Wsparcie PARP dla firm i instytutów badawczych na projekty zagraniczne

1069

Do 8 mln zł na realizację projektów na rynkach zagranicznych mogą uzyskać firmy, instytuty badawcze i organizacje pozarządowe w konkursie „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski można składać do końca września. O dofinansowanie na realizację projektów związanych z obecnością na rynkach zagranicznych mogą ubiegać się koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, a za ich pośrednictwem – członkowie tych klastrów.

„Od jakiegoś czasu obserwujemy szczególne zainteresowanie przedsiębiorców rynkami zagranicznymi. Często jednak brak środków lub wiedzy sprawia, że na zainteresowaniu się kończy” – wskazała w komunikacie Monika Lorbiecka z departamentu internacjonalizacji przedsiębiorstw PARP. Według niej „konkurs na pewno pozytywnie wpłynie na poprawę rozpoznawalności klastrów na arenie międzynarodowej, a także rozwój ich oferty produktowej i zwiększenie aktywności przy współpracy z różnymi partnerami”.

Realizowany przez PARP konkurs, do którego nabór trwa do 30 września br., jest skierowany do Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK), o istotnym znaczeniu dla gospodarki i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej, które gromadzą firmy, instytuty badawcze oraz organizacje pozarządowe. Organizatorzy liczą, że „przyspieszy wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach KKK”.

Na dofinansowanie mają szansę kompleksowe usługi, wspierające wprowadzenie na rynki zagraniczne oferty klastra lub jego członków. „Szczególne znaczenie w projekcie mają produkty zaawansowane technologicznie. Wspieranie ekspansji międzynarodowej klastrów powinno odbywać się w powiązaniu z ich działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną” – zaznaczono.

Koordynator KKK może pokryć koszty związane z zarządzaniem jego zapleczem (administracja, zespół projektowy, organizacja szkoleń) czy sfinansować takie usługi eksperckie, jak badania rynkowe i ewaluacje. Dofinansowanie można też przeznaczyć na koszty związane z zaprojektowaniem i utrzymaniem narzędzi ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz wydatki na marketing.

Według PARP wsparcie może wynosić do 80 proc. wartości projektu, a wkład własny to co najmniej 20 proc. całkowitego kosztu. Wnioskujący może otrzymać maksymalnie 8 mln zł dofinansowania. Konkurs organizowany jest w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here