Weszła w życie umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru (FTA)

596

Liberalizacja oraz ułatwienie handlu i inwestycji decydowały  o zawarciu umowy pomiędzy UE i Singapurem. Dodatkowym argumentem było  powstanie silniejszych relacji gospodarczych z państwem, które jest największym partnerem handlowym UE spośród krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i piątym w całej Azji (po Chinach, Japonii, Indiach oraz Korei Południowej).

Singapur – pod względem wartości eksportu ogółem – zajmuje 55. pozycję jako partner handlowy Polski, z udziałem w eksporcie Polski ogółem na poziomie 0,1 proc. Natomiast – pod względem wartości importu ogółem – zajmuje 46. pozycję jako nasz partner handlowy, z udziałem w imporcie ogółem na poziomie 0,3 proc.

Zakres umowy należy do wyłącznych kompetencji UE. Dlatego jej wejście w życie nie wymaga ratyfikowania przez państwa członkowskie UE. Postanowienia umowy są wiążące dla państw członkowskich UE, w tym Polski, od dnia wejścia jej w życie, czyli od 21 listopada br.

Główne postanowienia:

– Ponad 99 proc. wszystkich produktów importowanych z UE do Singapuru jest wolnych od opłat celnych, jednak była to jednostronna decyzja. Dzięki Umowie zobowiązanie to będzie trwałe. Singapur zniesie cła na pozostałe produkty, wciąż obłożone cłem. Ponad 80 proc. całego przywozu z Singapuru do UE odbywać się będzie bez cła. To m.in. elektronika, produkty farmaceutyczne, produkty petrochemiczne oraz przetworzone produkty rolne. Kompleksowa liberalizacja rynków usług i inwestycji.  Nowe możliwości przetargowe dla oferentów z UE, zwłaszcza w sektorze rynku infrastruktury publicznej. Zobowiązanie Singapuru, aby nie podnosić ceł na przywóz towarów z UE. Tańszy dostęp europejskich przedsiębiorstw i konsumentów do produktów wytwarzanych w Singapurze. Wysoki poziom ochrony praw własności intelektualnej, w tym w odniesieniu do egzekwowania tych praw, także na granicy.

Więcej informacji: Umowa FTA UE-Singapur

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here