Wspólne prace badawcze WAT i MediSensonic

843

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna to główne obszary zawartego 7 kwietnia 2022 r. porozumienia pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną a firmą MediSensonic rozwijającą techniki mikrofalowe i fotooptyczne dla bezpiecznej i bezinwazyjnej diagnostyki medycznej.

Umowa o współpracy została podpisana przez rektora-komendanta WAT płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka i prezesa zarządu spółki MediSensonic Roberta Gromadę. W spotkaniu w WAT uczestniczyli również prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski i prodziekan ds. naukowych Wydziału Elektroniki dr hab. inż. Mateusz Pasternak, prof. WAT.

„Wojskowa Akademia Techniczna współpracuje z wieloma podmiotami, przyczyniając się do wzajemnego wzrostu potencjału naukowego i technicznego. Podpisane dziś porozumienie umożliwi zintensyfikowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć z firmą MediSensonic, z którą nasza Uczelnia prowadziła i nadal prowadzi projekty związane z termografią mikrofalową czy technologią metamateriałów. Porozumienie to otwiera przed nami nowe możliwości prowadzenia wspólnych prac badawczych, rozwiązywania interesujących problemów naukowych i technologicznych czy też wdrażania nowych rozwiązań z zakresu diagnostyki medycznej na potrzeby Sił Zbrojnych i całego naszego społeczeństwa. Z kolei dzięki naszej współpracy w zakresie praktyk i staży studenckich, zapewnimy studentom WAT dodatkowe możliwości zdobywania wiedzy i doświadczenia” – podkreślił płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Strony zobowiązały się do realizacji wspólnych badań naukowych, głównie w zakresie bioinżynierii oraz bezpieczeństwa i obronności, oraz do prowadzenia wspólnej działalności dydaktycznej. Ponadto umowa przewiduje promowanie i komercjalizację wyników badań, prowadzenie wzajemnych konsultacji techniczno-technologicznych, współpracę w zakresie doradztwa naukowo-badawczego, kształcenia studentów i doktorantów, organizowania szkoleń, kursów, konferencji naukowych, staży i praktyk oraz  wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń.

Stażyści w stopniu magistra i doktora odbywający praktykę w MediSensonic będą finansowani przez spółkę. Przewidywane jest też opracowanie wspólnych patentów naukowych i grantów, a także publikacji naukowych.

„Wykwalifikowani i doświadczeni stażyści to dla naszej firmy potencjalni pracownicy. Liczymy na to, że będą wydawać publikacje naukowe, co wzmocni prestiż samych autorów, WAT jako ich uczelni oraz naszej firmy, jako pracodawcy. Na takiej współpracy skorzystają więc wszyscy. Nasza współpraca nie ograniczy się do realizowania staży. Jesteśmy również zainteresowani komercjalizacją wybitnych rozwiązań inżynieryjnych powstałych w Wojskowej Akademii Technicznej. Wiele pomysłów oraz projektów WAT realizowanych na wysokim TRL jest związanych ze zdrowiem, diagnostyką lub może zostać przeniesionych do obszaru zwanego MedTech. Jesteśmy dumni, że możemy w tym zakresie współpracować z jedną najlepszych uczelni technicznych w Polsce” – podkreślił Robert Gromada, prezes Zarządu MediSensonic.

Współpraca pomiędzy WAT a spółką będzie przebiegać m.in. w obszarze techniki mikrofalowej, technik optycznych, przetwarzania sygnałów oraz informatyki technicznej. To tematyka bliska obu stronom. Projekty badawcze w tych obszarach prowadzą wydziały akademickie WAT, w tym m.in. Wydział Elektroniki, Instytut Optoelektroniki i Wydział Cybernetyki. MediSensonic, jako  firma działająca w branży MedTech, rozwija techniki umożliwiające bezpieczną i bezinwazyjną diagnostykę medyczną. Zespół badawczo-rozwojowy spółki tworzą doświadczeni eksperci medyczni, a także naukowcy i inżynierowie specjalizujący się w diagnostyce mikrofalowej, fotonowej i sensorycznej.

Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowy WAT

fot. Mariusz Maciejewski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here