Wpływ pandemii na międzynarodowy handel

1532

Ministrowie państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy odpowiadają za handel, uczestniczyli 16 kwietnia w wideokoferencji, aby omówić bieżące tematy dot. międzynarodowego systemu handlu. Było to nieformalne posiedzenie unijnej Rady ds. zagranicznych dot. handlu (FAC Trade). Dyskutowano, co można zrobić, by wzmocnić zrównoważony charakter globalnych łańcuchów dostaw, m.in. wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej  oraz złagodzić społeczno-gospodarcze skutki kryzysu. W spotkaniu uczestniczył wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur.

Wiceszef resortu rozwoju podkreśla: – Działania UE powinny przebiegać w dwóch etapach. Pierwszy,   do czasu zakończenia sytuacji nadzwyczajnej związanej z pandemią, powinien koncentrować się na działaniach, które gwarantują dostęp do środków ochrony osobistej i koniecznych lekarstw. Działania podjęte dotychczas na granicach UE – np. decyzja o wprowadzeniu systemu pozwoleń w eksporcie niektórych środków ochrony indywidulanej lub czasowe zniesienie ceł i podatku VAT od importu, były krokami we właściwym kierunku

Wszystkie inicjatywy gwarantujące „szybką  ścieżkę” na granicach w UE, pomimo wzmożonej kontroli, są jak najbardziej wskazane w celu zapewnienia prawidłowego przepływu i dostaw towarów kluczowych produktów, np. rolno-spożywczych, uważa Krzysztof Mazur.

Z kolei etap drugi, po wygaśnięciu pandemii, wymaga w ocenie wiceministra, pogłębionej refleksji.  Skutkiem pandemii koronawirusa będzie zapewne wzmocnienie procesów obserwowanych już w poprzednich latach, jak i zainicjowanie nowych, zmian strukturalnych w wymianie handlowej. – Doświadczenia pandemii mogą skłaniać do reorientacji zasad  gospodarowania  z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa dostaw kluczowych produktów – mówi wiceminister Mazur.

Podczas nieformalnego posiedzenia FAC Trade unijny komisarz do spraw handlu Phil Hogan przedstawił ministrom wyniki spotkania przywódców G-20 oraz informacje  o planowanych działaniach w odniesieniu do propozycji przedłużenia licencjonowania eksportu środków ochrony indywidualnej. A także o wytycznych i planach dotyczących monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych inwestycji w UE i jej państwach członkowskich. (MR)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here