XXV edycja „Polskiego Produktu Przyszłości” rozstrzygnięta

477

Innowacje to jeden z głównych motorów napędowych polskiej gospodarki. Ich wdrażanie jest najczęściej efektem dobrej współpracy świata nauki i biznesu. O tytuł Polskiego Produktu Przyszłości w XXV edycji konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ubiegało się blisko 150 innowacyjnych rozwiązań. Jury wyłoniło 18 twórców najbardziej przełomowych projektów, którym wręczono nagrody 20 kwietnia podczas uroczystej gali w Auli Fizyki na Politechnice Warszawskiej.

Nagrody konkursowe przyznawano w trzech kategoriach: produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, produkt przyszłości przedsiębiorcy, wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy. Wręczono również wyróżnienia, a także nagrody specjalne. Zdobywcy nagród głównych otrzymali po 100 tys. zł, a wyróżnieni – po 25 tys. zł.

W liście skierowanym do uczestników XXV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości, premier Mateusz Morawiecki napisał; „Dziękuję Państwu za to, że swoją umiejętnością adaptacji, imponującą wiedzą i kreatywnością budujecie pomyślność naszego kraju. Wierzę, że zaprezentowane przez Państwa rozwiązania będą skutecznie przyczyniały się do postępu technologicznego i gospodarczego. Szczególne słowa wdzięczności kieruję także do organizatorów przyznających te szczególne nagrody i wyróżnienia. Dziękuję za przyczynianie się do promocji wspaniałych osiągnięć Polaków.  

Podczas uroczystej Gali głos zabrali przedstawiciele patronów konkursu.

– Nagrodzone projekty to dowód na to, że nasza gospodarka i nauka rozwijają się coraz dynamiczniej, a polscy przedsiębiorcy i naukowcy mają swój istotny udział w szukaniu odpowiedzi na najważniejsze problemy społeczne i rozwojowe współczesnej cywilizacji. Wśród nagrodzonych są projekty związane z poszukiwaniem i przechowywaniem alternatywnych źródeł energii, czy sztuczną inteligencją, a także przetwarzaniem odpadów. Niezwykle istotne, jest także to, że nagroda przyznawana jest przedsiębiorcom, jednostkom naukowym, uczelniom, a także, co bardzo chciałbym podkreślić, projektom wspólnie zrealizowanym przez przedsiębiorców i naukowców – powiedział Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

– Innowacje stanowią siłę napędową gospodarki. Tworzenie nowych pomysłów, rozwijanie nowych technologii i wprowadzanie na rynek nowych produktów ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki. Od wielu lat Ministerstwo Rozwoju i Technologii aktywnie wspiera badania i prace rozwojowe różnego rodzaju instrumentami dedykowanymi polskim przedsiębiorcom oraz naukowcom. Gratuluję Państwu kreatywności i innowacyjności, jak również determinacji i wytrwałości, bez których końcowe produkty nie miałyby szansy się pojawić. Składam wyrazy ogromnego uznania dla wszystkich uczestników konkursu Polski Produkt Przyszłości – zaznaczył minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

– Patronowanie przedsięwzięciu, które już od 25 lat stwarza okazję do popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie to dla mnie prawdziwy zaszczyt. Cieszę się, że w jubileuszowej edycji zgłoszono blisko 150 nowatorskich projektów stworzonych przez polskie uczelnie i przedsiębiorców, będących owocem współpracy nauki i otoczenia gospodarczego. To niezwykle ważne, że ta inicjatywa pozwala utalentowanym wynalazcom zaprezentować swoje osiągnięcia i stwarza możliwość zaistnienia na rynku krajowym i międzynarodowym. Gratuluję zwycięstwa laureatom tegorocznej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Państwa sukcesy są niepodważalnym dowodem na to, jak wielki potencjał tkwi w polskiej nauce i przedsiębiorczości – przekazał w liście do uczestników minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Polski Produkt Przyszłości kończy 25 lat

– Spotykamy się dziś, żeby uhonorować twórców najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii zgłoszonych do konkursu. Przedsiębiorców i naukowców, którzy odważnie i wytrwale poszukują nowych, lepszych rozwiązań i aktywnie kształtują naszą lepszą przyszłość. 25-lecie konkursu skłania do podsumowań. Dziś konkurs Polski Produkt Przyszłości to już ponad 1600 innowacyjnych rozwiązań w niemal każdej dziedzinie, które zostały do nas zgłoszone, to ponad 200 nagrodzonych, wyróżnionych i wdrożonych pomysłów, które z powodzeniem są wprowadzane w życie, odpowiada­jąc na współczesne potrzeby. Jestem przekonany, że nagrodzone w tym roku projekty zawojują rynki – powiedział Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

– Polski Produkt Przyszłości to wyjątkowa inicjatywa, łącząca różne branże i projekty na różnych etapach realizacji. Jednak cel ich twórców zawsze pozostaje ten sam – bycie częścią rozwoju gospodarczego Polski oraz odpowiadanie na potrzeby społeczne. To właśnie dzięki Wam, drodzy laureaci 25. edycji Polskiego Produktu Przyszłości możemy wygrywać z wyzwaniami współczesności. Wy podjęliście to ryzyko, wiedząc przy tym, że dochodzenie do innowacji to ewolucja i niełatwy proces. Dlatego dziś mówię: „dziękuję!” ale także „proszę o więcej” – dodał dyrektor NCBR, dr Jacek Orzeł, zwracając się do nagrodzonych przedsiębiorców i naukowców.

Podsumowanie zgłoszeń konkursowych

W jubileuszowej, XXV edycji konkursu nagrody przyznano w trzech kategoriach: produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, produkt przyszłości przedsiębiorcy, wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.

Podczas oceny zgłaszanych projektów pod uwagę brano kryteria takie jak: poziom innowacyjności, przydatność cech lub funkcjonalności produktu dla jego użytkowników końcowych, potencjał rynkowy, poziom zaawansowania prac nad produktem, strategię wprowadzenia produktu na rynek, a także jego wpływ na środowisko. Dodatkowo punktowano posiadane patenty i zgłoszenia patentowe.

Projekty zgłoszone do rywalizacji ocenione zostały przez ekspertów branżowych oraz Kapitułę konkursu, w której zasiedli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, a także NCBR oraz PARP.

Łącznie do konkursu zgłoszonych zostało 148 projektów. Najwięcej, bo aż 129 z nich, wpłynęło bezpośrednio od przedsiębiorców. Przyjęto także 9 zgłoszeń konkursowych od instytucji szkolnictwa wyższego i nauki (takich jak uczelnie oraz instytuty naukowe i badawcze) i 10 zgłoszeń projektów realizowanych wspólnie przez takie instytucje i przedsiębiorców. Kapituła przyznała łącznie 18 nagród i wyróżnień.

Zwycięzcy XXV edycji Polskiego Produktu Przyszłości

Główne nagrody za swoje projekty – i tym samym tytuł Polskiego Produktu Przyszłości – otrzymali: Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Diagendo Sp. z o.o. oraz W2H2 Sp. z o.o. wraz z Politechniką Gdańską.

Pełna lista nagrodzonych projektów znajduje się poniżej.

Produkt przyszłości przedsiębiorcy

W kategorii „Produkt przyszłości przedsiębiorcy” nagrodę główną otrzymali twórcy innowacyjnego testu „EndoRNA qRT-PCR test” umożliwiającego diagnozę endometriozy opracowanego przez Diagendo Sp. z o.o.

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

– MMB SmartGridEnabler – regulator napięcia i symetryzator prądu przeznaczony do sieci niskiego napięcia dla operatorów systemu dystrybucyjnego, na których terenie istnieje dużo instalacji fotowoltaicznych, opracowany przez MMB Drives sp. z o.o.;

– Wielkogabarytowe drukarki 3DCP (3D Concrete Printing) automatycznie wytwarzające zbrojone struktury betonowe z kruszywem wykorzystujące autorską technologię druku 3D betonem opracowane przez REbuild Sp. z o.o.;

– Wood Pack – system konstrukcji szkieletowych budynków, składający się z modułowych elementów gotowych do montażu opracowany przez Wood Core House Sp. z o.o.

– innowacyjna platforma do nieinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej opracowana przez Hemolens Diagnostics Sp. z o.o.

Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy

W kategorii „Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy” nagrodę główną otrzymali twórcy „W2H2” – reaktora i sposobu do pirolizy odpadów przemysłowych lub komunalnych oraz do redukcji i oczyszczania gazu pirolitycznego z ciężkich węglowodorów i cząstek węgla. Rozwiązanie pozwala na utylizację niesortowanych odpadów do postaci karbonizatu (ok. 60% węgla) i odzysk energii w postaci gazu o dużej zawartości wodoru i opracowane zostało przez W2H2 Sp z o.o. oraz Politechnikę Gdańską.

W kategorii tej przyznano także dwa wyróżnienia dla produktów:

– System SARUAV do detekcji ludzi na zdjęciach lotniczych jako narzędzie wspierające poszukiwanie osób zaginionych opracowany przez Uniwersytet Wrocławski i SARUAV Sp. z o.o.;

– MesoCellA-Ortho – komórkowy produkt leczniczy terapii zaawansowanej dla zastosowań w ortopedii opracowany przez Uniwersytet Jagielloński i GALEN-ORTOPEDIA Sp. z o.o.

Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki

W kategorii „Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki” nagrodę główną otrzymał Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk za bezpieczny hybrydowy (dwupłaszczowy) zasobnik wodoru o wysokiej gęstości zmagazynowanej energii z ciągłym monitorowaniem szczelności. Nowatorska konstrukcja zbiornika odpowiada na zbliżające się zapotrzebowanie na nowe paliwa jakim będzie wodór.

Wyróżnienia w tej kategorii zdobyły projekty:

– HydroGEN – innowacyjny stałotlenkowy elektrolizer do wytwarzania bezemisyjnego wodoru opracowany przez Instytut Energetyki – Instytut Badawczy;

– Hogweed – urządzenie do mikrofalowego niszczenia roślin inwazyjnych opracowany przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Nagrody specjalne XXV edycji Polskiego Produktu Przyszłości

Jak co roku w ramach konkursu przyznano także nagrody specjalne.

Nagroda specjalna za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) trafiła do Holo4Labs Sp. z o.o. za innowacyjne oprogramowanie w technologii Rozszerzonej Rzeczywistości, korzystające z algorytmów AI (Voice Recognition, Computer Vision, Spatial Anchoring), które wpiera laboratoria w skutecznym przeprowadzaniu badań.

Nagrodę specjalną za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności) otrzymała Osmia Future Sp. z o.o. za rozwiązanie Osmia 4.0 do profesjonalnego zapylania upraw sadowniczych.

Nagroda specjalna Ministra Edukacji i Nauki trafiła do twórców projektu „W2H2” – reaktora i sposobu do pirolizy odpadów przemysłowych lub komunalnych oraz do redukcji i oczyszczania gazu pirolitycznego z ciężkich węglowodorów i cząstek węgla. Projekt zgłoszony przez W2H2 Sp z o.o. oraz Politechnikę Gdańską.

Nagroda specjalna Ministra Rozwoju i Technologii oraz Nagroda specjalna za produktw obszarze ekoinnowacji przypadła MMB Drives Sp. z o.o. za rozwiązanie MMB SmartGridEnabler – czyli aktywny regulator napięcia i symetryzator prądu w sieciach niskiego napięcia dla operatorów systemu dystrybucyjnego, na których terenie istnieje dużo instalacji fotowoltaicznych.

Nagrodę specjalną Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Nagrodę PARP i NCBR, przyznano autonomicznemu, elektrycznemu minibusowi Blees od Blees sp. z o.o., który służyć może jako uzupełnienie komunikacji publicznej.

Nagroda główna w każdej kategorii wyniosła 100 tys. zł. Wyróżnienia sięgnęły 25 tys. zł. Łącznie do zwycięzców konkursu trafiły nagrody o wartości 500 tys. zł. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione projekty znalazły się w Katalogu laureatów XXV edycji konkursu. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znaleźć można na stronie PARP.

Konkurs został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 2.4.1. inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here