Współpraca z USA w sektorze kosmicznym i nowych technologii

352

Zacieśnianie współpracy pomiędzy podmiotami sektora kosmicznego Polski i USA w celu zwiększenia bezpieczeństwa militarnego naszego kraju to główny temat rozmów ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka z przedstawicielami administracji Stanów Zjednoczonych ds. bezpieczeństwa międzynarodowego.

Podczas wtorkowych rozmów w Waszyngtonie ministrowi Nowakowi towarzyszył prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Koordynatorem polskiej polityki kosmicznej jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zaś POLSA jest jednostką podległą MRiT.

Zadaniem Agencji jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej. POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Odpowiada za promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą.

Zacieśniamy współpracę z USA, aby jak najszybciej wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju dzięki najnowszym narzędziom nawigacyjnym, telekomunikacyjnym i obserwacyjnym. Chcemy, aby Polska mogła nie tylko korzystać z amerykańskich technologii, ale też uczestniczyć w ich rozwoju  – mówił minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

Technology Safeguard Agreement – porozumienie o ochronie technologii

Minister Piotr Nowak spotkał się z podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Bonnie Denise Jenkins i asystentem sekretarza stanu ds. bezpieczeństwa międzynarodowego Eliotem Kangiem. Tematem rozmów była współpraca POLSY z amerykańskimi firmami z branży kosmicznej oraz procedowanie porozumienia TSA umożliwiającego sprowadzenie do Polski systemu wynoszenia satelitów na niską orbitę Ziemi.

Minister podkreślał podczas spotkania, że podpisanie porozumienia o ochronie technologii TSA (Technology Safeguard Agreement) między oboma krajami wzmocni możliwości obronne całej Unii Europejskiej. – Porozumienie o ochronie technologii ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia polskiej współpracy z USA na kosmicznym rynku. Jego podpisanie przyspieszyłoby współpracę i rozwój, zwłaszcza w dziedzinie technologii wynoszenia w przestrzeń kosmiczną oraz umożliwiłoby bliższą współpracę między naszymi przedsiębiorstwami – zaznaczył minister Nowak podczas spotkania z podsekretarz Jenkins.

Minister podkreślił, że podpisanie porozumienia TSA pomiędzy naszym krajem a USA umożliwi w niedługiej przyszłości starty kosmiczne z Polski, co przede wszystkim podniesie możliwości obronne całej Unii Europejskiej. – Uzyskanie niezależności w umieszczaniu satelit na niskiej orbicie okołoziemskiej otworzy również nowy potencjał dla przemysłu kosmicznego w Polsce i Unii. Będzie to nowa, znacząca usługa dla przemysłu kosmicznego w naszym kraju i Europie Środkowej – mówił minister Nowak podczas rozmowy z Eliotem Kangiem.

Rozwój polskiego sektora kosmicznego

Polska polityka kosmiczna opiera się na rządowym dokumencie “Polska Strategia Kosmiczna”, przyjętym przez Radę Ministrów 26 stycznia 2017 r. Polski sektor kosmiczny od kilku lat dynamicznie się rozwija – mówił minister amerykańskim partnerom. Podkreślił, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii postrzega sektor kosmiczny jako branżę wysokich technologii, która może przyczynić się do stworzenia nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki. – Chcemy, aby nasza gospodarka w jeszcze większym stopniu opierała się na wiedzy, innowacyjności i postępie technologicznym – dodał  minister.

Nowe możliwości dla budowy sektora kosmicznego w Polsce stworzyło przystąpienie do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 r. Umożliwiło ono polskim podmiotom udział w programach i projektach ESA, a także dostęp do infrastruktury badawczej Agencji, staży i szkoleń. Obecnie Polska uczestniczy w 10 programach ESA.

Minister podkreślił, że polski sektor kosmiczny jest branżą stosunkowo młodą, ale rozwiniętą. Specjalizuje się m.in. w takich dziedzinach jak: oprogramowanie kosmiczne i naziemne, mechanika precyzyjna, robotyka, optyka, optoelektronika, awionika, systemy orientacji i korekcji orbitalnej, systemy zasilania, technologie materiałowe i kompozytowe, technologie mikrofalowe oraz napędowe, w tym materiały pędne.

Współpraca sektorowa

Podczas spotkania z podsekretarzem ds. wzrostu gospodarczego, energii i środowiska Jose Fernandezem minister poruszył kwestię polsko-amerykańskiej współpracy w zakresie przemysłów obronnych i elektroniki oraz wspólnej polityki wobec kryzysu Rosja-Ukraina, a w szczególności koordynacji sankcji wobec Kremla.

Minister omówił także temat współpracy w sektorze energetycznym. – Naszym celem jest zapewnienie większej dywersyfikacji źródeł energii. Zaangażowanie i wsparcie USA dla naszych wysiłków w tym zakresie ma kluczowe znaczenie – mówił minister Nowak podczas spotkania z podsekretarzem Fernandezem.

Poinformował, że Polska aktywnie realizuje strategię dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu. W tym kontekście minister Nowak wymienił zakup amerykańskiego skroplonego gazu LNG. – Nasze kontrakty na amerykańskie LNG uważamy za ważne kroki w budowaniu konkurencyjnego rynku gazu nie tylko dla Polski, ale także dla innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które zyskują możliwość dostępu do LNG poprzez Polskę – powiedział.

Poinformował, że obecnie pracujemy nad zwiększeniem zdolności regazyfikacyjnej terminalu LNG w Świnoujściu. Planujemy także zwiększyć zdolności importowe LNG poprzez uruchomienie terminalu Pływających Jednostek Magazynowo-Rejestrowych w Gdańsku.

Minister rozmawiał także o programie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Podkreślił, że ten rodzaj energii jest najtańszym sposobem na przeprowadzenie zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce. Ma ona zastąpić węgiel jako źródło bezpieczeństwa i konkurencyjności gospodarki, a także zapewni stabilność dostaw i bezpieczeństwo energetyczne.

Minister odbył także rozmowę z dyrektorem generalnym Finance Corporation (Międzynarodowa Korporacja Finansowania Rozwoju – DFC) Scottem A. Nathanem w sprawie uczestnictwa korporacji w Funduszu Inwestycyjnym Inicjatywy Trójmorza. Poruszono kwestię akcesji Polski do G20, współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i transformacji, w celu zapewnienia korzystnych cech energii dla przemysłu.

Minister rozwoju i technologii spotkał się także z przedstawicielami firmy Dell. Polska potrzebuje silnych partnerów, aby przyspieszyć transformację cyfrową i zadbać o swoje cyberbezpieczeństwo – mówił minister. (MRiT)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here