Współpraca uczonych i przedsiębiorców

1164

Uniwersytet Zielonogórski i Krajowi Producenci Leków rozpoczynają współpracę w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, komercjalizacji wyników realizowanych wspólnie projektów, a także organizacji praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów w firmach farmaceutycznych.  List intencyjny między Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego a Instytutem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisany został 27 sierpnia br. w Zielonej  Górze.

– Cieszymy się, że nasza uczelnia rozpoczyna współpracę z najbardziej innowacyjną gałęzią przemysłu. Myślę, że największymi beneficjentami tej współpracy będą studenci kierunku biotechnologii – powiedział rektor elekt prof. Wojciech Strzyżewski

–  Mamy nadzieje, że takie inicjatywy przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Jej rozwój wymaga współpracy uczelni i instytutów badawczych dysponujących potencjałem naukowym oraz przedsiębiorców absorbujących nowe technologie – dodał Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.

Uniwersytet Zielonogórski jest uczelnią, która bardzo dynamicznie się rozwija. Postała w 2001 r. w wyniku połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W roku akademickim 2019/2020 kształci blisko 10 tys. studentów. Biotechnologia jest jednym z młodszych kierunków studiów i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na kadry dla innowacyjnej gospodarki. Od kilkunastu lat w Zielonej Górze kształcą się też pielęgniarki, od  2015 r. lekarze, a najmłodszy kierunek to ratownictwo medyczne (od 2 lat).

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego reprezentuje 18 wiodących krajowych producentów leków. Zrzesza firmy polskie i te, które zdecydowały się w Polsce rozpocząć działalność produkcyjną.

Współpraca biznesu z nauką

Choć z roku na rok w Polsce rośnie zainteresowanie środowisk akademickich kooperacją z przedsiębiorcami, to nadal transfer wiedzy do technologii napotyka wiele barier.  Trudno wciąż pogodzić cele i priorytety obydwu stron. Celem pracy naukowców jest dokonywanie przełomowych odkryć, biznes koncentruje się na szybkim rozwoju projektu do gotowego produktu.  Tymczasem dla poprawy wskaźników innowacyjności naszego kraju współpraca między nauką i biznesem jest konieczna. Zwłaszcza że w wyliczanym przez Bloomberga indeksie innowacyjności jesteśmy dopiero na 25. miejscu. Przemysł farmaceutyczny jest branżą strategiczną dla poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.Wiele firm farmaceutycznych kooperuje już z uniwersytetami w naszym kraju. Pierwszy raz jednak współpracę taką zaczyna związek pracodawców producentów leków.

Branża farmaceutyczna najbardziej innowacyjną

Jak wynika z danych GUS, produkcja wyrobów farmaceutycznych jest najbardziej innowacyjną branżą w Polsce .Najwięcej (52 proc.) przedsiębiorstw innowacyjnych stanowią wytwórcy wyrobów farmaceutycznych, którzy wyprzedzają producentów komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych. Przemysł farmaceutyczny znajduje się też na pierwszym miejscu we wprowadzaniu innowacji produktowych. – Jednak zyski z komercjalizacji wynalazków polskich uczonych są jednak często konsumowane zagranicą. Dlatego tak ważna jest kooperacja nauki z krajowym biznesem – zaznacza Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF.  – Jeśli chcemy gonić takie kraje jak Szwajcaria, gdzie nakłady branży farmaceutycznej na B+R są jednymi z najwyższych, musi rosnąć rentowność krajowych firm farmaceutycznych. Mając jedne z najniższych cen leków w Europie i nie promując w żaden sposób krajowych producentów, nigdy się to nie uda – dodaje Krzysztof Kopeć.

 Biotechnologia – perspektywiczna gałąź gospodarki

Przyszłością nowoczesnej medycyny jest biotechnologia. To także perspektywiczna gałąź gospodarki, która ma w Polsce duże szanse rozwoju. Do tego potrzebny jest przyjazny ekosystem, na który złożą się stymulujące do rozwoju  ramy prawne, system finansowania, dobrze wykształcone kadry oraz współpraca sektora przemysłu i nauki. Wygasanie patentów na leki biologiczne umożliwia krajowym firmom rozpoczęcie produkcji leków biologicznych równoważnych. W wyniku konkurencji na rynku ich ceny spadają, dzięki czemu terapia te stają się bardziej dostępne. Dlatego chcąc wspierać rozwój biotechnologii w Polsce należy automatycznie obejmować refundacją krajowe leki biologiczne, które ze względu na konkurencyjne ceny umożliwiają objęcie leczeniem większej liczby pacjentów.

– Dla nas jest to wielka szansa zarówno dla rozwoju naukowego, jak i dla kształcenia studentów. Planujemy uruchomienie specjalności biotechnologia farmaceutyczna. Studenci będą dobrze przygotowani m.in. dzięki możliwości odbycia praktyk i staży w firmach produkujących leki. Natomiast absolwenci będą mogli podjąć niezwykle ciekawą i dobrą pracę. Także współpraca naukowa w zakresie rozwiązywania problemów technologicznych zapowiada się interesująco. Zaangażujemy nasz potencjał naukowy. Bardzo mnie cieszy chęć współpracy ze strony PZPPF. – mówi prof. Leszek Jerzak.

Zakres współpracy

Podpisany w Zielonej Górze list intencyjny przewiduje prowadzenia wspólnych prac rozwojowych i badań naukowych oraz realizację projektów związanych z opracowywaniem innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, a także ich wdrażanie i komercjalizację. Zakłada też wspólny udział w programach badawczych MNiSW, Unii Europejskiej oraz w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i wspólnotowych. Zaplanowano również przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji studentów i absolwentów Instytutu Nauk Biologicznych Uczelni, w szczególności poprzez udział firm członkowskich PZPPF w formułowaniu oczekiwań, co do umiejętności i kwalifikacji absolwentów Instytutu, proponowaniu tematów i realizacji prac dyplomowych, organizowaniu praktyk i staży studenckich oraz staży dla absolwentów. Elementem współpracy będzie też zaproponowany przez resort przedsiębiorczości program doktoratów wdrożeniowych. W jego ramach została uruchomiona nowa ścieżka kariery akademickiej dla doktorantów, którzy otrzymując stypendium z MNiSW mogą w ramach doktoratu podjąć współpracę z  przedsiębiorcami, by rozwiązać konkretny technologiczny problem firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here