Wybitny genetyk zwierząt doktorem honoris causa UP w Lublinie

420

Prof. Marek Świtoński, wybitny specjalista w zakresie genetyki zwierząt domowych, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uroczystość była jednym z punktów programu obchodów 70-lecia Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

Władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie doceniły wybitnego genetyka zwierząt za jego wkład i zaangażowanie na rzecz nauki i jej popularyzacji. To pierwszy tytuł doktora honoris causa, który otrzymał związany z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu uczony. Od kilkudziesięciu lat prof. Marek Świtoński współpracuje z lubelską uczelnią. To dla niego miejsce szczególne – pół wieku temu właśnie w tym ośrodku pracowali najlepsi polscy genetycy i biolodzy.

Prof. dr hab. Marek Świtoński kieruje obecnie Katedrą Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UP w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół cytogenetyki, genomiki i diagnostyki chorób genetycznych.

Do swoich głównych osiągnięć badawczych zalicza: opis zaburzeń mejotycznej koniugacji chromosomów (obserwacja kompleksów synaptonemalnych w mikroskopie elektronowym) unosicieli mutacji chromosomowych, udział w opracowaniu wzorców kariotypu trzech gatunków z rodziny psowatych (pies, lis polarny i jenot chiński) oraz budowie cytogenetycznych map genomu pięciu gatunków (pies, lis pospolity, lis polarny, jenot chiński i świnia), identyfikację licznych markerów DNA związanych z otłuszczeniem świń oraz poznanie podłoża cytogenetycznego lub molekularnego wrodzonych wad rozwojowych (głównie zaburzeń rozwoju płci) lub obniżonej płodności. Jego publikacje były cytowane ponad 3100 razy (wg Web of Science All Databases), aktualny indeks Hirscha wynosi 26. W 2007 r. został wybrany na członka korespondenta, a w ubiegłym roku na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa towarzyszyła obchodom jubileuszu 70-lecia Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (pierwotnie Zootechnicznego). Powstał 1 września 1953 r. jeszcze w strukturach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W jego skład weszły wówczas cztery katedry tzw. pionu produkcji zwierzęcej, wyłączone z Wydziału Rolnego UMCS: Katedra Zoologii, Katedra Ogólnej Hodowli Zwierząt, Katedra Fizjologii i Żywienia Zwierząt oraz Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, w ramach której w 1952 r. powołano 2 zakłady: Hodowli Bydła oraz Hodowli Koni i Owiec. We wrześniu 1955 roku, już po powstaniu Wyższej Szkoły Rolniczej, włączono do Wydziału Katedrę Zoohigieny, która uprzednio funkcjonowała w strukturze Wydziału Weterynaryjnego.

Znaczącą poprawę bazy lokalowej Wydział uzyskał w 1969 roku, gdy oddano do użytku nowy gmach Collegium Zootechnicum. Rok później przeniesiono do niego wszystkie katedry produkcji zwierzęcej. W 2005 r. Wydział pozyskał kilkanaście pomieszczeń przy ulicy Dobrzańskiego (na Felinie). Obecna nazwa: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki funkcjonuje od 1 września 2019 roku. Zmiana nazwy podyktowana była faktem utworzenia Wydziału Biologii Środowiskowej, w struktury którego weszły dwie jednostki organizacyjne z Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

MK, źródło: UP w Lublinie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here