Fides et ratio – wiara i rozum wyznaczają kierunki rozwoju UKSW

1269

Budowanie partnerskich i przyjaznych relacji z otoczeniem pozwoliło ks. prof. Stanisławowi Dziekońskiemu, rektorowi UKSW w latach 2012-2020, na realizację wizjonerskich planów związanych z rozwojem uczelni z perspektywą na dziesięciolecia. W ciągu minionych 8 lat  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego stał się rozpoznawalną w kraju i na świecie wieloprofilową uczelnią, z nowoczesną infrastrukturą dydaktyczno-naukową i badawczo-wdrożeniową,  wyróżniającą się poziomem kształcenia studentów w dziedzinach ważnych społecznie i gospodarczo. Jednym z największych osiągnięć księdza profesora było uruchomienie Wydziału Medycznego Collegium Medicum w kampusie przy ul. Wóycickiego w Warszawie oraz Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii wraz z budową trzeciego kampusu w Dziekanowie Leśnym.

Utworzony  na UKSW profil medyczny oraz cyfrowej nauki i technologii znakomicie wpisały się w potrzeby współczesnego świata. Te dwie dyscypliny są obecnie fundamentalne  w walce z pandemią i nową formą komunikowania się online. Za wybitne dokonania w zakresie działalności organizacyjnej i dynamicznego rozwoju uczelni, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Wojciech Murdzek przyznał pod koniec września ks. prof. Stanisławowi Dziekańskiemu najwyższe wyróżnienie resortowe.

ks. prof. Stanisław Dziekoński

W uzasadnieniu minister napisał: „Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowanie w związku z zakończeniem zaszczytnej funkcji rektora UKSW w kadencjach 2012-2016 i 2016-2020. Pragnę podkreślić, że aktywność Księdza Profesora na polu organizacyjnym oraz działania podejmowane na rzecz rozwoju i umacniania pozycji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w pełni przyczyniły się do wyróżnienia nagrodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Niewątpliwie były to lata pełne znaczących sukcesów i realizacji wyznaczonych celów, ale także nieustającej pracy i wyzwań organizacyjnych. Wiedza, kompetencje oraz umiejętności  Księdza Profesora okazały się niezbędne do sprawnego zarządzania uczelnią oraz przyczyniły się do dalszego rozwoju i umacniania pozycji UKSW oraz zacieśnienia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i środowiskiem akademickim….

Doceniając wkład pracy w rozwój systemu szkolnictwa wyższego i nauki minister Wojciech Murdzek podziękował byłemu rektorowi UKSW za dotychczasowa współpracę.

Kilka tygodni wcześniej ks. prof. Stanisław Dziekoński został uhonorowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej. Ustanowiony w 1921 roku Order Odrodzenia Polski jest nadawany za najbardziej znaczące zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, m.in. za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, służby publicznej, wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami. W liście gratulacyjnym podpisanym przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Derę złożono też ks. prof. Dziekońskiemu życzenia „wielu łask Bożych w pełnieniu posługi kapłańskiej oraz wszelkiej osobistej pomyślności”.

Ks. prof. Dziekoński pełnił funkcję rektora UKSW do 31 sierpnia, sprawując ten urząd przez dwie czteroletnie kadencje. Na nowego rektora uczelni na lata 2020-2024 został wybrany ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, dotychczasowy prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, który objął tę funkcję 1 września.

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na UKSW miała odmienny charakter od poprzednich z uwagi na pandemię, ale odbyła 12 października przy zachowaniu wszystkich obowiązujących ograniczeń.  W swoim wystąpieniu prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego podsumował dokonania ks. prof. Stanisława Dziekońskiego.  

prof. Wojciech Maksymowicz MNiSW

– Od ponad roku patronuję działaniom UKSW, które są imponujące. To mi pozwoliło na poznanie twórczej osobowości ks. prof. Stanisława Dziekońskiego. W pamięci mam te wszystkie momenty tworzenia czegoś wspaniałego, co będzie służyć nauce i gospodarce nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Skończył się pewien etap misji  i podwójnej kadencji ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, byłego już rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale jego wizjonerskie plany, działania oraz intensywna praca przez 8 lat, przyniosły fantastyczne efekty, z których będziemy korzystać przez pokolenia. Wizerunek uczelni odmieniły innowacyjne centra badawczo-wdrożeniowe w zakresie cyfrowej nauki i technologii, nowatorskie metody interdyscyplinarnego kształcenia w obszarze nauk społecznych, humanistycznych, biologicznych i medycznych. Technologie cyfrowe i medycyna są dziedzinami priorytetowymi we współczesnym świecie, których wprowadzenie uczelnia zawdzięcza księdzu profesorowi Dziekońskiemu.

Trzeba być wspaniałym wizjonerem, żeby tak doskonale to przewidzieć i rozwijać uczelnię w tym kierunku.  Jest to bez wątpienia komplementarność wiary i rozumu, określona w encyklice Fides et ratio  św. Jana Pawła II.  UKSW jest takim miejscem, gdzie  te dwa kierunki poznania Boga razem z poznaniem prawdy są realizowane nieodłącznie. Wierzę, że dużo dobrego ks. prof. Stanisław Dziekoński jeszcze na tym uniwersytecie zrobi. I ufam w kontynuację tego kierunku ze strony następców których społeczność akademicka UKSW wybrała – podsumował swoje wystąpienie wiceminister Wojciech Maksymowicz.

Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here