Wspólna nagroda FNP i Francuska Akademia Nauk

854

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) wraz z Francuską Akademią Nauk podjęły decyzję o kontynuacji współpracy przy przyznawaniu Polsko-Francuskiej Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie. Finansowego wsparcia inicjatywie udzieli Fundacja im. Zygmunta Zaleskiego.

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa została ustanowiona w 2019 r. w celu promowania polsko-francuskiej współpracy naukowej. Nagrodę może otrzymać para współpracujących ze sobą naukowców z Polski i z Francji. Pierwszy konkurs został zrealizowany przy finansowym wsparciu francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI).

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z Francuską Akademią Nauk podpisały 7 września br. w Paryżu porozumienie o kontynuacji współpracy przy przyznawaniu nagrody. Obie strony powołają polsko-francuską kapitułę, odpowiedzialną za merytoryczny przebieg konkursu i będą dokonywać wyboru laureatów (w oparciu o rekomendacje kapituły) – poinformowała w prasowym komunikacie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

W Paryżu FNP podpisała także porozumienie z Fundacją im. Zygmunta Zaleskiego, która od 30 lat wspiera rozwój polskiej kultury zarówno w Polsce, jak i we Francji. W ramach umowy Fundacja Zaleskiego wspólnie z FNP będzie finansować Polsko-Francuską Nagrodę Naukową i przekaże na ten cel środki w wysokości 45 tys. euro.

„Bardzo się cieszymy, że możemy współpracować z tak znakomitymi partnerami. Na polu polsko-francuskiej współpracy naukowej mamy już wiele osiągnięć i warto nagradzać te najważniejsze. Mamy nadzieję, że dzięki Nagrodzie przyczynimy się do dalszego rozwoju i zacieśnienia tej współpracy” – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, cytowany w prasowym komunikacie.

“Tworząc Polsko-Francuską Nagrodę Naukową, Francuska Akademia Nauk i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspierają wspólne starania naszych dwóch krajów na rzecz promowania wysokiej jakości badań naukowych na arenie europejskiej” – mówi dr Francis-André Wollmann, wiceprezydent i sekretarz zagraniczny Francuskiej Akademii Nauk, cytowany w komunikacie.

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa jest przyznawana co dwa lata. Konkurs jest prowadzony w trybie nominacji. Rozpatrywane są także autonominacje. Nagroda jest skierowana do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. Nabór wniosków do drugiej edycji konkursu zostanie ogłoszony jesienią br. (PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here