Współpraca partnerska między WWF a Ørsted

906

Nawiązanie nowej, globalnej współpracy partnerskiej pomiędzy WWF a Ørsted, pozwoli na działania na rzecz ochrony klimatu i różnorodności biologicznej oceanów. Ma przyspieszyć wdrażanie rozwiązań na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, które zwiększą różnorodność biologiczną oceanów i pomogą osiągać cele dla klimatu i różnorodności biologicznej na skalę globalną.

Zmiany klimatu prowadzą do przyspieszenia utraty bioróżnorodności, ponieważ kluczowe ekosystemy oraz fauna i flora znacząco cierpią w wyniku podwyższania się temperatury na świecie. Oceany już odgrywają znaczącą rolę w łagodzeniu zmian klimatu, jednak nie są one w doskonałej kondycji, co oznacza, że ich zdolność do ich łagodzenia jest zagrożona. Do wyeliminowania tych powiązanych ze sobą kryzysów niezbędna jest transformacja energetyczna.

Podejście zintegrowane

Oczekuje się, że w tym dziesięcioleciu globalna wydajność zainstalowanych farm wiatrowych wzrośnie siedmiokrotnie. Jest to dobra wiadomość dla klimatu i dla przyrody, ponieważ w ten sposób zostaną zastąpione szkodliwe dla środowiska paliwa kopalne. Kryzysy klimatyczny i środowiska są ze sobą ściśle powiązane. Jednak często kwestie te są rozpatrywane osobno, bez uwzględniania wpływu czy synergii.

Dyrektor generalny WWF International Marco Lambertini mówi: „Planowany rozwój morskiej energetyki wiatrowej może mieć negatywny wpływ na różnorodność biologiczną, jeśli zostanie przeprowadzony niewłaściwie. Jeśli jednak zostanie zrealizowany dobrze, jest w stanie wspierać i zwiększać różnorodność biologiczną oceanów oraz tworzyć pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną netto. To dlatego partnerstwo Ørsted i WWF jest tak ważne dla rozwoju morskiej energii wiatrowej o pozytywnym wpływie netto na ocean. Jest ono ambitne, ale absolutnie konieczne”.

Prezes grupy i dyrektor generalny Ørsted Mads Nipper mówi: „Rządy przyspieszają działania pozyskiwania morskiej energii wiatrowej, aby uniezależnić się od paliw kopalnych i móc dostarczać energię zrównoważoną na świecie. Jeśli projekty morskiej energetyki wiatrowej będą właściwie realizowane, mogą zwiększyć różnorodność biologiczną oceanów i poprawić stan oceanów. W ten sposób wyeliminujemy zarówno kryzys klimatyczny, jak i bioróżnorodności”. Kontynuuje: „Wspólne przeciwdziałanie zmianom klimatu i utracie różnorodności biologicznej pozwala na bardzo potrzebną zmianę sposobu, w jaki rządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa będą pracowały nad rozwiązaniem tych powiązanych ze sobą kryzysów. Rozwiązania muszą się wzajemnie uzupełniać, a nie działać na swoją szkodę”.

Aby tak się mogło stać, współpraca partnerska będzie miała następujące rezultaty:

●            innowacje i testowanie rzeczywistych inicjatyw, które ogólnie poprawiają różnorodność biologiczną oceanów i które mogą zostać wykorzystane jako dodatkowe środki osiągania pozytywnego wpływu netto na różnorodność biologiczną;

●            opracowanie rekomendacji z podstawami naukowymi, które pozwolą rządom uwzględniać wymogi dotyczące różnorodności biologicznej oceanów w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej;

●            zrzeszenie tych, którzy korzystają z dobrodziejstw oceanu, i tych, którzy pragną je chronić i realizować wspólny cel stworzenia dekarbonizowanego systemu energii, niezakłócającego możliwości ochrony przyrody wodnej i jej regeneracji.

Potrzeba nowych rozwiązań

Jednym z kluczowych wyzwań jest to, jak pogodzić zwiększoną bioróżnorodność z rozwojem morskiej energii wiatrowej. Potrzebne jest nowe i innowacyjne podejście do planowania przestrzennego obszarów morskich oparte na ekosystemie, które uwzględnia zintegrowane działania w realizacji celów ochrony klimatu i różnorodności biologicznej. Celem współpracy partnerskiej będzie przyspieszenie międzynarodowej debaty i współpracy niezbędnej do realizacji tej fundamentalnej globalnej zmiany.

Aby ją zapoczątkować, Ørsted i WWF zaproszą czołowych ekspertów do omówienia najlepszej drogi na przyszłość podczas wspólnego wydarzenia na COP27. Jednym z ambitnych celów współpracy partnerskiej będzie konieczność uwzględniania w specyfikacjach przetargowych ochrony i odbudowy natury przez rządy na całym świecie.

Modele przywracania bioróżnorodności w oceanach i modele najlepszych praktyk

Współpraca partnerska rozpocznie się od wspólnego projektu odbudowy ekosystemu morskiego na Morzu Północnym, wspieranego przez czołowych naukowców w tej dziedzinie. W jej ramach zostaną opracowane nowe metody i technologie korzystne dla ekosystemu oceanicznego. Prace te będą ściśle monitorowane i dokumentowane, co pomoże udoskonalić najlepsze podejście do zwiększania skali działań i dostarczania morskiej energii wiatrowej o pozytywnym wpływie netto na różnorodność biologiczną wód.

Ten pierwszy projekt regeneracji ma ulepszyć metody przywracania populacji wysoce uszczuplonych gatunków odpowiedzialnych za budowę raf do odpowiedniego poziomu w Morzu Północnym, zwłaszcza jeśli chodzi o rodzime ostrygi (Ostrea edulis) i małże końskie (Modiolus modiolus). Gatunki te są uważane za istotnych budowniczych ekosystemów, ponieważ tworzone przez nie biogenne rafy stanowią ważne siedlisko dla wielu innych gatunków morskich.

Rozwiązania zrealizowane przez pięć lat współpracy partnerskiej będą wspierać zarówno ambicje Ørsted w zakresie różnorodności biologicznej do 2030 r., jak i wyraźne wezwanie WWF do powstrzymania i odwrócenia utraty różnorodności biologicznej do 2030 r.

Informacje o WWF

WWF jest niezależną organizacją zajmującą się ochroną przyrody. Popiera ją ponad 30 milionów osób. Działa w prawie 100 krajach. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego planety i zbudowanie przyszłości, w której ludzie żyją w harmonii z przyrodą, poprzez ochronę różnorodności biologicznej na świecie, zapewnienie zrównoważonego wykorzystania odnawialnych zasobów naturalnych oraz ograniczanie zanieczyszczeń i marnotrawstwa. Więcej informacji o WWF znajduje się na www.wwf.org i www.wwf.dk.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here