejsza

2457

Walka z niską emisją to przede wszystkim wymiana nieekologicznych pieców węglowych, ale też rozwój i modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej. W Warszawie ciepłociągów ciągle przybywa, a stara infrastruktura zastępowana jest przez nowoczesne rozwiązania zbliżające stolicę do modelu smart city.

– Warszawska sieć ciepłownicza jest największa w całej Unii Europejskiej i pokrywa 80 proc. zapotrzebowania miasta na energię cieplną. Gdybyśmy tylko w takiej perspektywie rozmawiali o naszych ciepłociągach moglibyśmy uznać, że temat jest już w zasadzie zamknięty i nie ma żadnych wyzwań. Otóż nie. Stały rozwój i modernizacje sieci nie tylko pozwalają utrzymać niski poziom cen ciepła, efektywność i elastyczność jego dostaw, ale umożliwiają nam także podjęcie skutecznej walki z tzw. niską emisją. Co najważniejsze ten bój toczymy nie tylko w granicach Warszawy – mówi Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.

Veolia Energia Warszawa S.A., jest jednym ze strategicznych partnerów stolicy w walce o czyste powietrze. Dzięki stałemu rozwojowi warszawskiej sieci ciepłowniczej kolejne obszary miasta i aglomeracji warszawskiej przyłączane są do centralnego ciepłociągu, co z kolei przyczynia się do zmniejsza liczby pieców i palenisk indywidualnych. Tylko w latach 2012-2016 wybudowano 84 kilometry nowej sieci ciepłowniczej, a 77 kilometrów ciepłociągów zostało zmodernizowanych. Te inwestycje kosztowały ponad 750 milionów złotych.

– Rozwój Veolii jest ściśle związany z rozwojem Warszawy, ale także dostosowaniem się do jej oczekiwań – zapewnia Jacky Lacombe, prezes zarządu Veolii Energii Warszawa –Dzięki inwestycjom sieć budowana 66 lat temu staje się siecią nowoczesną i efektywną energetycznie, dostosowaną do spełnienia wymagań środowiskowych. Możemy śmiało powiedzieć, że warszawska sieć ciepłownicza jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dbania o czyste powietrze w stolicy.

Rok 2017 obfitował w duże projekty

W ciągu dwunastu miesięcy ubiegłego roku powstały 24 kilometry nowej sieci, a 13 już istniejących zostało poddanych modernizacjom. W sumie prace te pochłonęły blisko 182 miliony złotych. To jedynie niewielki fragment inwestycji realizowanych przez warszawskiego dostawcę ciepła systemowego.

W 2017 roku kontynuowany był projekt „Węzły indywidualne dla Warszawy”. Dzięki niemu nie tylko eliminowane są straty „na przesyle” energii wyeksploatowaną siecią niskich parametrów (ok. 168 tysięcy GJ/rok), ale także ogranicza się zagrożenie awariami. Dodatkowo dzięki zmianie węzłów grupowych (obsługujących kilka budynków) na indywidualny węzeł cieplny w budynku warszawiacy zyskali możliwość m.in. wpływu na ilość dostarczanego ciepła (wpływ na podaż), likwidacji piecyków ciepłej wody użytkowej oraz ekonomiczne podstawy do wdrażania kompleksowych projektów termomodernizacyjnych. Ograniczone zostały też straty ciepła.

– Projekt realizowany z myślą o mieście i mieszkańcach. Budynki, które posiadają węzły indywidualne, mają możliwość indywidualnego zarządzania zapotrzebowaniem na ciepło i zużyciem ciepła. Znacząco podniósł się komfort życia mieszkańców przez dostęp do centralnego ogrzewania i ciepłej wody jednocześnie. Należy dodać również wymiar środowiskowy projektu. Inwestycja przekłada się na zmniejszenie strat ciepła oraz efektywne gospodarowanie energią – mówi prezes Lacombe.

Łącznie w latach 2012-2017 w 797 budynkach wybudowano 811 węzłów indywidualnych. Najwięcej tego typu instalacji powstało na Mokotowie (200 węzłów), Pradze-Południe (179 węzłów) i Ochocie (182 węzły). Dotychczas projekt pochłonął 114,6 miliona złotych z czego 37,2 miliona dofinansował Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

W minionym roku wdrożono również nowatorski projekt „Inteligentna Sieć Ciepłownicza”. Inwestycja ta prowadzona była od 2014 roku. W czasie trwania trzyletniego projektu przede wszystkim przeprowadzono modernizację 79 komór kluczowych dla całego systemu – 52 z nich wyposażono w czujniki temperatury oraz ciśnienia (w celu monitorowania parametrów sieci), a pozostałe 27 komór wyposażono w moduły zdalnego sterowania zasuwami, co z kolei pozwoli na kontrolę oraz stabilizację parametrów sieci.

Przy okazji tych prac wdrożono również system „DCS Ovation”, który jest narzędziem stosowanym do zarządzania systemami produkcji i dystrybucji energii. Dodatkowo cały system został wzbogacony o 2500 regulatorów pogodowych, a dla optymalizacji pracy trzech przepompowni i całej sieci zainstalowano na 450 węzłach mierniki ciśnienia.

Wszystkie gromadzone dane zasilają Centralne Repozytorium Danych. Dzięki nim, na potrzeby dyspozytorów, generowane są analizy i prognozy zapotrzebowania mieszkańców na ciepło i podpowiadają optymalny scenariusz sterowania siecią.

– Dzięki Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej dostawy ciepła są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, a jednocześnie minimalizowane są jego straty. Dla Warszawy ma to ważny wymiar ekonomiczny ponieważ pozwala efektywniej odpowiadać na zapotrzebowanie mieszkańców. Środowiskowy, gdyż ogranicza emisję dwutlenku węgla, a także społeczny, albowiem pozwala utrzymać konkurencyjne ceny energii cieplnej – dodaje dyrektor Drogosz.

Kolejne inwestycje

Do końca 2018 roku Veolia Energia Warszawa planuje zakończyć modernizację 19,7 kilometra sieci magistralnych i rozdzielczych. Prace te pochłoną ponad 79,2 miliona złotych. Spółka ma również ambitne plany inwestycyjne na kolejne dwa lata. W latach 2019-2020 zmodernizowanych ma zostać 27 kilometrów ciepłociągów (za kotwę 76,9 miliona złotych).

Największą inwestycja planowaną w tym roku będzie jednak przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej osiedla Skorosze. Dzięki temu zlikwidowanych zostanie pięć kotłowni gazowych. W ramach prac powstanie lub zmodernizowanych zostanie 7,3 kilometra sieci ciepłowniczej, a także wybudowanych zostanie 155 indywidualnych węzłów cieplnych.

Węzły indywidualne powstawać będą również w innych częściach Warszawy. W sumie w ciągu najbliższych dwóch lat zaplanowana została budowa 273 takich urządzeń, które zastąpią 41 węzłów grupowych.

Do warszawskiej sieci ciepłowniczej przyłączane będą również kolejne obszary Pragi- Południe, Pragi-Północ i Targówka. Na obszarach objętych rewitalizacją dotychczas (w latach 2015-2017) 63 nieruchomości zostały już podłączone do miejskiego ciepłociągu. W tym roku dołączy do nich kolejnych 50 budynków. Do końca 2020 roku w sumie centralne ogrzewanie zyskają 222 nieruchomości.

Warszawscy ciepłownicy nie zapominają również o rozwoju sieci w kolejnych częściach miasta. Obszary rozwojowe nad jakimi spółka obecnie intensywnie pracuje to zarówno małe rejony jak Filtrowa i Jaśminowa, ale też Łuk Siekierkowski i Ursus. Również do końca roku 2019 Veolia planuje zasilenie w ciepło sieciowe obszarów: Marywilska, Klasyków i Pola Karolińskie. Veolia w swoich planach rozwojowych do 2020 r. przewiduje też budowę sieci ciepłowniczej na takich obszarach jak Szczęśliwice, Kiejstuta, Ząbki a także silnie rozwijający się w powiązaniu z budową II linii metra Chrzanów.

Warszawa konsekwentnie walczy z zanieczyszczeniami powietrza

Działania dotyczące poprawy, jakości powietrza w Warszawie prowadzone są w trzech obszarach: energia, transport oraz zieleń. Ich finansowanie jest zapewnione dzięki podpisanemu w maju 2016 roku zarządzeniu Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy zatwierdzającemu „Program inwestycyjny do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Budżet Programu ma wartość 16 miliardów złotych.

Wśród realizowanych za te środki działań znajdują się m.in. rozbudowa II linii metra, zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej, rozwój infrastruktury rowerowej czy też letnie oczyszczanie ulic. Część z tych pieniędzy Warszawa przeznacza również na wsparcie mieszkańców w indywidualnej walce o czyste powietrze. Od lat warszawiacy mogą korzystać z systemu ekodotacji m.in. na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, likwidację szamb czy unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. W ubiegłym roku do tej grupy dołączyły również środki na modernizację kotłowni. Tylko w 2017 roku przy wykorzystaniu ekodotacji modernizację kotłowni przeprowadzono dla blisko 630 gospodarstw domowych. Systematycznie prowadzone jest również zazielenianie stolicy. Tylko w 2018 roku w Warszawie zasadzonych zostało 24 756 drzew oraz kilkadziesiąt tysięcy krzewów.

Bartosz Milczarczyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here