Współpraca włosko-polska w obszarze lotnictwa i kosmonautyki

864

Włoskie i polskie firmy oraz instytucje z sektora lotniczego i kosmicznego spotkały się 4 grudnia w Warszawie podczas pierwszego Italian-Polish Aerospace Forum, aby wzmocnić więzi przemysłowe pomiędzy obydwoma państwami. Organizatorem Italian-Polish Aerospace Forum jest Ambasada Włoch w Polsce, przy wsparciu ITA/ICE – Agencji Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich oraz Włoskiej Izby Handlowo – Przemysłowej w Polsce.

Celem tego wydarzenia jest rozwój współpracy włosko-polskiej w bardzo ważnych sektorach przemysłu: lotniczym i kosmicznym. Obecność, na tej konferencji prezesów agencji kosmicznych obydwu państw daje nie tylko szansę na dalszą współpracę w przyszłości tutaj w Polsce, ale także możliwość ekspansji w Europie – powiedział
J.E. Aldo Amati, Ambasador Republiki Włoskiej w Polsce.

Sektor przemysłu kosmicznego i lotniczego to wzrastająca i rozwijająca się gałąź gospodarki we Włoszech. Obecnie, ponad 800 przedsiębiorstw z tego sektora zatrudnia około 60 tysięcy pracowników. Znaczna część obrotu z tego obszaru generowana jest na rynkach międzynarodowych. Współpraca w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii to spoiwo, które daje możliwość wspólnego rozwoju wśród państw europejskich.

Dla Polski i Włoch przemysł lotniczy i kosmiczny są bardzo ważne. Należy podkreślić, że obok takich gigantów jak Leonardo, istnieje sieć ponad tysiąca małych i średnich przedsiębiorstw, które są bardzo wyspecjalizowane
i są ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw dla wielkich graczy z sektora aerospace we Włoszech i na świecie – powiedział Antonino Mafodda, Dyrektor ITA/ICE – Agencji Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich
w Polsce.

– Idea Italian-Polish Aerospace Forum narodziła się wśród włoskich instytucji ulokowanych w Polsce po to, by wspierać ten szczególny sektor. Zależy nam na zacieśnianiu stosunków między włoską i polską branżą aerospace
i na sprowadzeniu do Polski innych, mniejszych przedsiębiorstw, aby poprzez współprace z polskimi firmami kreować nową technologiczną rzeczywistość w obszarze kosmicznym i lotniczym – dodał Piero Cannas, Prezes Włoskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce.

Italian-Polish Aerospace Forum jest doskonałą okazją dla polskich firm sektora lotniczego i kosmicznego do nawiązania pierwszych kontaktów z włoskimi odpowiednikami tej branży oraz wymiany doświadczeń. Ze strony instytucjonalnej
w Forum uczestniczyli przedstawiciele rządów zarówno Polski jak i Włoch, agencji kosmicznych obu państw, Agencji Rozwoju Przemysłu, włoskiego zrzeszenia AIAD – Italian Industries Federation for Aerospace oraz polskich instytutów naukowo-badawczych i uczelni wyższych.

– Rodzimy przemysł kosmiczny charakteryzuje się wysoką kulturą współpracy świata nauki i biznesu. To stosunkowo nowa branża w Polsce. Dlatego być może łatwiej było jej przełamać pewne bariery dzielące te dwa światy, a także bez kompleksów wejść na globalne rynki. Na takim sieciowym modelu współpracy chcielibyśmy w przyszłości oprzeć całą polską gospodarkę. Od 2012 r. jesteśmy członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej i obserwujemy dynamiczny wzrost polskich firm w sektorze aerospace – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Marcin Ociepa.

Oprócz małych i średnich przedsiębiorstw oraz koncernu Leonardo, który jest partnerem strategicznym Forum i zarazem właścicielem zakładów PZL Świdnik, w wydarzeniu wzięły udział także kluczowe dla branży lotniczej i kosmicznej podmioty: między innymi dziewięć włoskich firm, dwa polskie i dwa włoskie klastry, a także Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Grupa WB.

Prezes Leonardo Polska, Marco Lupo podkreślał rolę innowacji w przemyśle aerospace oraz wspólnego działania w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki, które prowadzi do międzynarodowych sukcesów:

– Polska i Włochy posiadają znaczący potencjał, by odnieść możliwie najlepsze korzyści z dalszego rozwoju współpracy w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki. Obydwa państwa mają podobne wymagania w wielu obszarach, a zarówno doświadczenia w Europie jak i w ramach NATO wielokrotnie pokazały, że wspólne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju nowych, zaawansowanych programów prowadzą do nadzwyczajnych wyników w zakresie korzyści gospodarczych, bezpieczeństwa i zdolności obronnych oraz możliwości eksportowych. Ponadto wzmocnienie tej współpracy pozwoliłoby Polsce na ekspansję w nowych obszarach lub utrzymanie się w czołówce innowacyjności i konkurencyjności w sektorach, w których polski przemysł ma już ugruntowaną i strategiczną obecność. Leonardo odegrało już znaczącą rolę w tym przedsięwzięciu.  Przemysł włoski i polski wspólnie mogą nadal być liderami w sferze innowacji.

Po konferencji odbyły się spotkania networkingowe pomiędzy polskimi i włoskimi firmami. Forum zakończyło się uroczystą kolacją.

Więcej informacji: https://forumaerospace.com/pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here