Wsparcie dla czterech projektów z zakresu edukacji ekologicznej dla młodzieży

1686

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje nowatorskie projekty z zakresu kształcenia, wychowania i opieki nad młodzieżą, m.in. szkolenia na temat ekologicznych skutków marnowania żywności oraz stworzenie zespołu młodzieżowych liderów troszczących się o stan środowiska w Polsce. Wsparcie zostanie przekazane także na inwestycje wzbogacające infrastrukturę placówek młodzieżowych. Łącznie na te cele NFOŚiGW przeznaczy 4,5 mln zł.

Umowy regulujące przekazanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, Fundacji Pasja Życia im. S. Józefy Menendez, Federacji Polskich Banków Żywności oraz Fundacji dla Młodzieży zostały podpisane pod koniec 2018 r. w siedzibie Funduszu w Warszawie. Te proekologiczne przedsięwzięcia mają charakter i zasięg ogólnopolski a wsparcie finansowe dla nich nastąpi ze środków własnych NFOŚiGW.

Nadbużański Ośrodek Edukacji w Broku

Projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Nadbużańskiego Ośrodka Edukacji w Broku – termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana źródła ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz solarnej otrzyma z NFOŚiGW dotację w wysokości  ok. 1,6 mln zł. Umowa regulująca jej przekazanie została podpisana przez prezesa  NFOŚiGW Kazimierza Kujdę oraz prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej Mateusza Stefaniuka. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wyznaczono na koniec 2019 r. Jego koszt całkowity wyniesie ponad 1, 7 mln zł. Beneficjent zaangażuje środki własne w wysokości 176 936 zł.

Budynek w Broku przewidziany do remontu termomodernizacyjnego pochodzi z lat 80. ubiegłego wieku. Technologia  w jakiej został wykonany oraz istniejące w nim instalacje generują duże straty energii cieplnej i elektrycznej. Według zaleceń wynikających z audytu energetycznego, należy wprowadzić usprawnienia, które ograniczą te straty, wpływając zarazem na poprawę stanu środowiska. W ramach projektu przewidziano docieplenie warstwą izolacji ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych i stropu. Zaplanowano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia na energooszczędne LED wraz z instalacją mikroelektrowni fotowoltaicznej. Prace obejmą również wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej oraz montaż kolektorów słonecznych. Zmodernizowana zostanie także instalacja centralnego ogrzewania.

– Ośrodek w Broku jest ważny nie tylko dla diecezji drohiczyńskiej. To centrum młodzieżowe, w którym podczas sezonu wakacyjnego gromadzą się dzieci i młodzież z różnych stron kraju. Już sama lokalizacja ośrodka na terenie Puszczy Białej jest niezwykła, a termomodernizacja budynku ma dodatkowy walor ekologiczny. Nie chcemy przyczyniać się do pogorszenia stanu lokalnego środowiska naturalnego, lecz o nie właściwie dbać – powiedział prezes KSMDD Mateusz Stefaniuk podpisując w NFOŚiGW umowę o dofinansowanie.

Młodzieżowe Centrum Rozwoju Duchowego i Artystycznego w Legionowie

Projekt pn. Dokończenie budowy Młodzieżowego Centrum Rozwoju Duchowego i Artystycznego w Legionowie Fundacji „Pasja Życia” im. s. Józefy Menendez otrzyma niskooprocentowaną pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 450 000 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 6 mln zł. Umowę potwierdzającą przekazanie dofinansowania podpisali  prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz prezes Fundacji „Pasja Życia” s. Jolanta Glapka.

Przedsięwzięcie dotyczy budynku o powierzchni użytkowej 1 386,95 m2. Dotychczas wykonano dokumentację projektową budynku, uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono większość robót budowlanych, ułożono kanalizację, instalację elektryczną (z wyjątkiem oświetlenia LED), instalację odgromową, węzeł cieplny, większości elewacji, w tym ocieplenie, ale na razie bez tarasu i ścian piwnicznych, położono posadzki wewnętrzne, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Dofinansowanie z NFOŚiGW pomoże na dokończenie robót budowlanych, stworzenie instalacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także fachowy montaż oświetlenia.

Zostanie zainstalowane również 20 paneli fotowoltaicznych, które dadzą dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej w wysokości 0,0056 MWe. Dzięki zastosowaniu tych usprawnień powstanie budynek o podwyższonym standardzie w zakresie energooszczędności. Termin zakończenia prac przewidziano na koniec sierpnia 2019 r.

­– Młodzieżowe Centrum Rozwoju Artystycznego i Duchowego dla Młodzieży w Legionowie to głównie profilaktyka uzależnień. Poprzez rozwój pasji i talentów młodych ludzi, chcemy im pomóc wejść w życie bardziej wartościowe, pomóc w rozwoju, uchronić przed pójściem w kierunku destruktywnym – zaznaczyła s. Jolanta Glapka po podpisaniu umowy. Dodała też, że uzależnienie, szczególnie od narkotyków, to ciężka choroba, z której wyjście wymaga mocnej wiary – nie tylko w Boga i wartości, ale również w siebie samego. – Jeśli człowiek dąży do pogłębiania swojego człowieczeństwa, będzie mu łatwiej odnaleźć kontakt we wspólnocie. W centrum w Legionowie znajdzie się także hostel dla młodzieży, która jest uzależniona, ale trzeźwa i pragnie wrócić do społeczeństwa. Będzie on miał funkcje readaptacyjne, resocjalizacyjne. Tam będą mogli mieszkać ludzie, którzy ukończyli terapię, by nauczyć się zawodu, dokończyć edukację, którą przerwali przez chorobę. Sprzyjać to będzie wzmocnieniu ich postaw abstynenckich, rozwiną talenty, ucieszą się wspólnotą. Chcemy w bezpiecznych warunkach uchronić podopiecznych przed nawrotem nałogu i

nauczyć ich, jak z ewentualnym regresem postępować samodzielnie, kiedy już będą funkcjonować w swoich rodzinach – podsumowała s. Jolanta Glapka.

Eko Misja Nie Marnuje

Przedsięwziecie Federacji Polskich Banków Żywności pn. Projekt Eko Misja Nie Marnuje o całkowitym koszcie realizacji 1 336 700 zł uzyska dofinansowanie z NFOŚiGW w kwocie 1, 2 mln zł. Inicjatywa ma być realizowana do końca lipca 2020 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości obywateli, głównie dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli, w kwestii skutków ekologicznych marnowania żywności, poprzez aktywne działania edukacyjne, wspierane przez kampanię informacyjno-promocyjną o szerokim zasięgu.

Podstawą planownych aktywności będą odpowiednie pomoce dydaktyczne. Opracowano także scenariusz warsztatów oraz gry edukacyjnej na temat niemarnowania żywności i metod zapobiegania skutkom ekologicznym jej marnotrawienia. Gra edukacyjna i terenowa „Zostań Eko Ratownikiem” ma integrować uczniów wokół podejmowanego tematu.

– Realizujemy ten projekt po to, aby uświadomić społeczeństwu, że należy z dużo większym szacunkiem podchodzić do żywności. Chcemy uczyć zwłaszcza młode pokolenie, jak prawidłowo gospodarować żywnością, jak mądrze zachowywać się w kuchni, na co zwracać szczególną uwagę. Takie proste sprawy, które wydają się nam błahe, jak robienie zakupów, przechowywanie jedzenia w lodówce, czy przygotowywanie posiłków z określonej ilości surowców – są w istocie niezwykle ważne, gdyż wpływają na skalę marnotrawstwa. A jest to bezpośrednio związane z zanieczyszczaniem środowiska i degradacją naszej planety – powiedział po podpisaniu umowy prezes FPBŻ Marek Borowski.

Środowisko Młodzieży

Ponad 1,2 mln zł dotacji NFOŚiGW przekaże Fundacji dla Młodzieży z siedzibą w Warszawie na projekt pn. Środowisko Młodzieży. Celem projektu Środowisko Młodzieży jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw prośrodowiskowych, mających wpływ na zrównoważony rozwój społeczeństwa – ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej, jaką jest młodzież.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano przeprowadzenie do końca lipca 2020 r. licznych warsztaów i szkoleń. Środowisko Młodych zbudowane zostanie także w przestrzeni świata wirtualnego m.in. poprzez stworzenie aplikacji mobilnej na smartfony (Aplikacja „Dobra”), zawierającej nie tylko funkcje informacyjne z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, lecz także umożliwiające zakładanie profili użytkowników i interakcji z innymi korzystającymi. Aplikacja zostanie też wyposażona w funkcjonalność lokalizacji, która „poinformuje” użytkownika, w pobliżu jakiego obszaru chronionego się znajduje albo wskaże lokalizację lokalnych pomników przyrody.

– Projekt adresujemy do młodzieży, do młodych osób, które na szczeblach lokalnych pracują w instytucjach, parafiach, organizacjach skupiających liderów lokalnych. Oni często chcą działać  społecznie i ekologicznie, ale napotykają na różne bariery. Mając chęci, zapał, energię, pomysły, brakuje im niekiedy doświadczenia. Czasem nawet napisanie wniosku o to, żeby zamontowano lampę lub postawiono wiatę przystankową w odpowiednim miejscu bywa problemem, gdyż nie wiadomo do kogo się udać, kogo zapytać. Od nas otrzymają wsparcie. Chcemy pokazać sposoby działania i dać odpowiednie narzędzia, aby młodzi ludzie mogli wykorzystywać swoją pasję i robić wartościowe rzeczy dla siebie, współmieszkańców i środowiska, szczególnie w gminach, na terenach wiejskich albo w małych miastach – powiedziała podczas uroczystości podpisania umowy prezes Fundacji dla Młodzieży Teresa Moskal.

Sławomir Kmiecik

Rzecznik prasowy NFOŚiGW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here