Więcej firm skorzysta z niższych składek na ubezpieczenia społeczne

1149

Ok. 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców – od 1 lutego – będzie mogło skorzystać z Małego ZUS-u Plus. Oznacza to, że ich składki będą liczone proporcjonalnie do dochodów. W sumie ich oszczędności z tego tytułu szacujemy na ok. 1,3 mld zł rocznie. To średnio kilkaset złotych miesięcznie w kieszeni takiego przedsiębiorcy. Do Małego ZUS-u Plus można się zgłaszać od 1 lutego do 2 marca 2020 r.

 – Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u zwiększy się grono najmniejszych przedsiębiorców, którzy zyskają prawo do niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Przykładowo, przedsiębiorca, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. wynosił 2,8 tys. zł, w tym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 r., bez ubezpieczenia zdrowotnego, wyniesie zatem 549,34 zł – mówi minister Jadwiga Emilewicz.

I podkreśla:  – Nasze rozwiązanie to realizacja jednego z punktów tzw. Piątki na 100 dni, którą przedstawialiśmy w kampanii wyborczej. Dzięki niemu najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na inwestycje, rozwój swoich firm czy konsumpcję. Wzrośnie też ich dochód rozporządzalny. To wszystko pozytywnie wpłynie na popyt konsumpcyjny i inwestycyjny, a także aktywność zawodową w naszym kraju.

Szefowa MR wskazuje jednocześnie: – Nasz projekt utrzymuje mechanizmy, które pozwalają korzystającym z ulgi wypracować staż wymagany do emerytury. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o tym, że opłacanie niższych składek przełoży się w przyszłości na niższe emerytury czy renty.

A prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska wyjaśnia: – Mały ZUS Plus jest przeznaczony dla najmniejszych przedsiębiorców z przychodami do 120 tys. zł rocznie. Takie osoby będą mogły liczyć na niższe składki, obliczane od połowy przeciętnego miesięcznego dochodu w poprzednim roku. Im mniejszy dochód, tym niższe mogą być należności płacone co miesiąc do ZUS.

 Zwraca uwagę, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował się na rozszerzenie programu. – Uruchomiliśmy specjalną infolinię, gdzie nasi konsultanci odpowiadają na wszelkie pytania dotyczące zasad, warunków i terminów korzystania z ulgi. Klienci otrzymają również pomoc w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz obsłudze naszego kalkulatora, który służy do obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – podkreśla profesor.

Co się zmienia?

Dotychczas z Małego ZUS-u mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Ulga przysługiwała więc tym firmom, których przychód wyniósł maksymalnie 67,5 tys. Teraz ten limit będzie blisko dwukrotnie większy. Od 1 lutego, już z Małego ZUS Plus, będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł.

Zmieni się również sposób obliczania składek. Teraz kwota składek Małego ZUS-u zależy od przychodu, a od lutego będzie liczona proporcjonalnie od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Co ważne, nie zmieni się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Nadal będzie musiała się ona mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego, a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 780 zł a 3136,20 zł w 2020 r.).

W wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek za luty pomoże przedsiębiorcy kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie eSkladka.pl. Kalkulator będzie zawierał dane potrzebne do obliczenia składki na Małym ZUS-ie Plus.

Jak można zgłosić się do Małego ZUS-u Plus?

Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z Małego ZUS-u Plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 2 marca. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS: 05 90 albo 05 92). Dodatkowo w marcu musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy już korzystają z Małego ZUS-u i chcą nadal podlegać uldze w oparciu o nowe zasady. Oni nie muszą się przerejestrowywać. Mają natomiast obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia składek – najpierw w lutym (za styczeń – na dotychczasowych zasadach), potem w marcu (za luty – czyli już według nowych zasad).

Pozostałe warunki do Małego ZUS-u Plus – bez zmian

Od 1 lutego Mały ZUS Plus przysługuje przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Z Małego ZUS-u Plus wykluczone są firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Mały ZUS Plus można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu „ulgi na start” (6 miesięcy), jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował, oraz preferencyjnych składek (2 lata). Na Małym ZUS-ie Plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi i obliczania składek są dostępne na stronie biznes.gov.pl oraz www.zus.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here