Wzajemne wsparcie w badaniach i wdrożeniach

1002

Porozumienie  o współpracy zawarte pomiędzy Agencją Badań Medycznych i Narodowym Centrum Nauki stworzy nowe możliwości realizacji wspólnych projektów zespołom badawczym.  Dokument podpisany przez prezesa Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosława Sierpińskiego oraz dyrektora Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniewa Błockiego obejmuje wzajemne wsparcie w wykorzystywaniu wyników badań oraz wdrażaniu innowacji do systemu ochrony zdrowia.

Celem zawartego porozumienia jest tworzenie wspólnych instrumentów finansowania i innych mechanizmów wspierających ciągłość i spójność realizacji badań naukowych i prac rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych
i epidemiologicznych. Porozumienie obejmuje także działania na rzecz komplementarności oferty programowej oraz działania wspierające umiędzynarodowienie oraz promocję polskiej nauki.

Porozumienie stworzy nowe możliwości realizacji wspólnych projektów zespołom badawczym, a także kontynuację badań podstawowych, które zakończyły się ciekawymi wynikami na etapie badań przedklinicznych. Długoterminowym celem inicjatywy jest doprowadzenie do wdrożenia odkryć, które w innym wypadku pozostały by jedynie na etapie badań podstawowych.

Jak komentuje prezes Agencji Badań medycznych dr Radosław Sierpiński – Istotne jest budowanie łańcucha finansowania badań od nauk podstawowych, przez prototypizację, aż do badań klinicznych i wdrożeń. Polska nauka musi stać się nauką użytkową i przekładać na dostęp do technologii. Wierzę, że biotechnologia może stać się przykładem i precedensem w polskich pracach B+R.

Współpraca między Agencją Badań Medycznych a Narodowym Centrum Nauki pozwoli na wypełnienie luki na rynku badań w postaci badań przedklinicznych, co w konsekwencji przyczyni się do rozpoczęcia skutecznych badań klinicznych. Ponadto, badacze uzyskają szansę na realizację projektów naukowych o szerszej perspektywie, nastawionych na dobro pacjenta już od etapu badań podstawowych.

Rozpoczynająca się współpraca pomiędzy NCN a ABM pozwoli na rozwijanie i wdrażanie pomysłów powstałych w wyniku realizacji projektów finansowanych przez NCN. Taki model wspólnego działania bardzo potrzebny w polskim systemie rozwijania nauki. Liczymy na wartościowe projekty badań klinicznych lub nowych terapii opartych na nowatorskich badaniach naukowych w obrębie tematyki dotyczącej chorób cywilizacyjnych – podkreśla prof. Zbigniew Błocki – dyrektor Narodowego Centrum Nauki. MS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here