WPC Young Professionals  zmienia nastawienie do branży oil&gas

264

Word Petroleum Conncil Young Professionals utworzone przy Światowej Radzie Naftowej (WPC) działa już w ponad 30 krajach. WPC Polish Young Professionals Committee, (polska sekcja Młodych Profesjonalistów), której przewodniczy Kamil Klejna, przystąpiła do tej organizacji kilka lat temu. Prowadzi szereg inicjatyw w ramach Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej, (członka WPC),  działającego przy Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG).

Młodzi Profesjonaliści przygotowują się teraz do 24. Światowego Kongresu Naftowego, który odbędzie się w połowie września w  Calgary w Kanadzie.  Co należy do obowiązków polskiej sekcji?

Światowa Rada Naftowa (WPC) jako główny organizator kongresów powołuje różnego rodzaju komitety wykonawcze, którym powierza określone obowiązki przy opracowaniu agendy programowej. Podejmuje też szereg inicjatyw, żeby przyciągnąć młodych ludzi do przemysłu naftowego i gazowniczego, dlatego poświęca im znaczącą część tego wydarzenia. W ramach własnego komitetu organizacyjnego WPC Young Professionals mają dużą swobodę w doborze propozycji, które mogą prezentować. Tworzy się dla nich panele i wydziela do  tego odrębną przestrzeń.  Polska strona aktywnie uczestniczy w tych działaniach. Nominuje prelegentów z naszego środowiska  i prowadzi własne prezentacje jako WPC Polish Young Professionals Committee. Zaznaczamy tam swoją obecność jako młode pokolenie, które dzieli się swoim spojrzeniem  na rozwój globalnego przemysłu energetycznego. Światowe Kongresy Naftowe, które wpisały się w bogatą historię i tradycję tego sektora, odbywają się  co trzy lata. Ostatni był w Houston. Czas między tymi wydarzeniami, Polski Komitet Narodowy Światowej Rady Naftowej we współpracy z nasza sekcją, wykorzystuje na konsultacje z organizatorami WPC w sprawach programowych oraz z  naszymi partnerami krajowymi i międzynarodowymi.

Na jakich sprawach koncentrują się członkowie WPC Polish Young Professionals Committee, w tych przygotowaniach do kongresu w Calgary?

Bloki techniczne i fora stanowią ważną część całego programu 24 Światowego Kongresu Naftowego. Wśród najważniejszych zagadnień  znajdują się wyzwania związane z transformacją energetyczną, bezpieczeństwem energetycznym i stabilizacją sektora energetycznego.  Obecny kryzys energetyczny pokazuje, że musimy coraz szybciej sięgać po nowe, innowacyjne źródła energii. Globalny rynek ropy  naftowej i gazu jest areną zmagań geopolitycznych, na której ścierają się interesy największych światowych mocarstw. Zjawiska te wychodzą daleko poza kwestie stricte gospodarcze i biznesowe. Ropa naftowa jeszcze przez długie lata pozostanie głównym surowcem do produkcji paliw transportowych, ale już dziś wiadomo, że trendy wykorzystania do tego celu energii elektrycznej czy ogniw wodorowych są coraz mocniejsze. Nowe inwestycje w produkcję paliw, odnawialnych źródeł energii, rozwój technologiczny oraz regulacje związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych i ochroną środowiska naturalnego, będą przedmiotem wielu paneli dyskusyjnych. Przyszłość sektora paliwowego i energetycznego będzie tematem wiodącym, ale nie tylko. Uczestnicy kongresu będą się też dzielić swoimi pomysłami jak przyciągnąć młodych ludzi do przemysłu naftowego, który w tej grupie wiekowej nie jest najlepiej postrzegany.

Skoro sektor naftowy przestaje być atrakcyjny dla młodych ludzi, czy istnieje ryzyko niedoboru kadry dla tej branży w przyszłości?

Jestem przekonany, że chętnych do pracy w branży oil&gas nie zabraknie, chociaż  zainteresowanie jest na pewno mniejsze, niż było jeszcze parę lat temu. WPC Polish Young Professionals Committee, przy wsparciu Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej (PKNŚRN), działającego przy Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, podejmuje różne inicjatywy, aby ten niekorzystny trend odwrócić. Tworzymy m.in. platformę wymiany wiedzy w formule open innovation, pozwalającą w sposób bezpośredni łączyć wiodące korporacje oraz czołowe ośrodki badawcze z całego świata. To nam ułatwia budowanie kultury innowacyjności wśród młodych ludzi w Polsce i na świecie.  Umożliwia efektywniejsze poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań – odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoi branża oil&gas zarówno w kraju jak również za granicą. Platforma wymiany wiedzy pozwala nam nie tylko zdobywać nowe doświadczenia zawodowe, wdrażać się w metodykę zarządzania projektami, ale także wykorzystać w pełni możliwości, jakie daje nam organizacja i działalność w SITPNiG. Projekt platformy crowdsourcingowej sprawdza się dobrze w praktyce, zachęcając do współdziałania z nami młode i kreatywne osoby, które będą zasilać nasze szeregi.

Jakie konkretnie korzyści wynikają z realizacji tego projektu dla branży?

WPC Polish Young Professionals Committee jest forum sprzyjającym powstawaniu dialogu międzypokoleniowego oraz społecznością zrzeszającą profesjonalistów. Promuje i wspiera działania zwiększające zainteresowanie młodego pokolenia przemysłem. Platforma wymiany wiedzy w formule open innovation, jest jednym z narzędzi, które służy tym celom.  Działa na podobnej zasadzie jak jeden z programów GovTech, utworzony w KPRM, gdzie m.in. samorządy lub inne instytucje zgłaszają różne sprawy wymagające usprawnienia i szukają innowacyjnych rozwiązań na poprawę efektywności określonych działań. Ogłaszane są konkursy, w których wyłania się najlepsze pomysły, wskazywane przez młode, bardzo kreatywne osoby. Jest to alternatywa dla klasycznego postępowania, a jednocześnie nowy model pozyskiwania technologii w formule open innovation. Nasza platforma innowacyjności bazuje na tej idei, z tym, że dotyczy problemów, które powstają w branży energetycznej. W ramach ogłaszanych konkursów na ich rozwiązanie, różne osoby, także spoza naszego sektora,  mogą nam przesyłać swoje nowatorskie propozycje i podpowiadać jak poradzić sobie z danym problemem. Jeśli mamy fajne pomysły jak wykorzystać quercody, paski magnetyczne i takie rozwiązanie jest dobrze opisane  to poddawane jest weryfikacji i może być szybko wdrożone. Skorzystał na tym  na przykład Orlen, któremu pomogliśmy rozwiązać problem jak rozliczać się za paliwo nie płacąc przy kasie, jeśli mamy biznesowe karty floty i  jak sprawdzić, że  zostało ono zatankowane do danego samochodu. Jest to działanie bardziej natury koncepcyjnej, wskazujące w jakim kierunku należy podążać.

Dużo takich propozycji pojawia się na takich platformach?

Sporo. Dla branży oil&gas wynikają z tego wymierne korzyści. Czasami firma  nie ma wystarczających kompetencji, brakuje im pomysłów, albo odpowiedniej kadry, żeby z jakąś trudną sytuacją poradzić sobie samodzielnie. Te pomysły pojawiają się wówczas na platformie, i można je od razu zastosować, albo też rozpocząć współpracę z osobami, które je zaproponowały.  Świat też wykorzystuje te metody. Przykładem jest rozwiązanie z budownictwa, które zastosowano m.in. do zbierania ropy naftowej na morzu po katastrofie tankowca Exxon Valdez. Na tym to właśnie polega. Tworząc tę platformę chcieliśmy pokazać w PGNiG, że w taki sposób można rozwiązywać różne problemy. Idąc za ciosem w ramach tej współpracując z PGNiG, zaproponowaliśmy otwarte innowacje w ramach struktur WPC. Na Światowym Kongresie Naftowym w Petersburgu przedstawiliśmy tę nasza inicjatywę, żeby sprawdzić jaki otrzymujemy feedback.  Później byliśmy z tym pomysłem w Houston a teraz przechodzimy do fazy analizowania efektów. Dzięki temu projektowi i współpracy z PGNiG, mamy środki na realizację naszych działań, wyjazdy zagraniczne oraz robienie czegoś co jest interesujące nie tylko dla nas, ale też dla przemysłu i biznesu. Samo WPC jest idealną platformą do tego, żeby nie tylko ogłaszać takie konkursy i upowszechniać wyniki, ale też prezentować swoje osiągniecia.  Możemy też czerpać z rozwiązań globalnych jak również wspierać w tych działaniach firmy zagraniczne.

Te inicjatywy mają wpływ na zainteresowanie młodych ludzi przemysłem paliwowym i gazowniczym?

Nie tylko te, bo robimy jeszcze wiele innych rzeczy, które rozbudzają to zainteresowanie.  Stworzyliśmy dla studentów grę w zawody negocjacyjne. Uczestnicy wcielali się w rolę przedstawicieli krajów OPEC. Przeprowadziliśmy symulacje,  w których członkowie między sobą musieli uzgodnić m.in. skalę produkcji ropy, mając na względzie swój interes biznesowy. Testowaliśmy takie rozgrywki na AGH  w Krakowie, a także na kongresie w Petersburgu. To się spotkało z bardzo pozytywnym odbiorem i było atrakcją dla młodych gazowników i nafciarzy, którzy uczestniczyli w tym kongresie. W ramach naszych struktur WPC w 2021 roku powstał też projekt podcastów „Energetyka bez tajemnic”. Kolega Patryk Bijak zaprasza ekspertów  z którymi prowadzi rozmowy na tematy szeroko rozumianej energetyki i sektora naftowego.  Te podcasty cieszą się dużą popularnością. W dzisiejszych czasach trafiają głównie do ludzi młodych, którzy słuchają ich w samochodzie, jadąc na rowerze, w metrze, kiedy mają trochę czasu dla siebie. Poruszamy w tych podcastach ważne kwestie dotyczące  bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju technologicznego, przechodzenia na niskoemisyjne źródła energii, wykorzystania zielonego wodoru i wielu innych zagadnień. Kiedy wiatraki w szelfie Morza Bałtyckiego zaczną produkować energię, to jej nadwyżki trzeba będzie ją magazynować w naszych kawernach. Pomóc w tym może nasza branża, która ma szereg rozwiązań, a Polska może się przy tym pochwalić Polska w tej dziedzinie ma wspaniałyme doświadczeniema, jednyme z najlepszych na świecie.  Tych tematów jest bardzo dużo, z którymi docieramy do młodego pokolenia, które zaczyna zmieniać nastawienie do przemysłu, kojarzonego dotychczas z  zanieczyszczaniem środowiska. My pokazujemy jak ogromny jest potencjał tej branży, która dzięki nowoczesnym technologiom nie wywiera już szkodliwego wpływu na środowisko a jest niezbędna dla rozwoju gospodarczego niemal w każdej dziedzinie.

Ta zmiana podejścia może być motywująca dla młodych ludzi do wstępowania w szeregi  Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego?

SITPNiG ma ponad 3 tys. członków. Jest to ogromna organizacja, która zrzesza wielu wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Dla młodych ludzi jest to wyjątkowa okazja do kontaktu z nimi, ale oni potrzebują też przestrzeni do bezpośredniego działania. Nie mogą być tylko biernymi  obserwatorami. Mają wiele ciekawych pomysłów, którymi chcą się dzielić i wspólnie wcielać je z życie. Młodym ludziom trzeba stworzyć szansę, żeby mogli  zaistnieć w tych strukturach SITPNiG, tak jak robimy ro w WPC Polish Young Professionals Committee.  Umożliwić im wyjazdy na konferencje międzynarodowe, żeby podpatrywali i poznawali nowe trendy, kierunki, które można potem upowszechniać. Z jednej strony takie wyjazdy, otwierają oczy na nowości, ale z drugiej dają możliwość zabierania głosu na takich kongresach, czy konferencjach i dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami. Jest to dokonała okazja do prezentowania własnych osiągnięć na forum międzynarodowym, ale też w kraju.  Uruchomiliśmy spotkania networkingowe, aby przyciągać osoby i prowadzić dyskusje branżowe, dzielić się pomysłami i łączyć ze sobą ludzi. Myślę, że takie inicjatywy jak spotkania networkingowe, platforma crowdsourcingowa – Energy Innovation, podcasty „Energetyka bez tajemnic”, wymiana międzynarodowa, praktyki w renomowanych firmach będą motywować młodych ludzi do zainteresowania się branżą i wstępowania do SITPNiG. Nie chodzi o to, żeby to była organizacja masowa, ale elitarna, która skupia ludzi o wysokich kompetencjach, które można dobrze wykorzystać w przemyśle. Branża naftowa staje się atrakcyjna dla młodych ludzi, bo jest to serce całej gospodarki, dlatego mam nadzieję,  że zasilą też szeregi stowarzyszenia. 

Rozmawiała Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here