Wspólnie dla zdrowia – IV Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

1575

Skuteczny model opieki zdrowotnej i leczenia pacjentów zależy od  efektywnego łączenia profesjonalnej wiedzy z nowatorską diagnostyką, dostępem do leków i nowoczesnych terapii. Jak urzeczywistnić taki system w praktyce w obliczu wyzwań Value Based Healthcare i Value Besed Pricing, debatowali w Warszawie 5 marca uczestnicy  IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej. Krajowi i zagraniczni eksperci  z wielu dziedzin medycyny dyskutowali nad kompleksowym i zindywidualizowanym podejściem do chorych z uwzględnieniem racjonalnego wydatkowania środków na leczenie.

 – Sukces wdrażania i upowszechniania takiego modelu  zależy w dużej mierze od dialogu wszystkich interesariuszy rynku ochrony zdrowia – podkreślał prof. dr hab. nauk o zdrowiu Adam Fronczak, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Rady Programowej IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej. – Nowe rozwiązania systemowe, zapewniające efektywność kosztową leczenia pacjentów są przyszłością medycyny.

Co roku  Forum gromadzi szerokie grono wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie ochrony zdrowia. – Podstawą w szybkim identyfikowaniu problemów zdrowotnych jest kompleksowa diagnostyka – zaznaczała dr n. med. Beata Jagielska, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej. –Dzięki miernikom efektów zdrowotnych zmieniają się modele świadczenia usług i refundacji na całym świecie. Chcemy te zasady wprowadzić także w Polsce, aby jak najefektywniej wykorzystywać środki na ochronę zdrowia.

Obecnie rankingi szpitali opierają się głównie na podstawowych wskaźnikach klinicznych takich jak liczba pacjentów, umieralność i zakażenia. – Uważam, że nie dają one pełnego obrazu jakości świadczeń, dlatego dążymy do usprawnienia systemu ochrony zdrowia z uwzględnieniem efektywności kosztowej.  Cieszę się, że mamy szerokie poparcie środowiska medycznego, i że nasze forum zostało objęte patronatem inicjatywy „Wspólnie dla zdrowia”.   

W panelach dyskusyjnych eksperci rozważali możliwości zastosowania w praktyce idei Value  Based Healthcare (medycyny opartej na wartości)  i Value Besed Pricing (polityce cenowej dostosowanej do wartości).

Uznanie dla roli medycyny personalizowanej w dążeniu do poprawy kondycji zdrowotnej polskiego społeczeństwa wyraził również Prezydent RP Andrzej Duda w przesłaniu adresowanym do organizatorów, w którym napisał m.in.. Medycyna personalizowana to otwarcie nowych perspektyw, niezwykle obiecujących dla pacjentów dotkniętych ciężkimi chorobami. Jej istotą jest przełomowe myślenie o wyzwaniach dotyczących diagnozowania i leczenia. Dzięki osiągnięciom genetyki oraz pokrewnych dziedzin wiedzy
pogłębia się świadomość nauk medycznych, że nie istnieją uniwersalne metody terapii i że niezbędne jest indywidualne podejście do pacjenta. Medycyna personalizowana, korzystająca z ogromnie innowacyjnych rozwiązań, odgrywa coraz ważniejszą rolę w wielu krajach świata
i stanowi bez wątpienia drogę w przyszłość.

Forum jest wyjątkową okazją  do debaty nad możliwościami rozwoju medycyny opartej na wartości i miejscem doświadczenia interdyscyplinarnego podejścia do tematu służby pacjentowi w ujęciu medycyny personalizowanej, ale przede wszystkim przestrzenią osobistego rozwoju, który pozwoli na wprowadzanie daleko idących zmian i zapoczątkuje nowoczesne spojrzenie na problematykę medycyny personalizowanej w Polsce, korzystne zarówno dla pacjenta, jak i dla systemu ochrony zdrowia.

Refleksjami na temat medycyny personalizowanej podzielił się z uczestnikami Forum również Łukasz Szumowski minister zdrowia, który zauważył, że  wiedza zaczyna znacznie wyprzedzać procesy decyzyjne o wpływie na zdrowe całej populacji; o postępowaniu i rodzaju świadczeń, które możemy zaproponować danemu pacjentowi. Dodał, że regulator – Ministerstwo Zdrowia czy Narodowy Fundusz Zdrowia – musi podejmować decyzję na podstawie dużych baz danych i wiedzy o tym, jak informacje o ryzykach dla pacjenta mogą przełożyć się na ryzyko zdrowia publicznego, populacyjne, ale również kosztowo-efektywne.

Wspomniał też o roli powołanej niedawno Agencji Badań Medycznych, która powinna brać aktywny udział w projektowaniu badań klinicznych w obszarze medycyny spersonalizowanej.

Rolą Agencji ma być wspieranie rozwoju badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych, w tym m.in. niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, jak również badań procesów leczniczych, a także badań i interwencji epidemiologicznych, analiz i modelowania dużych publicznych zbiorów danych w ochronie zdrowia oraz badań dotyczących zarządzania, rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia.

(JC)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here