Wspólna deklaracja solidarności i współdziałania

1174

Państwa Inicjatywy Środkowoeuropejskiej  przyjęły wspólną deklarację solidarności i współdziałania w obliczu skutków pandemii COVID-19. Wspólna strategia działania po zakończeniu epidemii to efekt wirtualnego szczytu państw składających się na Central European Initiative – (CEI). W sercu przyjętej dziś przez państwa Europy Środkowej deklaracji znalazła się solidarność.  Podczas spotkania przedstawicieli rządów,, w tym premierów i ministrów, Polskę reprezentowała wiceprezes rady ministrów, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Przyjęta przez państwa Inicjatywy Środkowoeuropejskiej deklaracja kładzie nacisk na paneuropejską jedność, solidarność i determinację jako fundamenty wspólnej polityki. Pozwoli ona obok podejmowanych przez poszczególne państwa działań antykryzysowych na nieznaną dotychczas skalę,  ocalić społeczno-ekonomiczny ład w Europie dotkniętej pandemią COVID-19.

Jak czytamy w deklaracji – ”Zobowiązujemy się do wysiłków na rzecz poprawy uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i  kreowania przyjaznego biznesowi i inwestycjom otoczenia w nadziei, że gospodarki państw regionu Europy Środkowej odzyskają swój pełen wigor i będą umacniane przez handel oraz nieprzerwany strumień wymiany towarów oraz usług przyciągających nowe inwestycje i dobroczynnych dla turystyki.”

Przy okazji rozmowy liderów państw szeroko rozumianej Europy Środkowej wicepremier Jadwiga Emilewicz zauważyła:  Aktywne zaangażowanie Polski w format Inicjatywy Środkowoeuropejskiej wynika z naszego przekonania, że procesy gwarantujące jedność Europy nie są wciąż zakończone. Dlatego tak ważna i budująca jest współpraca w wymiarze regionalnym pomiędzy państwami członkowskimi UE i tymi, które nie są jej częścią. Niemniej jednak kryzys związany z koronawirusem unaocznił nam, że na pierwszej linii walki z epidemią i jej skutkami pozostają zawsze państwa narodowe, bowiem to rządy poszczególnych państw ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za bezpieczeństwo i dobrostan obywateli. Sprawia to, że tym bardziej potrzebujemy podjąć wysiłek, aby pokazać, że również współpraca między rządami państw Europy może być efektywna i wyraźnie zmieniać stan rzeczy na lepsze. 

Polska zadeklarowała gotowość wsparcia eksperckiego w zakresie zwalczania gospodarczych i społecznych skutków kryzysu oraz budowy instytucji rozwojowych na wzór PFR. Inicjatywa Środkowoeuropejska została powołana przez Włochy, Węgry, Jugosławię i Austrię w 1989 r. jako format współpracy regionalnej. Obecnie IŚE liczy 17 członków. Są to: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Czarnogóra, Północna Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Włochy i Węgry.

Misją Inicjatywy Środkowoeuropejskiej jest współpraca polityczna, gospodarcza, kulturalna i naukowa między państwami członkowskimi. Ważną cechą Inicjatywy Środkowoeuropejskiej jest funkcja łącznika w makroregionach takich jak regiony: Bałtyku, Dunaju, Adriatyku i Morza Czarnego. W świetle pandemii COVID-19 Inicjatywa Środkowoeuropejska ogłosiła konkurs na małe granty wspierające projekty edukacyjne, medyczne i rozwoju MŚP. (Komunikat MR)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here