X edycja konkursu Laur Innowacyjności rozstrzygnięta

540

      Już od 10 lat corocznie najlepsze innowacyjne produkty nagradzane są  w Konkursie im. Stanisława Staszica Laur Innowacyjności  organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelną Organizację Techniczną (FSNT NOT).  Uroczysta Gala tego  Konkursu za rok 2020odbyła się 30 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT.

Ta edycja Konkursu była objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Urzędu Miar, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Patentowego RP, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, patronatami marszałków kilku województw oraz patronatami medialnymi grupy czasopism. Organizatora Konkursu reprezentowała Ewa Mańkiewicz – Cudny, prezes FSNT NOT, a uroczystą Galę wraz z zaprezentowaną na jej koniec ciekawą częścią artystyczną (znakomity koncert fortepianowy) pfrowadziła znana i lubiana aktorka teatralna i filmowa Laura Łącz.

Celem tego Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a ideę przyświecającą temu przedsięwzięciu stanowi przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki powinno być  właśnie promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które z założenia mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności polskiej gospodarki.  

      Gośćmi i uczestnikami uroczystej Gali – oprócz laureatów i osób im towarzyszących – byli prezesi, dyrektorzy lub przedstawiciele patronów i partnerów, wysokiej rangi reprezentanci świata nauki i gospodarki, a także niemal w komplecie Zarząd FSNT NOT, liczni przedstawiciele stowarzyszeń naukowo- technicznych oraz dziennikarze mediów publicznych.

        Kapituła Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2020” pod przewodnictwem dr. hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, wiceprezesa FSNT-NOT przyznała 11 Laurów i 2 Wyróżnienia projektom innowacyjnym w 7 kategoriach konkursowych. Statuetki, popularnie zwane „Staszicami” oraz Wyróżnienia trafiły do następujących firm – laureatów X edycji Konkursu:

  • Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo  

Złoty Laur  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) za projekt: Ekologiczny układ uniepalniający do zastosowania w żywicy epoksydowej

Srebry Laur MMT Małgorzata Tasiemska  za projekt: Quick Level Pro

  •  Kategoria Górnictwo i hutnictwo

Złoty Laur  KGHM Polska Miedź S.A. Oddział  -Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”  za projekt: Maszyna frezująca i obrywająca 3230-AD dla utrzymania geometrii wyrobisk i urabiania warstw odspajających w kopalniach głębinowych

  •  Kategoria Informatyka, oprogramowanie

Złoty Laur ICsec S.A. za projekt: Scadvance XP- rozwiązanie typu IDS (intrusion detection system) do monitorowania i wczesnego ostrzegania przed cyberatakami, dedykowany dla sieci przemysłowych posiadających infrastrukturę automatyki przemysłowej

  • Automatyka

Złoty Laur  Sieć Badawcza Łukasiewicz- Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP  za projekt: System diagnostyki sieci trakcyjnej SPDST

  • Kategoria Technika wojskowa

Złoty Laur Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia za projekt: Specjalny ładunek wybuchowy „TAPIR”               Srebrny Laur Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych  za projekt:Wdrożenie prototypu Systemu Monitorowania Stanu Technicznego dla śmigłowca Mi-8   

Wyróżnienie  PCO S.A. za projekt: Lornetka Termowizyjna NPL-1T

  • Kategoria Włókiennictwo, inżynieria materiałowa

Złoty Laur  Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz  Instytut Badawczy Dróg i Mostów przy współudziale Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and  Automation (IPA), Stuttgart

za projekt: Nowa generacja farb pigmentowanych cynkiem o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych, Srebrny Laur  Politechnika Poznańska Instytut Technologii Materiałów za projekt: Sposób ciągłego wytwarzania biodegradowalnego polimerowego granulatu wzmacnianego długimi włóknami

  • Kategoria Usługi oraz inne rozwiązania i innowacje o charakterze społeczno – gospodarczym

Złoty Laur  T-Master Sp. z o.o  za projekt: T-MASTER System Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO), Srebrny Laur    Instytut Transportu Samochodowego  za projekt:  Opracowanie prototypu roweru elektrycznego dla osób z niepełnosprawnościami 

 Wyróżnienie   KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów  za projekt:Opracowanie i wdrożenie nowoczesnego sposobu podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie utrzymania ruchu w branży elektrycznej.

 Gala podsumowania X edycji Konkursu Laur Innowacyjności była także okazją do wręczenia nagród przyznanych w Konkursie TECHNICUS 2021 na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny. Konkurs ten ma za zadanie wspieranie i promowanie wydawców oraz autorów, których publikacje książkowe z zakresu techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim. (JOT- na podstawie informacji FSNT NOT)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here