Wybory uzupełniające do władz FSNT-NOT w kadencji 2021 – 2025

879

Po 4 miesiącach od wyboru władz Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – NOT na czteroletnią kadencję  2021 – 2025, delegaci Rady Krajowej w formule on-line kontynuowali 24 stycznia drugą część posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego. Po przeprowadzeniu obowiązującej procedury formalnej, dokonali wyborów uzupełniających na dwa nieobsadzone wówczas stanowiska. Obrady prowadził Wacław Muzykiewicz, przewodniczący prezydium Rady Krajowej FSNT-NOT.

Głosowania poprzedził miły akcent związany z wręczeniem doradcy prezesa FSNT NOT Włodzimierzowi Hausnerowi Medalu Pamiątkowego im. Piotra Stanisława Drzewieckiego. W wyniku przeprowadzonych w trybie on-line wyborór, do Zarządu  Głównego FSNT-NOT dołączyła prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, a do Głównej Komisji Rewizyjnej Cezary Świstak, reprezentujący Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Sławomir Pataj i Wacław Muzykiewicz (fot) J.Kowalski

Jednym głosem przewagi nad kontrkandydatem Dawidem Myszką, prof. Bożena Kawalec-Pietrenko zwyciężyła w wyborczej konkurencji. Jako członek Zarządu Głównego FSNT-NOT zamierza zabiegać o aktywną współpracę z uczelniami technicznymi i profesjonalne kształcenie studentów.

Zainteresowania naukowe prof. B. Kawalec – Pietrenko koncentrują się na realizacji procesów w reaktorach wielofazowych , inżynierii procesów przetwórczych żywności, wytwarzaniu atrakcyjnych medycznie form farmaceutycznych oraz na problematyce zrównoważonego rozwoju. Jest członkiem wieku rad naukowych w wiodących instytutach  z branży chemicznej w Polsce m.in. Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, Instytutu  Chemii Przemysłowej oraz Instytutu i Techniki Chemii Jądrowej. Posiada bardzo bogaty dorobek naukowy i ogromne doświadczenie  zawodowe z pracy w krajowych i międzynarodowych organizacjach.

W dalszej części zebrania sprawozdawczo-wyborczego podjęto także uchwałę o przyjęciu w skład Prezydium Krajowej Rady trzech delegatów: – Sławomira Pataja ze Stowarzyszenia Technicznego  Odlewników Polskich, Adama Rylskiego ze Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Stefana Przybyłka ze Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.

Po zakończeniu procesu wyborczego głos zabrała Ewa Mańkiewicz-Cudny prezes  Zarządu Głównego FSNT-NOT. Podsumowała czteromiesięczną działalność władz, wybranych  we wrześniu 2021 roku na czteroletnią kadencję oraz  przedstawiła kierunki programowe Zarządu Głównego  FSNT-NOT na lata 2021 – 2025.

Pierwsze miesiące działalności nowego zarządu

W ciągu minionych 4 miesięcy zarząd aktywnie włączył się  w realizacje działań statutowych. Uczestniczył m.in. w spotkaniach makroregionu dolnośląskiego, integrującego środowisko, konferencji naukowo-technicznej pod hasłem EnergoMiting – poświęconej transformacji energetyki z wykorzystaniem źródeł energii elektrycznej OZE. Powołał zespół doradczy dotyczący gospodarowania nieruchomościami oraz do spraw biznesowo-ekonomicznych.

Do ważnych wydarzeń, które odbyły się jesienią ub. należały też działania adresowane bezpośrednio do młodego pokolenia w tym m.in. rozpoczęcie XLVIII Olimpiady Wiedzy Techniczne oraz podjęcie nowej inicjatywy związanej z przeprowadzeniem  konkursu „Inżynierowie dla Niepodległej” na opracowanie gry planszowej, który ma na celu przybliżenie polskich twórców techniki i ich dzieł. Projekt jest adresowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz do młodzieży podnadpodstawowych liceów ogólnokształcących oraz szkół branżowych.

Nowe wyzwania – dobre praktyki

Prezes ZG FSNT-NOT przedstawiła cały pakiet spraw na rzecz integracji środowiska technicznego i inżynierskiego wyznaczający kierunki działania na lata 2021-2025. – Kontynuujemy wszystko co jest dobre,  ale mamy też nowe wyzwania – powiedziała delegatom Ewa Mańkiewicz – Cudny.  – Zarząd Główny wyznaczył sobie pewne ramy programowe, które będzie realizował w tej kadencji. Chcemy aktywnie współpracować z makroregionami, uwzględniać sugestie i włączać je do tego planu.

Deklarowała zacieśnienie partnerskiej współpracy z samorządami zawodowymi, terytorialnymi i przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze nauki, techniki i gospodarki, stowarzyszeniami i towarzystwami naukowo-technicznymi m.in. Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym,  Polskim Towarzystwem Informatycznym,  Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Fundacją im. Tadeusza Marka oraz Akademią Inżynierską w Polsce.

Dla FSNT-NOT bardzo ważna będzie również współpraca z parlamentem, rządem i  poszczególnymi resortami, Prezydentem RP. W planach jest także zintensyfikowanie udziału w pracach komisji parlamentarnych, wyjście z ofertą programową do społeczeństwa, lepsze wykorzystanie sieci Terenowych Jednostek Organizacyjnych i Domów Technika

Wiele propozycji dotyczy też młodego pokolenia. Jest to m.in. powołanie klubów Młodego Inżyniera przy TJO i Domów Technika, organizowanie co dwa lata Forum Młodego Inżyniera, szersze zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi, kontynuacja OWT i konkursu Młody Innowator oraz konkursu na zaprojektowanie gry planszowej i gry komputerowej poświęconych wybitnym polskim twórcom techniki.  

Rozszerzone będą także działania na rzecz nauki, techniki i gospodarki. Należy do nich: Organizacja Kongresów Techników Polskich, konferencji, seminariów o tematyce poświęconej innowacyjności, nowym technologiom, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, zrównoważonemu rozwojowi.  Zarząd zmierza do utworzenia eksperckiego lobby inżynierskiego, zespołu ekspertów do opracowania opinii projektów legislacyjnych, aplikowania o granty w obszarze wspierania przedsiębiorczości.

Przewidziana jest także aktywna współpraca z agendami rządowymi i uczelniami, z Radą Główną Instytutów Badawczych oraz współpraca międzynarodowa, usprawnianie polityki ekonomicznej Federacji i rozwijanie form komercyjnych w celu pozyskiwania środków na działalność statutową.

Ważne uchwały

Na posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym delegaci podjęli też kolejne ważne uchwały o zwołaniu i organizacji XXVII Kongresu Techników Polskich, zatwierdzeniu składu Komitetów i Komisji, przyjęciu zmian regulaminowych dostosowanych do sytuacji pandemicznej w kraju, sprzedaży niewielkiej nieruchomość w Krynicy Morskiej, a także przyjęli  założenia budżetu  na 2022 rok, przedstawione przez dyrektora generalnego FSNT-NOT, Mariusza Płaczkiewicza.  (JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here