Wsparcie na rozwój innowacyjnych wyrobów medycznych

687

Ruszył konkurs Agencji Badań Medycznych dla przedsiębiorstw na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję do koordynowania diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym. Nabór wniosków w systemie trwa od dnia 4 października 2022 r.

Jego celem jest wsparcie rozwoju innowacyjnych wyrobów medycznych zawierających sztuczną inteligencję wykorzystywanych do diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym oraz nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń szpitalnych oraz podmiotami udzielającymi świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorstw albo ich jednostek organizacyjnych, posiadających osobowość prawną i przynajmniej oddział lub zakład na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego minimum 2 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, prowadzących Badania naukowe i Prace rozwojowe.

Konkurs na innowacyjne wyroby medyczne, wykorzystujące sztuczną inteligencje, skierowany do firm i start-upów ma przede wszystkim wspomóc skoordynowaną opiekę medyczną i leczenie. Należy pamiętać, że wyroby powstałe w ramach konkursu ogromnie wspomogą proces decyzyjny i diagnostyczny. Dane jednego pacjenta będą w tym samym czasie porównywane z milionem innych  zebranych danych i na tej podstawie będzie można bardzo szybko dokonać decyzji diagnostycznych. Mamy nadzieję, że wyposażone w ten sposób szpitale będą mogły szybciej leczyć pacjentów. – podkreśla dr inż. Zuzanna Nowak-Życzyńska – główny specjalista ds. analiz danych i projektów strategicznych w Agencji Badań Medycznych.

Maksymalna kwota dofinansowania na badanie niekliniczne to 3 mln zł (maksymalny czas trwania badania: 2 lata), a na badanie kliniczne 10 mln zł (maksymalny czas trwania badania: 6 lat).

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie mogą być projekty znajdujące się na różnych fazach rozwoju – zarówno te będące w fazie pomysłu, jak i projekty wymagające przeprowadzenia tylko prac rozwojowych. Dofinansowaniu podlegają badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dodatkowo przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą wnioskować o dofinansowanie na usługi doradcze. projekt musi spełnić efekt zachęty w rozumieniu Rozporządzenia 651/2014 i nie może rozpocząć się przed datą złożenia Wniosku o dofinansowanie. Niezależnie od fazy w której znajduje się projekt w momencie jego rozpoczęcia, wyniki jego realizacji muszą zostać skomercjalizowane. Efektem realizacji projektu powinna być produkcja wyrobu i jego wprowadzenie do obrotu. Koszty związane z procesem oceny zgodności nie mogą być finansowane przez Agencję, ponieważ wykraczają poza kategorie kosztów możliwych do finansowania przez ABM na podstawie przepisów o pomocy publicznej. (MS)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here