Wsparcie dla sektora biotechnologii

197

Koordynacja działań i wzmacnianie wsparcia dla konkurencyjności sektora biotechnologii w Polsce – to jeden z celów deklaracji ”Szóstka dla biotechnologii”, którą podpisał w imieniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii minister Waldemar Buda ze Związkiem Firm Biotechnolgicznych BioForum.

Minister rozwoju i technologii uczestniczył w konferencji CEBioForum 2022 w Warszawie. CEBioForum to coroczne wydarzenie naukowe i biznesowe, któremu towarzyszą targi dla sektora biotechnologicznego. Tegoroczna, jubileuszowa 20. edycja CEBioForum odbywa się w dniach 25-26 maja 2022 r.

Rynek biotechnologii jest niezwykle strategiczny w perspektywie średnioterminowej, a wydarzenia na świecie, w tym pandemia Covid-19 pokazały, jak wielkie perspektywy dla inwestorów oferuje branża biotechnologiczna. Polski rząd, w tym MRiT współpracuje z tym sektorem i prowadzi działania mające na celu jego rozwój – mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, otwierając konferencję CEBioForum 2022.

„Szóstka dla biotechnologii”

Wzmacnianie sektora biotechnologii i współpraca w tym zakresie to cel deklaracji podpisanej przez MRiT i  Związek Firm Biotechnolgicznych BioForum. Rynek biotechnologii rozwija się obecnie w imponującym tempie. Jest to trend, który jest obecny na całym świecie, także w Polsce – zaznaczył Waldemar Buda.

W deklaracji podkreślono rosnącą rolę biotechnologii w rozwiązywaniu problemów cywilizacyjnych we wszystkich obszarach życia człowieka. Wspomniano także o gospodarczym i politycznym znaczeniu budowania gospodarki innowacyjnej opartej na wiedzy oraz potrzebie stymulowania wzrostu gospodarczego w postpandemicznej gospodarce dotkniętej skutkami agresji Rosji na Ukrainę.

Wierzę, że nasze wspólne działania przyczynią się do dalszego rozwoju biotechnologii w wielu gałęziach polskiej gospodarki i minimalizacji związanych z tym zagrożeń – powiedział minister Waldemar Buda.

W myśl zapisów deklaracji Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz ze  Związkiem Firm Biotechnolgicznych BioForum zobowiązały się do:

Koordynacji działań i wzmacniania wsparcia instytucjonalnego mającego na celu poprawę konkurencyjności sektora biotechnologicznego w Polsce. Budowania ekosystemu przyjaznego innowacjom i inwestycjom w sektorze biotechnologicznym. Promowania osiągnięć polskiej myśli biotechnologicznej w tym poprzez wsparcie internacjonalizacji. Dbania o równe szanse rozwoju podmiotów działających na rynku biotechnologii w Polsce. Identyfikowania bieżących wyzwań branży oraz instrumentów wsparcia. Promowania działań, podnoszących świadomość w zakresie roli biotechnologii w rozwoju polskiej gospodarki, a także podejmowanie wspólnych wysiłków na rzecz jej dalszego dynamicznego rozwoju w kluczowych dla dobrostanu społeczeństwa obszarach.

Sektor biotechnologii w Polsce

Minister Buda podkreślił, że liczba firm biotechnologicznych w Polsce rośnie z roku na rok.  Obecnie mamy około 190 firm działających w tym sektorze. Wartość rynku biotechnologicznego w Polsce przekroczyła 2 miliardy złotych (2 mld złotych).

Biotechnologia jest bardzo ważną gałęzią nauki i przemysłu, która korzysta z osiągnięć różnych dziedzin, takich jak genetyka, biologia, inżynieria genetyczna, mikrobiologia, medycyna, immunologia, biochemia i informatyka – mówił szef MRiT.

Minister Buda podkreślił, że celem rządzących jest budowa nowoczesnej gospodarki w oparciu o kompleksowy ekosystem wspierający innowacyjność. Efekty naszych działań są widoczne m.in. poprzez rozwój rynku Venture Capital. Ostatnie trzy lata to rekordowe inwestycje w polskie startupy – zaznaczył minister rozwoju.

W 2021 r. inwestycje wyniosły 3,6 mld zł, co stanowiło wzrost o 71 proc. w stosunku do 2020 r. To zdecydowana zmiana trendu, ponieważ do 2018 r. wartość inwestycji dokonywanych przez fundusze VC na polskim rynku wyniosła ok. 200 mln zł.

CEBioForum 2022

W forum CEBioForum uczestniczą przedstawiciele świata nauki, start-upów, inwestorzy, firmy działające w biotechnologii zajmujący się tworzeniem, wdrażaniem i zastosowaniem rozwiązań biotechnologicznych w medycynie i farmacji, rolnictwie i ochronie środowiska.

Uczestnicy spotkania biorą udział w panelach dyskusyjnych poświęconych rozwojowi, finansowaniu i wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań biotechnologicznych. Odbędą się też prezentacje firm i startupów.

Podczas forum będą przyznane branżowe nagrody – CEBioForum Awards 2022. Ich celem jest wyróżnienie najlepszych i najbardziej innowacyjnych projektów i osób przyczyniających się̨ do rozwoju sektora biotechnologicznego. Nagrody trafią m.in. do innowacyjnego start-upu, do twórców  cyfrowych rozwiązań wykorzystywanych dla rozwoju procesów biotechnologicznych i biomedycznych, czy do organizacji zajmującej się wspieraniem kooperacji między nauką i biznesem. MRiT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here