Wizyta polskiej delegacji rządowej na Litwie

1003

Minister Wojciech Murdzek 17 września wziął udział w delegacji rządowej ministrów na Litwie, pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego. Wizyta była poświęcona m.in. polsko-litewskim konsultacjom międzyrządowym i koordynacji działań Polski i Litwy w sprawie Białorusi. Szef resortu nauki rozmawiał m.in. z Ministrem Oświaty, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej Algirdasem Monkevičiusem na temat zacieśniania współpracy naukowej pomiędzy oboma krajami.

Współpraca rządów Polski i Litwy

Szef polskiego rządu spotkał się w Wilnie z litewskim prezydentem Gitanasem Nausėdą oraz premierem Sauliusem Skvernelisem. Premierzy podpisali wspólną deklarację w sprawie polsko-litewskiego partnerstwa strategicznego oraz ws. Białorusi. Delegacje rozmawiały również m.in. na temat współpracy w regionie, kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz relacji transatlantyckich. Omówiono również współpracę na forum UE, w tym ws. polityki klimatycznej w kontekście przygotowań do październikowej Rady Europejskiej w sprawie klimatu.

Podczas konsultacji międzyrządowych szefowie wybranych resortów Polski i Litwy, pod przewodnictwem premierów rządów omówili najważniejsze kwestie leżące w obszarze współpracy pomiędzy oboma krajami.

Rozwijanie partnerstwa w zakresie oświaty i nauki

Szef resortu nauki Wojciech Murdzek wraz z ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim spotkał się z Ministrem Oświaty, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej Algirdasem Monkevičiusem. Ministrowie omówili szereg tematów dotyczących badań, nauki, szkolnictwa wyższego oraz edukacji. Rozmowy dotyczyły m.in. rozwijania współpracy Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze stroną litewską. Podjęto również  kwestie możliwości nauki języka litewskiego na polskich uczelniach oraz możliwości współpracy w zakresie otwartego dostępu do wyników badań naukowych i międzynarodowej sieci cyfrowych platform publikacyjnych.

– Uważam, że nauka jest obecnie jednym z najważniejszych obszarów współpracy, który może przynieść wymierne efekty w naszych społeczeństwach i poprawić jakość życia. Badania mogą nadać nową dynamikę, przyczyniając się do wzmocnienia relacji między naszymi narodami w dłuższej perspektywie. Przykładem takiej współpracy jest, cieszący się dużym zainteresowaniem, konkurs na wspólne polsko-litewskie projekty badawcze DAINA. Liczę na przeniesienie zainteresowania na współpracę w programach wielostronnych, np. programach Unii Europejskiej oraz zwiększenie wymiaru mobilności akademickiej w przyszłości – mówił minister Murdzek.

Wspólne działania gospodarcze

Ważnym elementem rozmów delegacji Polski i Litwy były kwestie gospodarcze, w tym odbudowa po kryzysie związanym z pandemią COVID-19 oraz współpraca infrastrukturalna i energetyczna.

W ramach współpracy infrastrukturalnej obu państw podpisano umowy dotyczące wspólnego przedsięwzięcia Joint Venture i umowy wspólników dotyczącej obsługi pociągów intermodalnych pomiędzy spółkami Polski i Litwy; list intencyjny pomiędzy spółkami dotyczący wdrażania projektu uruchomienia kolejowego połączenia w relacji Wilno – Kowno – Białystok – Warszawa; a także harmonogram wdrażania deklaracji w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej podpisanej w Warszawie 20 listopada 2019 r.

Sytuacja na Białorusi i sprawy wschodnie tematem rozmów

Premier Mateusz Morawiecki i szef litewskiego rządu omówili aktualne kwestie dotyczące polityki wschodniej, w tym sytuację po wyborach na Białorusi. Podczas wizyty w Wilnie podpisana została także deklaracja w sprawie polsko-litewskiego partnerstwa strategicznego oraz ws. Białorusi.

Rozbudowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie

W stolicy Litwy podpisany został list intencyjny w sprawie rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie i powstania w nim zaplecza dla działalności telewizyjnej „TVP Wilno”. Powstały w 2001 r. Dom Kultury Polskiej w Wilnie jest ważną instytucją kulturalno-społeczną służącą Polakom na Wileńszczyźnie. Działalność placówki skupia się m.in. na edukacji kulturalnej, promowaniu polskiej literatury i sztuki oraz wspieraniu lokalnego ruchu artystycznego i innej działalności kulturalnej.

Stosunki polsko-litewskie w dziedzinie kultury i nauki

Litwa to ważny partner regionalny Polski. Oba kraje  rozwijają współpracę w takich dziedzinach jak m.in. kultura i nauka, wymiana młodzieży oraz pamięć historyczna. Prowadzony jest również również dialog dotyczący ochrony praw mniejszości narodowych. Zadaniem podpisanej w 2019 r. polsko-litewskiej Deklaracji oświatowej jest poprawianie poziomu edukacji mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce.

Kontynuacja wcześniejszej współpracy naukowej

W sierpniu, podczas spotkania ministrów w Wilnie, Minister Wojciech Murdzek oraz Minister Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej podpisali Umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do podejmowania studiów oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki. Jej celem jest określenie adekwatnych do nowego otoczenia prawnego w Polsce i na Litwie zasad uznawalności dokumentów. (inf)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here