Wielomilionowy program stypendialny PAN

1823

Polska Akademia Nauk  uruchomi program stypendialny o budżecie  blisko 12 mln euro  dla najlepszych naukowców z całego świata na prowadzenie badań w instytutach PAN. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.  O tym, kto przyjedzie realizować badania zadecyduje międzynarodowe grono ekspertów.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach prestiżowego programu Marie Skłodowska-Curie COFUND, wspierającego instytucje naukowe w działaniach promujących rozwój i doszkalanie kadr naukowych. Spośród 71 wniosków zgłoszonych do naboru MSCA-COFUND-2018-FP, dofinansowanych zostanie jedynie 16.

W ramach programu PASIFIC („Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity”), ufundowanych zostanie 50 dwuletnich stypendiów dla uczonych.

– O stypendia będą mogli ubiegać się zarówno obcokrajowcy, jak i Polacy przebywający co najmniej dwa lata poza Polską –  wyjaśnia prof. Jerzy Duszyński prezes PAN.  – Stypendyści będą mieli zapewnione komfortowe warunki do prowadzenia badań. Otrzymają wysokie stypendia oraz granty badawcze o wartości do 60 tys. EUR.  Wynagrodzenie miesięczne uczonego przekroczy 4 tys. euro i będzie znacznie wyższe od przeciętnej pensji uczonych w polskiej nauce.

Oczekiwanymi rezultatami tego programu będzie dalsze umiędzynarodowienie instytutów PAN a także rozwój karier naukowych stypendystów oraz nawiązanie przez nich trwałej  współpracy ze środowiskiem naukowym i poza-akademickim owocujące dalszymi projektami badawczymi.

– Instytuty PAN zwykle nie mają środków, żeby zaprosić do współpracy uczonych z całego świata – dodaje prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN. – Unijna dotacja, którą otrzymaliśmy  z KE pozwoli najlepszym instytutom PAN w trybie konkursowym uczestniczyć w tym programie PASIFIC. Uczeni będą mieli zapewnione najlepsze warunki do pracy naukowej. Wybrane zostaną najlepsze grupy badawcze, będzie to przedmiotem rozważań najwybitniejszych uczonych z całej Europy.

Od 2016 r. przy Polskiej Akademii Nauk działa Biuro ds. Doskonałości, która pomaga licznym osobom, zwykle młodym uczonym, w zdobywaniu grantów europejskich. Tym razem Biuro zadbało także o grant na program stypendialny, który umożliwi zatrudnienie 50 osób  po  doktoratach w instytutach PAN. To będą osoby wyłonione ze środowiska naukowego z całego świata, które wiele wniosą w działalność badawczą PAN.

Bartosz Sumowski

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here