Wiedza za cenę życia

1250

#NieTraćSzansyNaŻycie – ponownie apelują eksperci w kontynuacji kampanii, która zwraca uwagę na zwiększone ryzyko wystąpienia udaru mózgu w czasie pandemii i dodatkowo zachęcają do odwiedzenia nowej platformy informacyjno-edukacyjnej www.nietracszansynazycie.pl. W portalu, poza najważniejszymi informacjami nt. udaru mózgu, stworzono interaktywny formularz, który umożliwia zadawanie pytań ekspertom, a tym samym rozwianie obaw i wątpliwości dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia udaru mózgu i leczenia tej choroby – szczególnie w dobie pandemii COVID-19.

W Polsce co 6,5 minuty jedna osoba doznaje udaru mózgu, co daje ok. 80 000 przypadków rocznie. Roczna śmiertelność związana z udarem mózgu w kraju dochodzi do 30 000. To trzecia, po chorobach serca i nowotworach, przyczyna śmierci i główny powód trwałej niepełnosprawności wśród dorosłych.

Do udaru mózgu dochodzi w wyniku uszkodzenia naczynia krwionośnego, które zaopatruje określoną część mózgu. Niedobór tlenu i substancji odżywczych powoduje, że komórki w tym obszarze zaczynają obumierać. Pojawiające się nagle objawy neurologiczne są wynikiem upośledzenia funkcji tych komórek, a zatem są odpowiednie do tego jakie naczynie krwionośne i jaki obszar mózgu zostały uszkodzone. Zdecydowaną większość stanowią tzw. udary niedokrwienne, które powstają w wyniku nagłego zamknięcia naczynia krwionośnego.

Udar może dotyczyć każdego, bez względu na wiek czy płeć, choć statystycznie większy odsetek chorych stanowią osoby starsze i mężczyźni. Udar mózgu jest najczęstszą̨ przyczyną trwałej niepełnosprawności ludzi dorosłych na świecie i jedną z najczęstszych przyczyn zgonów.

Podstawowe – najczęstsze objawy udaru mózgu są charakterystyczne i łatwe do rozpoznania. To przede wszystkim: nagle występujące opadnięcie kącika ust po jednej stronie twarzy, niesprawność, niedowład ręki i/lub nogi, zaburzenia mowy – dotyczące zarówno artykulacji, jak i rozumienia, rozmazane lub nieostre widzenie.

Udaru mózgu nie można przewidzieć. Szybko udzielona pomoc bardzo istotnie zwiększa szansę na uniknięcie trwałej, złożonej niepełnosprawności, a nierzadko także na uratowanie życia. Kluczowe dla skutecznego leczenia pacjentów z udarem mózgu jest wczesne rozpoznanie objawów mogących sugerować udar i natychmiastowe wezwanie pogotowia ratunkowego. Czas od wystąpienia objawów udaru do przyjazdu pacjenta do szpitala ma decydujące znaczenie.

Koronawirus szaleje, udar mózgu nie śpi

Realne zagrożenie ze strony koronawirusa i obawa przed zakażeniem okazały się dla wielu osób znaczącą barierą dla podejmowania odpowiednich działań i właściwego reagowania wobec nagłych sytuacji zagrażających życiu, takich jak udar mózgu czy zawał serca. Fałszywe przekonanie, że można „przeczekać objawy” w domu, by nie narażać się na ryzyko kontaktu z personelem medycznym, w momencie wystąpienia udaru mózgu nie tylko zwiększa prawdopodobieństwo trwałej, istotnej niepełnosprawności, ale też zagraża życiu. Brak dostępu do rzetelnej, aktualnej wiedzy na temat zasad postępowania w przypadku wystąpienia udaru mózgu podczas pandemii COVID-19 powoduje, że pacjenci pozostają wobec tej sytuacji bezradni i często mogą podejmować błędne decyzje.

Szczególnie zagrożone udarem mózgu są osoby cierpiące na choroby przewlekłe tj. m.in. nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, migotanie przedsionków.

Wiedza w zasięgu ręki

W odpowiedzi na aktualną sytuację epidemiczną i związane z nią potrzeby społeczne sygnalizowane przez ekspertów, pod adresem www.nietracszansynazycie.pl uruchomiono internetową platformę informacyjno-edukacyjną. Dzięki informacjom dostępnym w nowym serwisie internetowym można dowiedzieć się jak rozpoznać udar mózgu, jakie działania podjąć w sytuacji jego podejrzenia – w szczególności teraz, w okresie pandemii COVID-19. Portal stanowi bazę informacyjną dla osób poszukujących sprawdzonej wiedzy oraz ważną pomoc w promocji profilaktyki udarowej, ale przede wszystkim daje możliwość skierowania zapytania do ekspertów i pozyskania odpowiedzi na najbardziej nurtujące kwestie związane z udarem mózgu. Umożliwia to formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego będzie można skierować pytania, wątpliwości i obawy, na które eksperci będą regularnie udzielać odpowiedzi. Powstały na tej podstawie dodatkowy materiał merytoryczny stopniowo będzie uzupełniać sekcję wiedzy najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

Ważnym elementem komunikacji dostępnym na portalu będą pojawiające się sukcesywnie krótkie materiały wideo w formie spotów, kierowanych do osób będących w grupie ryzyka wystąpienia udaru mózgu i wszystkich zainteresowanych. W pierwszym, otwierającym spocie, dostępnym już na stronie głównej portalu, użytkownicy mają szansę przypomnieć sobie jak rozpoznać udar mózgu, jakie są jego objawy i jakie działania należy podjąć w przypadku ich stwierdzenia – z uwzględnieniem szczególnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Za pośrednictwem spotów prezentowane będą w sposób prosty i czytelny najistotniejsze przekazy kampanii zgodne z najaktualniejszymi standardami postępowania w udarze i profilaktyki udarowej.

„Internetowa platforma www.nietracszansynazycie.pl jest bezpiecznym i wiarygodnym źródłem informacji na temat choroby, pomaga odnaleźć się w nowej dla wszystkich pandemicznej rzeczywistości, rozwiewa wątpliwości związane z postępowaniem w przypadku wystąpienia udaru mózgu i w czytelny sposób instruuje, co robić w sytuacji zagrożenia życia. To kompendium wiedzy dla wszystkich, nie tylko osób z grupy ryzyka” – zachęca dr n. med. Włodzimierz Krzysztof Dłużyński, prezes zarządu Fundacji Udaru Mózgu i jednocześnie ostrzega: – Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy równi wobec udaru, który atakuje znienacka, bez względu na wiek i płeć.

#NieTraćSzansyNaŻycie

Wkrótce po ogłoszeniu pandemii COVID-19 podjęto pierwszą tego typu w Polsce akcję informacyjno-edukacyjną #NieTraćSzansyNaŻycie, której głównym zadaniem jest zwrócenie uwagi, szczególnie w tym wyjątkowym czasie, na ostry udar mózgu – jedną z najważniejszych chorób bezpośrednio zagrażających życiu i sprawności pacjenta. W jej kontynuacji, w ramach kampanii, która właśnie się rozpoczyna, organizatorzy – obok edukacji, jak postępować w przypadku wystąpienia objawów udaru mózgu, położyli nacisk na możliwość interakcji pomiędzy wciąż pełnymi obaw i wątpliwości osobami będącymi w grupie ryzyka a ekspertami, którzy dzielą się aktualną wiedzą medyczną. Tak zrodził się pomysł zbudowania i uruchomienia portalu www.nietracszansynazycie.pl.

Kampania #NieTraćSzansyNaŻycie została zainicjowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Nauk Neurologicznych. Projekt popierają także dwie największe w Polsce organizacje pacjenckie, działające w obszarze udaru mózgu: Fundacja Udaru Mózgu oraz Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się Wsparcie! (IW)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here